Alman Bilim İnsanları, Poliüretan Bazlı Plastiklerin Bozulmasına Yardımcı Olabilecek Mikropları Saptadılar

16 Nisan 2020

Alman bilim insanları Frontiers in Microbiology dergisinde, poliüretanın kimyasal yapı taşlarının bazılarını parçalayabilen bir bakteri suşu tanımladıklarını ve karakterize ettiklerini açıkladılar. Bakteriler bu bileşikleri tek bir karbon, azot ve enerji kaynağı olarak kullanabilirler “diyor

Helmholtz Çevre Araştırmaları Merkezi – Leipzig, UFZ’de Kıdemli Bilim İnsanı Dr.Hermann J. Heipieper, Bakteriler bu bileşikleri tek bir karbon, azot ve enerji kaynağı olarak kullanabilirler.  Bu bulgu, geri dönüşümü zor PU ürünlerini yeniden kullanabilme konusunda önemli bir adımı teşkil ediyor” dedi.

2015 yılında, Avrupa’da üretilen plastiklerin 3,5 milyon tonunu sadece poliüretan ürünler oluşturmuştur. Poliüretan, hafif, yalıtım ve esneklik gibi özellikler ve avantajlar da sağlar. Ne yazık ki, bu tür plastiklerin çoğu ısıtıldığında erimeyen termoset polimerler olduğundan, poliüretanın geri dönüşümü veya imha edilmesi zorluğuna neden olur. Bunun sonucunda atık olarak çöpe gitmesi ile sonuçlanır ve burada kanserojen olan bir takım toksik kimyasallar salgılar. Yağ bazlı plastikleri parçalamak için bakteri ve mantar gibi mikroorganizmaların kullanımı halen devam eden bir araştırma alanıdır. Bununla birlikte, az sayıda çalışma, poliüretanların biyolojik olarak bozunmasını ele almıştır.