Alfatechnic Yaş Boya Tesisi Projeleri

21 Aralık 2018

 

Çiğdem Arslan
Proje Direktörü 
Kumlama ve Boyama Sistemleri
Alfatechnic Makina San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Yaş boya uygulamasında istenilen kaliteye ulaşabilmek için tesislerde yerine getirilmesi gereken ana standartlar uygun filtreleme ve temiz hava sistemi, uygun iklimlendirme ve uygun aydınlatmadır.

Alfatechnic olarak tesislerimizi projelendirmede, filtreleme sistemlerindeki filtre yüzey alanı ve boyutları, filtreleme fanlarının debi ve basınçları, ısıtma ve iklimlendirme için gerekli sistemlerin seçimi gibi hesaplamaları yaparken; tesiste çalışacak operatör sayısı, kullanılacak olan kaplama malzemesi çeşidi, kaplanacak olan malzemenin boyutları, tesisin kurulacak olduğu bölgenin iklim şartları gibi kriterleri göz önünde bulundurarak titizlik ile yapmaktayız.

Tüm sistemlerimiz çevre sağlığı kurallarına, iş güvenliği kurallarına ve Atex yönetmeliğine uygun, dünya standartlarında ve belgeli sistemlerdir.

1.1. Alfatechnic Tersane Tipi Boya Tesisi Projeleri
Alfatechnic olarak tersanelerde gemi blokları gibi büyük parçaların boyanması için özel dizayn edilmiş tesisler kurmaktayız. Tersane Tipi Boya Tesisleri dünyada sayılı firma tarafından kurulabilmektedir. Yurt içi ve yurt dışında kurmuş olduğumuz Alfatechnic Tersane Tipi Boya Tesislerinde filtreleme, iklimlendirme, boyama ekipmanları ve otomasyon olarak uluslararası alanda kabul görmüş sistemleri kullanmaktayız. Tersane Tipi Boya Tesislerine örnek olarak yurtdışı projelerimizden olan Türkmenbaşı Liman Projesi’nde bulunan tesislerimiz 15 operatör aynı anda çalışabilecek kapasitede kurulmuştur.

Alfatechnic Tersane Tipi Boya Tesisi İklimlendirme Sistemi
Tesis içindeki ısıtma, nem alma ve nemlendirmeden oluşan iklimlendirme sistemi sensörler ile otomatik olarak kontrol edilmektedir. Isıtma, doğalgazlı üniteler ile sağlanmakta olup tesis istenilen ısının altına düştüğünde otomatik olarak devreye girmektedir. Nem kontrolde, nem alma, taşıma (adsorption) prensibine göre çalışan kurutucu silika jel rotorlu üniteler ile sağlanmaktadır. Tesiste nem ile kürlenen boyaların uygulanması sırasında ise tavana yerleştirilmiş olan jet nozullar aracılığıyla pulvarize su sistemi ile nemlendirme yapılmaktadır. Nem oranı istenilen değerin altına düştüğünde veya üstüne çıktığında sistem otomatik olarak devreye girmektedir.

Alfatechnic Tersane Tipi Boya Tesisi Filtreleme Sistemi
Tersane boya tesislerinde malzeme boyutlarından dolayı standart filtreleme sistemleri kullanılamaz. Yüksek basınçlı cihazlarla parça üzerine püskürtülen yaş boya partikülleri ve solvent tesisin duvarında bulunan özel filtrelerle emilir. Sistem üzerinde bulunan fanlar ile emilen hava burada özel kraft filtreden geçirildikten sonra atmosfere atılır. Tersane tipi boya tesislerimizde filtre ünite ölçüleri tesis ölçülerine göre değişmekle beraber genellikle 3.000mm x 3.000mm ölçülerindedir. Alfatechnic filtreleme sistemleri, Çevre Bakanlığı emisyon değerlerinde salınımı sözleşme ile garanti etmektedir.

Alfatechnic Tersane Tipi Boya Tesisi Otomasyon
Boya tesisimizde ısı değerleri, nem değerleri, basınç değerleri, aydınlatma ve tüm sistemler kayıt altına alınmakta ve otomatik veya manuel olarak kontrol edilebilmektedir.

