Araştırmalar, Poliüretan Mutfak Süngerinin Hastalığa Neden Olan E. coli Bakterisini Uzaklaştırdığını Gösteriyor

16 Temmuz 2018
E. coli

 

Dr. Charles Gerba tarafından yapılan araştırma, Fekal Bakteri E. coli düzeyinin poliüretan süngerlerde selüloz süngerlere göre
her zaman %99,9 daha az olduğunu ortaya koydu

FXI, Arizona Üniversitesi’nde Mikrobiyoloji ve Çevre Bilimleri alanında tanınmış bir profesör olan Charles P. Gerba tarafından
yapılan çığır açan bir çalışmanın,poliüretan köpüğünden yapılmış mutfak süngeri kullanılmasının geleneksel selüloz sünger ile
karşılaştırıldığında enfeksiyon riskini yüzde 90’a kadar düşürerek E.coli bakterisinin yayılmasını önemli ölçüde azalttığını ortaya
koyduğunu açıkladı.

Çalışmaya göre, dışkı bakterisi E. coli düzeyleri, bir ay boyunca evlerde kullanımdan sonra, poliüretan süngerlerde selüloz
süngerlere göre her zaman % 99 daha  azdı. FXI tarafından finanse edilen çalışma, Food Protection Trends dergisi tarafından
hakemli bir makalede yayınlandı ve bu çalışma poliüretan sünger kullanımının Dr. Gerba’nın daha önce yaptığı araştırmada klozet
kapağından 200.000 kez daha kirli olduğu bulunan selüloz sünger kullanımına göre çok sayıda avantajı olduğunu ortaya koydu.

Dr. Gerba’nın son çalışmasına göre, selüloz sünger, ilk kullanımdan sadece iki üç gün içinde milyonlarca bakteri ile son derece
kirli hale geliyor. Poliüretan süngerler, kirlenmeye karşı çok daha dirençlidir ve poliüretan süngerlerde ortalama 28 gün sonra
selüloz süngerlerden 100 kat daha az E. coli bakterisi görülmüştür.