6. Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi Gerçekleşti

06 Aralık 2019

Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi‘’nin altıncısı 4 – 5 Aralık 2019 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bu organizasyon, TÜYAK tarafından iki yılda bir, yangın güvenliği konusundaki problemleri tartışmak, yangın ve güvenlik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirmek ve ilgili yönetmelik ve standartlardaki gelişmeleri açıklamak amacıyla düzenleniyor. Yangın güvenlik profesyonelleri, ilgili kamu yöneticileri, akademisyenler, tasarım yapan veya uygulayan mühendisler, danışmanlar, sigortacılar, üreticiler, ürün sağlayıcılar, teknik elemanlar bu büyük organizasyon kapsamında bir araya geldi. İki gün boyunca devam eden sempozyum ve sergide; günümüz teknolojisine uygun koruma ve önleme sistemlerindeki gelişmeler ve tasarım esasları hakkında bilgi verilirken, yangına, sabotaja, depreme, iş kazalarına, çevre risklerine karşı algılayan, uyaran ve çözüm sunan yeni cihazların da tanıtımı gerçekleşti.

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç Fabrika Yangınlarına Dikkat Çekti

Türkiye Yangından Korunma Vakfı ile Yangından Korunma Derneği Onursal Başkanı, TÜYAK 2019 Yangın ve Güvenlik Sempozyum ve Sergisi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, ülkemizde yılda kayıtlara geçen yaklaşık 400 büyük fabrika yangınının yaşandığını ifade eden Kılıç,  bu yangınların 160 tanesinin İstanbul’da gerçekleştiğine dikkat çekti. Bu yangınların büyük mal kaybının yanı sıra, can kaybına da neden olduğunu belirten Kılıç, yangınlarda yılda ortalama 25 kişi hayatını kaybettini söyledi. Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç’ın verdiği bilgiye göre; fabrika yangınları, özellikle tekstil, plastik, gıda, metal, boya ve petrokimya tesislerinde, genellikle elektrik tesisatındaki sorunlar, gaz sızması, malzeme ya da ekipmanın aşırı ısınması, uygun şekilde depolanmayan yanıcı gaz ve sıvılar, tamirat sırasında kurallara uyulmaması ve periyodik bakımların ihmal edilmesi nedeniyle meydana geliyor.

Fabrikalara Yangın Sigortası Zorunluluğu Getirilmelidir

Türkiye’de fabrikaların sigortalanma oranlarının, gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça az olduğu biliniyor. Fabrikaların sigortalanması gelişmiş ülkelerde zorunlu hale getirilmiş durumda. Sigorta şirketleri endüstriyel tesislerin yangına karşı aldığı tedbirleri kontrol ediyor. Yeterli önlemi almayan, riskleri fazla olan fabrikaların sigorta primleri yükseltiliyor. Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç yaptığı açıklamada “İstanbul’da yanan fabrikaların sadece yüzde 40’ının sigortalı. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de fabrikalara zorunlu sigorta sistemin getirilmeli. Bir fabrika yandığı zaman zararı sadece fabrika sahibine olmuyor. Yanan milli servet oluyor. Çalışanlar işsiz kalıyor, müşteriler yitiriliyor. Yanan işletmeden yedek parça ya da malzeme alan vatandaş başka yerden almak zorunda kalıyor ve zaman kaybediyor. Zorunlu sigorta yangın önlemlerinin alınması demek. Önlemlerin alınması sadece mal sahibini korumak değil aynı zamanda ekonomiyi korumak, çalışan işçileri korumak, yan sanayii korumak, ürünlerin alıcılarını korumak demek” şeklinde konuştu.