Alfatechnic Tersane Tipi Boya Tesisi Boyama Ekipmanları
Tersane tipi tesislerimizde Türkiye distribütörü olduğumuz Wagner Ice Breaker yüksek basınçlı kaplama pompaları kullanmaktayız. Ayrıca tesislerimize exproof ekipmanlarla dizayn ettiğimiz boya mutfağı ile iş güvenliği standartlarını, iş gücü kaybını önlemeyi ve ekipmanların korunmasını sağlamaktayız.

1.2. Alfatechnic Genel Sanayi Boya Tesisi Projeleri
Alfatechnic Genel Sanayi Tesislerimizde, iş ortaklarımızın taleplerine uygun tesisler dizayn etmekteyiz. Genel sanayide imalat konuları; beton makineleri, basınçlı tank, çelik konstrüksiyon, trafo, demiryolları araçları, havacılık araç ve ekipmanları, treyler, makine, valf imalatı, rüzgar kuleleri imalatı başta olmak üzere birçok firmaya hizmet vermekteyiz. Ayrıca enerji santralleri, boru hatları, alışveriş merkezi, köprü vb. projeleri yürüten birçok müteahhit firma da hizmet verdiğimiz firmalar arasındadır. Tüm projelerimizde olduğu gibi genel sanayi boya tesisi projelerimizde de filtreleme, iklimlendirme, boyama ekipmanları ve otomasyon olarak uluslararası alanda kabul  örmüş sistemleri kullanmaktayız.

Alfatechnic Genel Sanayi Boya Tesisi Filtreleme Sistemleri
Filtreleme sistemleri çevreye zarar vermemek, personel sağlığını korumak ve maksimum kalitede performans sağlamak için doğru dizayn edilmelidir. Boya tesislerinde yangın ve patlama riski çok yüksek olduğu için doğru havalandırma ve filtreleme hayati önem taşımaktadır. Filtrelemede kullandığımız tüm ekipmanlarımızın Atex ve çevre sağlığı koşullarına uygunluğunu belgelemekteyiz. Boya Tesislerimizde filtreleme sistemi seçimi yaparken boyanacak malzeme ölçüleri ve cinsi, çalışacak operatör sayısı, kullanılacak kaplama malzemesi, tesisin kurulacağı alan gibi özellikleri göz önünde bulundurmaktayız. Alfatechnic Boya Tesislerimizde vertikal ve diagonal filtreleme tekniklerini kullanmaktayız. İhtiyaca ve kurulacak alanın uygunluğuna göre duvardan veya zeminden filtre sistemleri kurmaktayız. Filtreleme sistemlerimize ihtiyaçlar doğrultusunda filtre doluluk oranı, fan basınç kontrolü gibi işletme maliyetlerini ve bakım maliyetlerini minimumda tutan kontrol sistemleri dahil etmekteyiz.

Alfatechnic Genel Sanayi Boya Tesisi Isıtma Sistemleri
Özel uygulamalar dışında tesis içinde yaş boya için genel olarak; boyama anında 20- 25°C, kurutma anında 60-70°C sıcaklığa ihtiyaç vardır. Boya tesislerimizin ısıtma sistemlerinde ihtiyaç ve koşullara göre işletme maliyetlerini de göz önünde bulundurarak doğalgaz, elektrik ve Lpg, Lng kullanımına uygun sistemler kullanmaktayız. Isıtma sistemlerimiz kontrol paneline girilen değerler doğrultusunda otomatik olarak kontrol edilmektedir.

Kurutma fırınlarının yanı sıra kaplama malzemesinin çeşidi ve kaplanacak malzemenin imalat hızı gibi kriterleri göz önünde bulundurarak aynı tesiste hem boya hem fırınlama yapılan kombine tip tesislerde kurmaktayız.

Alfatechnic Genel Sanayi Boya Tesisi Aydınlatma Sistemleri
Boya tesisleri aydınlatma sistemlerinde öncelikle dikkat edilmesi gereken konu olası yangın ve patlama riskine karşı aydınlatma armatürlerinin exproof ve Atex belgeli olmasıdır. Alfatechnic olarak boya tesislerimizde Atex belgeli armatürler kullanmaktayız.