11. Kalkınma Planı’na Göre Kimya Sektörüne Ar-Ge Desteği Geliyor

26 Temmuz 2019

 

Kimya sektöründe katma değeri yüksek, çevre dostu ve rekabetçi ürünlerin üretilmesi, ileri teknoloji kullanılması ve koordineli yatırımlar yapılması hedeflendiğinden Türkiye’nin bu sektörde ithalat bağımlılığının azaltılması, üretim ve ihracattaki payının artırılması amaçlanıyor.

Bu çerçevede, önümüzdeki 5 yıl içerisinde kimya sektöründe ara girdi ithalatı azaltılarak, yüksek katma değerli, insan ve çevre sağlığına duyarlı ürünlerin üretim ve ihracatı artırılacak. Çukurova Bölgesi’nde büyük ölçekli petrokimya tesisi kurulacak ve Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde başlayacak büyük ölçekli yatırımlar tamamlanarak, temel petrokimyasallar da dahil olmak üzere entegre üretim yapısı oluşturulacak.

Nükleer santrallerin kurulumunda ihtiyaç duyulacak çok yüksek ısıya dayanıklı kompozit malzemeleri yerli üretimle tedarik edebilen firmalar desteklenecek. Ferrobor, bor nitrür ve bor karbür üretecek tesislerin tamamlanarak üretime geçmesi sağlanacak.

Rafine bor ürünleri üretim miktarı, Ar-Ge kapasitesi ve yetkinliği güçlendirilerek, geliştirilen ürünlerin satış ve pazarlama faaliyetleri de artırılacak. Ayrıca biyokütle ve atıklar verimli kullanılarak kimyasal üretiminde alternatif girdi olarak değerlendirilecek.

Teknolojik ürünlerin bileşenlerinde kullanılan ileri malzemelere yönelik ihtiyaç öngörüleri saptanacak ve bu malzemelerin yerli Ar-Ge ve üretimleri için destek verilecek. Kimya sektörünün Ar-Ge ve sürdürülebilirlik yetkinliğini artıracak uygulamalar hayata geçirilecek.

Başta kenevir ve mısır olmak üzere birçok doğal üründen üretilebilen ve doğada tamamıyla çözünen biyoplastiklerin kullanımına teşvik edecek mevzuat düzenlemesi yapılarak Ar-Ge ve yatırım desteği sağlanacak.

Türkiye’deki linyit rezervleri değerlendirilecek. Böylece amonyak, metanol, monomer, sentetik doğal gaz, hidrojen, sentetik sıvı dizel yakıt gibi kömür kaynaklı kimyasalların üretilebilmesine olanak veren gazlaştırma reaktörlerinin kurulabilmesi amacıyla fizibilite çalışmaları yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı