Abdi İbrahim, Üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Nisan 13, 2018, 11:36 am
4 dakika

Abdi İbrahim

106 yıldır cesur, sorumlu ve tutku dolu iyileştirme yolculuğunu sürdüren Abdi İbrahim; ekonomik, kurumsal, sosyal ve çevresel alanlarda gerçekleştirdiği faaliyetlerini kapsayan Global Reporting Initiative (Küresel Raporlama Girişimi-GRI) onaylı Üçüncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

 

İlk Günden Bu Yana Sürdürülebilir Başarıya Odaklanıyor

Kuruluşundan bu yana sürdürülebilir başarıya odaklanan Abdi İbrahim hem kurum içinde hem de dış paydaşlarıyla gerçekleştirdiği ekonomik, kurumsal, sosyal ve çevresel alanlardaki çalışmalarını kamuoyunun dikkatine sunmaya büyük özen gösteriyor. Bu doğrultuda 2010 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC-United Nations Global Compact) katılımcısı olan Şirket, sürdürülebilirlik çalışmalarını 10 küresel ilke çerçevesinde yürütmeye odaklanarak her yıl İlerleme Bildirimi’ni paydaşlarına sunuyor.

 

Sürdürülebilirlik çalışmalarındaki kararlılığının bir diğer göstergesi olarak 2013’ten bu yana iki yıllık periyotlarda sürdürülebilirlik raporu hazırlayan Abdi İbrahim, 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan Üçüncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaşıyor. Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative) G4 Core (Temel) İlkeleri ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs-Women’s Empowerment Principles) gereklilikleri ile entegre bir yaklaşımla hazırlanan Rapor, Abdi İbrahim’in genel merkezi, üretim tesisleri ve saha birimlerinden derlenen kalitatif ve kantitatif verilerden oluşuyor.

 

“Sürdürülebilirlik, İş Stratejimizin Ayrılmaz Bir Parçası”

Abdi İbrahim’in sürdürülebilirlik stratejisini iş stratejilerinden ayrı düşünmeden, birbirini tamamlayan ve besleyen bir bütünün parçaları olarak gördüklerini söyleyen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “İnsanı merkeze koyan, verimlilik ve büyüme odaklı bakış açımız, sürdürülebilirlik stratejimizin de temel dinamiklerini oluşturuyor. Sektörümüzde üstlendiğimiz liderliğin bir gereğinin de sürdürülebilirlik ile iş hedefleri arasındaki ilişkiyi doğru uygulamalar ve kararlarla ortaya koyacak proje ve yatırımlara imza atmak, bu alanda da ilham veren çalışmaları yürütmek olduğuna inanıyoruz. İş hedeflerimizi, birlikte çalıştığımız insanları, içinde yaşadığımız dünyayı ve toplumu aynı mercek içinde görüyor, sorumlu ve duyarlı yaklaşımları işimizin odağına koyuyoruz. Bu çerçevede operasyonlarımızın çevresel etkisini en aza indirmek; ürün, kalite güvenirliğinde yüksek standartlardan taviz vermemek, tüm paydaşlarımızla yürüttüğümüz ilişkilerde etik kurallara tam uyum göstermek, çalışanı daima odağımızda tutmak, topluma değer katan sosyal projelere zaman ve kaynak ayırmak suretiyle sürdürülebilirlik stratejimizin çok yönlü olarak işimize nüfuz etmesini sağlıyoruz” diyor.

  • (gizli tutulacaktır)