Akkim Kimya, Sürdürülebilirlik Çalışmalarına Yenilerini Ekledi

25 Eylül 2020

Akkim, sürdürülebilirlik alanında bir başarıya daha imza attı. Yüksek performans hedefiyle çalışmalarını sürdüren şirket, uluslararası Together for Sustainability (Sürdürülebilirlik için Birlikte – TfS) denetimlerini başarıyla tamamladı.

Sürdürülebilirlik, önemini her geçen yıl biraz daha artırıyor. Bilhassa, Kovid-19 pandemisi sürecinde, kurumlar daha etkili bir sürdürülebilirlik performansına erişebilmenin yollarını aramaya başladı. Akkim de tüm tesisleriyle beraber katıldığı Together for Sustainability (Sürdürülebilirlik için Birlikte – TfS) denetim süreçlerinde yüzde 96 uyum göstererek, sürdürülebilirlik performansını bir üst düzeye taşımış oldu. Öte yandan, Akkim’in “Sürdürülebilirlik Kimyamızda Var” mottosu hazırladığı, Global Reportive Initiative tarafından da kabul görmüş 2018-2019 yıllarına ait “Sürdürülebilirlik Raporu”u da yayımlandı.

Küresel düzeyde tanınan denetim yapılanması TfS, kimya sektöründe iş sürdürülebilirliği derecelendirmeleri sağlıyor. 2011’de kurulan yapılanmanın amacı; sürdürülebilirlik performansı konusunda şeffaflık sağlamak ve kimya endüstrisinin değer zinciri boyunca çevresel ve sosyal koşulların iyileştirilmesine katkı sunmak olarak belirtiliyor.

26 üyeye sahip TfS’nin kurumları değerlendirme metodolojisi; sürdürülebilirlik ilkelerini kurumsal sürdürülebilirlik kriterlerine göre yorumlamaya dayanıyor. Bu ölçütlerse, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Üçlü Sorumluluk (Responsible Care), Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi, Küresel Raporlama İnisiyatifi Standatları, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı, Çevreye Duyarlı Ekonomi Koalisyonu (CERES) Yol Haritası ve Birleşmiş Milliyet İş ve İnsan Hakları Yol Gösterici İlkeleri’yle belirleniyor.

Şirketlerin, iş ve yönetim sistemlerinin bu alandaki entegrasyonunu değerlendiren TfS; yönetim, çevre-sağlık, güvenlik-işçi ve insan hakları-yönetişim başlıklarını göz önünde bulunduruyor.