Akış Kalibrasyonu- Bilmeniz Gereken Beş Şey

23 Aralık 2020

En iyi uygulama kararlarını vermek için akış kalibrasyonuna dair seçeneklerinizi bilin;

Doğru ölçüm yapmayan bir akış ölçer birçok soruna yol açabilir. Örneğin, ham petrol veya doğal gaz içeren bir alım-satım uygulamasında en küçük hata bile işletmeciyi yılda milyonlarca dolar zarara uğratabilir. Kalibrasyon, yapıla-caklar listenizde en büyük veya en önemli iş olmasa bile, tesisinizin tamamına bakıldığında büyük bir etkiye sahip olabilir. Uzmanlara yaptırıldığında, kalibrasyon üretiminizi ve uygunluğunuzu olumlu yönde etkiler ve kalite veya güvenlik sapmaları riskini azaltır. İşte, akış kalibrasyonunu göz önünde bulundururken bilmeniz gereken 5 şey:

 1. Bazı ölçüm cihazlarını sahada kendiniz kolaylıkla kalibre edebilirsiniz ancak akış ölçer bunlardan biri değildir Akış ölçerleri kalibre etmek diğer ölçüm enstrümanlarından (örn: sıcaklık) çok daha karmaşıktır. Daha kar-maşık olması, kendinizin gerçekleştirmesinin daha maliyetli olması anlamına gelir. Profesyonel kalibrasyon laboratuvar-ları, farklı çapları adapte etmek için boru kelepçeli ölçüm bölmeleri kullanır. Bölmeler genellikle büyüktür, bu da onları kalibrasyonu kendileri gerçekleştirmek isteyen işletmeciler için maliyetli hale getirir.

Kalibrasyonun tesis bünyesinde gerçekleştirilmesi için maliyeti yüksek ve izlenebilir bir kalibrasyona sahip akış referans cihazından bir veya daha fazla alınması gerekir. Bu da, proseslerinize ek maliyet ve karmaşıklık getirir. Kalibrasyonu tesis bünyesinde ekonomik bir şekilde gerçekleştirebil-menin önündeki bir diğer zorluk da teknik uzmanlıktır. Hem personelin başarılı kalibrasyonlar gerçekleştirmek için uygun düzeyde eğitim almasını sağlamak hem de bu eğitimli personeli tutmak maliyetli olabilir.

 1. Akış kalibrasyonunu sahada gerçekleştirmek, cihazları bir kalibrasyon laboratuvarına göndermekten daha uygun maliyetli olabilir Akış ölçerler kalibrasyon amacıyla sıklıkla sistemden çıkarılıp bir kalibrasyon laboratuvarına gönderilir. Gerekli kalibrasyon doğruluğunun yalnızca laboratuvar koşullarında garanti edilebileceğine dair yaygın bir kanı bulunmaktadır. Ancak bu sadece kısmen doğru.

Akış ölçerler ve diğer birçok ölçüm cihazı doğrudan sahada da kalibre edilebilir. Bunun birçok avantajı vardır:

 • Cihaz, hatta yakın veya doğrudan hat üzerinde kalibre edildiğinden tesis kullanılabilirliği artar.
 • Sahada hatanın kaynağı tespit edilebilir ve ortadan kaldırılabilirken, bir kalibrasyon laboratuvarında aynı sonuca erişme imkânı sınırlıdır. Sahadaki kalibrasyon teknisyenleri, kurulum sırasında hataları tespit edebilir ve borulardaki tıkanmaları veya kirlenmeleri belirleyebilir.
 • Tamamlanma hızı, duruş süresinin azalması ve yedek cihaz envanterinin ortadan kalkması sayesinde maliyetten tasarruf artar.
 • Kontamine olmuş cihazların sökülmesine ve nakledilmesine gerek kalmaz. Tehlikeli maddelerle temas azaltılabilir ve maliyetli arındırma işleminden kaçınılabilir.
 1. Üç noktalı kalibrasyon en iyi maliyet-fayda oranını sunar Her akış ölçüm cihazı belirli bir ölçüm aralığını kapsar (örn: 0 kg/h’ten 200 kg/h’e kadar). Ancak pratikte nadiren bu aralığın tamamından yararlanılır. Genellikle, tüm ölçüm aralığının yalnızca bir kısmı kullanılır. Örneğin, 0-200 kg/h aralığında ölçüm yapabilen bir akış ölçer yalnızca 70-100 kg/h aralığında ve ortalama 80 kg/h akışta çalıştırılabilir.

Kalibrasyon sırasında tüm ölçüm aralığını test etmek yerine üç noktalı kalibrasyon tekniğini kullanmak, gerekli ölçümleri 70 kg/h (min.), 80 kg/h (ortalama) ve 100 kg/h (maks.) olarak uygulama bazlı değerlere indirger. Böylece, ölçüm aralığının hem minimum hem de maksimum değerleri test edilmiş ve ortalama değer de ölçüm eğrisinin doğrusallığını test etmek için kullanılmış olur. Bu yöntemin bir uzantısı olarak ek bir nokta daha test edilebilir. Bunun için genellikle ölçüm cihazının sıfır noktası kullanılır.

