Adil Pelister, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Kapsamında Alınacak Tedbirleri Açıkladı

31 Mart 2020

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Sayın Adil Pelister ‘’Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi’’ kapsamında meydana gelecek değişiklikleri şöyle sıraladı; Kredi Garanti Fonu bakiye tutarı 500 Milyar TL’ye, kefalet limitleri ise 50 Milyar TL’ye yükseltildi, işletmeler için ise kredi vade süreleri uzatıldı böylece ihracatçılara önemli destek verilmiş oldu.

Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirlerinin sağlıklı olarak işlemesi ve ekonomik faaliyetin desteklenmesi için bankacılık sektörü hayata geçirilen iki uygulama mevcuttur. Bunlar; Çek Ödeme Destek Kredisi ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteğidir. Çek Ödeme Destek Kredisi’nde 3 ay ana para ve faiz ödemesi gerçekleşmez toplamda 12 ay vadeli ve yıllık %9,5 faizli olup, KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami tutarları belirlenmiştir.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteğinde 3 ay ana para ve faiz ödemesi gerçekleşmez toplamda 12 ay vadeli ve yıllık %9,5 faizli olup, KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami tutarları belirlenmiştir.

Tüm bunlara ilaveten bir takım önemli kararlar alındı. Alınan bu kararlar arasında; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına kredinin açılış tarihinden başlamak üzere bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme imkanı tanınmıştır. Her iki yararlanıcı için Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek kefalet limiti: gerçek kişi yararlanıcılarda 100.000 TL olarak tespit edilirken; KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 12 milyon TL’den 35 milyon TL’ye, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Ancak; karar eklenen geçici bir madde ile kefalet limitlerinin 31 Aralık’a kadar; KOBİ tanıtımına haiz yararlanıcılar için 50 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 milyon TL olarak uygulanması hüküm altına alınmıştır.

Kaynak: İKMİB