Yangın Önlemleri Denetlenmeli

Zamanında yapılmayan bakım-onarım çalışmaları endüstriyel yangınların en önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışmalar yapılırken alınmayan önlemler de endüstriyel yangınların çıkmasına ve yayılmasına sebep oluyor. Yenileme çalışmaları sırasında, özellikle de kaynak ya da lehim çalışmalarıyla bağlantılı olarak meydana gelen başlangıç yangınları büyüyerek büyük hasarlara yol açan yangınlar haline gelebiliyor. Yanıcı maddelerle döşenmiş objeler ve kolay alevlenen malzemeler, taşan kıvılcımların veya kaynak parçalarının dağılmasıyla tutuşabiliyor ve yangın genellikle kuvvetli duman oluşumuyla birlikte kısa bir zaman dilimi içinde tüm yanıcı malzemeleri kaplayarak kurtarılması mümkün olmayan büyük hasarlara neden olabiliyor. Genellikle az sayıdaki kişi tarafından, yeterli olmayan araçlarla yapılan söndürme girişimleri bu gibi durumlarda sonuçsuz kalıyor. Bundan çıkan sonuç, ortamın yangına karşı başta güvenli hale getirilmesinin, erken uyarı ve otomatik söndürme sistemleri ile donatılmasının gerekliliği

Çalışanlar Bilinçlendirilmeli

Sempozyumda, endüstriyel tesis işletmeci ve çalışanlarının bilinçlendirilmesi zorunluluğunun da vurgulandı. Mevcut sistemlerin çalışabilirliklerinin kontrolü ve işletme içindeki görevlilerin yangın anında koordinasyonunun sağlanması için özel bir “Acil Durum Yönergesi” hazırlanması gerekliliği tartışıldı. Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç “Bu yönergede; her ünitedeki sorumlular, görevliler, yapılacak işler, günlük ve aylık periyodik bakım esasları geniş olarak verilmeli. Bir yangın anında, kim ne yapacağını daha önceden bilmeli. Yangın durumundaki organizasyon şekli de açık olarak belirlenmeli ve yönerge içinde mevcut önlemler yerleşim projesi üzerinde gösterilmeli. Her zaman söylediğimiz gibi yangın alınan tedbirlerle önlenir, yapılan tasarımla söndürülür” şeklinde konuştu.

Deprem Sonrası Yangınları için Hazırlanılmalı

Deprem sonrası yangınların önemine de değinen Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, deprem sonrasında endüstriyel tesislerde meydana gelen yangınların daha çok sanayi tesislerinde, rafinerilerde, ticari binalarda ve ahşap yapılarda yaşandığına dikkat çekti. Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Türkiye sanayisinin yüzde 60’ının deprem kuşağında yer alan Marmara bölgesinde bulunduğunu belirterek, deprem sonrası yaşanacak endüstriyel yangınların etkisinin yıkıcı olabileceğini hatırlattı. Kılıç “Beklenen İstanbul depremi kış aylarında akşam saatlerinde olduğu takdirde 2736 yangın olacak, bunlarda yaklaşık 1900 adedinin kolay söndürülemeyen büyük yangına dönüşecektir. Bu yangınların yüzde 20’sinin ise atölye, fabrika ve endüstriyel tesislerde yaşanacağı tahmin ediliyor” dedi.

Sektör Sempozyuma Büyük Destek Gösterdi

Sempozyum, BACADER (Baca İmalatçıları Derneği ve Uygulayıcıları Derneği), DOSİDER (Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği), ETMD (Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği), İNTES, İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), TMMOB Makine Mühendisleri Odası, MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu), MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), POMSAD (Türk Pompa ve Vana Danayicileri Derneği), Türkiye Gaz  Beton Üreticileri Birliği, TMMOB Mimarlar Odası, TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği), Türk Yapısal Çelik Derneği, TÜROB (Türkiye Otelciler Birliği), European Fire Sprinkler Network, FM Approvals, IWMA (International Water Mist Association), International Fire Sprinkler Association, UL, NFPA, C.A.F Industrial gibi uluslararası ve ulusal kuruluşların destekleri, yurtiçi ve yurtdışı üniversite ve firma temsilcilerinin katkıları ile gerçekleşti.