Üç noktalı kalibrasyon yaygın olarak kullanılan standard bir yöntemdir çünkü:

 • maliyetleri düşük tutar
 • hem noktasal doğruluk hem de ölçüm eğrisinin doğrusallığı hakkında bilgi sağlar
 • mükemmel bir maliyet-fayda oranı sunar.
 1. Tam anlamıyla profesyonel bir kalibrasyon için çok iyi eğitilmiş uzmanlar gerekir Bazı ölçüm noktalarını kendinizin kalibre etmesi son derece uygulanabilir olsa da, diğer noktalar uzmanlar tarafından bile hafife alınmaması gereken bir zorluk teşkil eder. Çok sayıda akış ölçeri kapsayan durumlarda kalibrasyon, proje planlaması gerektirir. Bu kalibrasyonları gerçekleştiren personelin; tesisin duruş süresinin en aza indirilmesi, cihazların sökülüp yeniden takılması, kalibrasyonla ilgili teknik bilgiler ve aynı zamanda alet ve ekipmanların kullanımı konularını dikkate alması gerekir. Ayrıca, personel, doğru kalibrasyon aralığını gözettiğinden emin olmak ve dokümantasyonu yasalara uygun olarak tamamlayabilmek için her zaman geçerli yönetmelikleri bilmelidir. Sonuçta; kalibrasyon, izin verilen ölçüm hatalarına uyulduğuna dair kanıt ve belgelendirme sağlar ve denetimlerde ve sertifikasyonlarda önemli bir rol oynar.
 2. Sahada akış kalibrasyonu zaman kazandırır Kalibrasyon zaman gerektirir. İdeal olarak, kalibrasyon üretimin etkilenmemesi için planlı duruşun bir parçası olarak gerçekleştirilir. Ancak, deneyimler gösteriyor ki planlı duruş süreleri gittikçe kısalıyor. Genellikle de enstrü-mantasyona sıra en son geliyor. Önceliğe alınan görevler-deki gecikmeler enstrümantasyon ve kalibrasyon için ayrı-lan süreleri kısaltabiliyor. Bu nedenle kalibrasyon daima zaman optimizasyonu gözetilerek gerçekleştirilmelidir.

Yerinde kalibrasyon, koordinasyon çabalarını azaltarak cihazın sökülüp bir kalibrasyon tesisine gönderilmesi gerekliliğini ortadan kaldırır. Bir cihazın kalibrasyon laboratuvarından geri gelmesi günler veya haftalar sürebilirken, saha kalibrasyonu birkaç saat içerisinde gerçekleştirilebilir. Elbette izlenebilirlik her iki koşulda da gereklidir. Bazı durumlarda sahadaki kalibrasyon teknisyeni tarafından cihazda gerekli düzeltmeler veya onarımlar yapılabilir.

Kimya ve petrokimya şirketleri güvenliğe çok önem veriyor – hem insanlar hem çevre için. Üçüncü taraf teknik uzmanlar, cihazların sökülmesi ve yeniden takılmasından kaynaklı hata riski ortadan kaldırıldığından, güvenlikten ödün vermeden maksimum servis güvenilirliği sağlar.

Özet Hızlı geri dönüşün ve üretimi çalışır durumda tutmanın önemli olduğu durumlarda, akış ölçerler sahada uygun maliyetli bir şekilde kalibre edilebilir. Tesis topolojisine bağlı olarak, birçok enstrüman ölçüm noktası minimum kesinti ile hızlı bir şekilde kalibre edilebilir. Bu da, proses karmaşıklığını azaltırken tesis kullanılabilirliğini artırır. Saha kalibrasyonu aynı zamanda enstrümanlar ve personel için riskleri azaltır. İzlenebilir mobil ekipmanlar kullanan ve eksiksiz dokümantasyon sağlayan teknisyenler tarafından gerçekleştirilmesi, uygunluğu garanti eder.

Terimler sözlüğü

Kalibrasyon bir ölçüm cihazının ölçüm verileri ile başka bir (referans) ölçüm cihazının ölçüm verileri veya kalibrasyon standardı olarak adlandırılan standart ölçüm arasındaki sapmayı belirleme ve belgeleme işlemidir.

İzlenebilirlik bir ölçümün sonuçlarının kesintisiz bir kalibrasyon zinciri üzerinden ulusal veya uluslararası kalibrasyon standartlarına kadar izinin sürülebileceği anlamına gelir. Ayrıca, bir ölçüm cihazının, kalibrasyon standartlarının izin verdiği maksimum hata dahilinde çalıştığını doğrular. Kalibrasyonun izlenebilirliği genellikle yalnızca tanınmış bir otorite tarafından gerçekleştirilen resmi bir akreditasyon ile garanti edilebilir.

Düzeltme ölçüm sisteminde yapılan değişiklikleri içerir. Kalibrasyon tamamen analitik bir işlemdir.

Bir ölçüm cihazının referansa göre sapması kabul edilemez derecede yüksekse, ölçüm cihazı yeniden referansın “gerçek” değerine getirilecek şekilde değiştirilir.