Alifatik ve Yüksek UV Dayanımlı PU Kaplama Sistemleri için Yenilenebilir Kaynak Bazlı Ham Maddeler

27 Mart 2020

Biyo-bazlı kaplamaların dünya genelinde kullanımı daha yaygın hale gelmektedir. Alberdingk Boley’den Younes Khermane ile yapılan biyo-bazlı kaplamalar hakkındaki görüşme yenilenebilir kaynak esaslı ve UVdayanımlı poliollere karşı artan bir talep olduğunu göstermektedir.

Alberdingk Boley, ürün yelpazesini yenilenebilir kaynak bazlı ürünler ile genişletmeye devam ediyor. Şirket, 193 yıllık bitkisel yağ işleme tecrübesine sahip ve %100 PU poliol ürün yelpazesi altında üstün özelliklere sahip sürdürülebilir oleo kimyasalları üretmeyi garanti ediyor. Zemin kaplama pazarının talepleri saf korumadan ziyade yeni gereksinimler ile daha karmaşık hale gelmektir. Bu yeni gereksinimler estetik görünüm, yüksek dayanıklılık ve ışık haslığı ile yangına dayanıklılık olarak sıralanabilir. Alberdingk Boley, pazar ihtiyaçlarını karşılamak için UV’ye dayanıklı ve hint yağı bazlı Albodur® 1055’i geliştirmiştir.

Hint Yağı Neden Polioller için Mükemmel Bir Kaynaktır?

Hint yağı, poliüretan sistemlerde kullanılabilen tek OH fonksiyonlu doğal yağdır. Yağ özellikleri, poliüretan sistemlere doğal bir hidrofobiklik, izolasyon özellikleri ve yangına dayanıklılık sağlar. Diğer yağlardan farklı olarak, Hint yağının viskozitesi sıcaklığa bağlıdır ve en düşük viskozite 40°C’de elde edilebilir. Hint yağının kolay kullanımı, pompalamada düşük enerji tüketimi ve yüksek pigment yüklemesi gibi özellikleri sağlayabilmesi için ideal olarak 30°C ile 40°C arasında proses edilmesi gerekmektedir. Alberdingk Boley çeşitli Hint yağı türevlerinin ve Hint yağı bazlı poliollerin satışını yapmaktadır.

Zemin Kaplamaları: Zaman İçinde Değişen Gereksinimler

Geçmişte, zemin kaplamaları yüksek kimyasal, fiziksel ve mekanik dirençlerinden dolayı özellikle endüstriyel alanlarda kullanılmıştır. Günümüzde yerleşim yerlerindeki zemin kaplamalarında kullanımı dekoratif ve özel amaçlar doğrultusunda artmaktadır. Bunlara gıda ile temasın önemli olduğu alanlar, hijyenin önemli olduğu hastane ve kolay temizlenebilmenin önemli olduğu okul örnek olarak gösterilebilir. Özellikle; hava koşullarına dayanıklılığın, mukavemetin, UV korumanın ve optik özelliklerin önemli olduğu yolcu gemisi güverteleri gibi alanlar için de talepler artmaktadır.

 

Hint yağı bazlı polioller, polimer zemin kaplamalarında epoksi sistemlere karşı UV ve darbe dayanımlı alternatif olarak uzun zamandır onaylanmış malzemelerdir. Astar ve kendiliğinden yayılan son kat kaplama olarak kullanılabilirler ve özellikle %100 poliol esaslı astarlar nemli beton veya yağlı beton kaplamalarında kullanılır.

Zemin Kaplamanın Yapısı

Zemin sistemleri her zaman çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Astar tabakası betondaki tozu yalıtır ve uygulanacak katmanların yapışmasını kolaylaştırır. Ardından, boşlukları dolduran ve 1 mm film kalınlığına sahip bir dengeleme veya dengeleme katmanı/harcı uygulanır. Daha sonra, kendiliğinden yayılan kaplama olarak adlandırılan en önemli katman uygulanır. Bu kaplama fiziksel ve kimyasal direnç ve elbette renk ve optik görünüm sağlar.

Özellikle, yaya veya makine trafiğinin yüksek olduğu alanlarda solvent veya su bazlı bir son kat kaplama gereklidir ve bu yüzeyler cilalama işlemi yapılabilir.

Estetik, UV Işınlarına Dayanıklı Formülü Kolaydır: Albodur®1055

Poliol, hidrofobik bir özellik ve berrak reçine olarak son derece pastel bir görünüm sunar. Ayrıca, ürün düşük viskoziteli izosiyanat ile birleştirildiğinde de aynı özellikleri sağlar. Albodur® 1055’in polimer yapısı, iyi işlenebilirlik, çok yönlülük ve uyumluluk ile mekanik özellikler gibi temel niteliklerinde zayıflama olmadan toplam sistemde kullanılan izosiyanat miktarında azaltma yapmaya uygundur.

Albodur® 1055, VOC içermeyen bir polioldür ve dekoratif 2K PU kaplama sistemlerinin mevcut değerlerinin ötesinde mükemmel UV stabilitesi sağlar. Alifatik izosiyanat ile çapraz bağlı Albodur® 1055 kullanılarak yapılmış bir PU sistemin ışık stabilitesi QUV A testine göre 1000 saatten fazladır. Ayrıca, dekoratif kaplamalar için kesinlikle kristal netliğinde bir berrak görünüm sağlar.

Özetle, alternatif teknolojilere kıyasla, bu poliol ışığa dayanıklı VOC içermeyen 2K PU kaplamaların formülasyonunda benzersiz bir performans sunar.

Albodur®1055, firmanın Almanya Krefeld üretim tesisinde üretilen farmasötik Hint yağı bazlı, UV’ye dayanıklı bir polioldür. Ürün içerik olarak %65 yenilenebilir hammaddeden oluşmaktadır. Bu çevre dostu olarak yapılan yenilikçi sistem, petrol türevlerinden yapılan saf sentetik sistemlerle kıyaslanabilir.

Albodur® 1055 İzosiyanat ile Nasıl Reaksiyona Girer?

Alifatik teknoloji sayesinde, izosiyanat ve katalizörün etkisi poliolün etkisi kadar güçlüdür. En iyi katalizör etki DOTL tiplerinde ve özellikle Dioktilinkarboksilatta gözlemlenmiştir. Alifatik polioller ve izosiyanat için harmanlama süresi ve yöntemleri çok önemlidir, çünkü poliol/izosiyanat reaksiyonu izosiyanat/su reaksiyonuna kıyasla çok yavaştır. Bundan kaynaklı olarak daha fazla izosiyanat kullanımı nem ile reaksiyon eğilimini artırabilir. Albodur® 1055 için genel uygulama alanları yer döşemeleri (MDI bazlı), kaplamalar (HDI bazlı), elastomerler/sızdırmazlık malzemeleri, korozyon koruması ve bir ve iki bileşenli yapıştırıcılardır.

Kaynaklar
[1] Alberdingk Boley Technology Information – Albodur® Castor oil based polyols
[2] Alberdingk Boley Product Information – Albodur® 1055
[3] PU Magazine – VOL. 16, NO. 5 – October/November 2019

 

Younes Khermane
Kimyager
Dispersiyonlar Teknik Pazarlama
Alberdingk Boley GmbH

 

Beyhan Dayıbaş
Yüksek Kimya Mühendisi
Teknik Satış Uzmanı
Ravago Chemicals Turkey Kimyasal Hammaddeler Satış ve Pazarlama A.Ş.