Aşı Adjuvanları

26 Haziran 2020

Croda, 1939’dan bu yana üstün üretim teknikleri ve yüksek kalite standartları ile alanında uzmanlaşmış; aşı adjuvanları için aseptik ve GMP sertifikalı üretim alanına sahip dünyadaki tek adjuvan tedarikçisidir.

80 yılı aşkın bir süredir aşı adjuvanı alanında hem insan hem de veterinerlik aşılarında kullanıma uygun, güvenli ve etkili adjuvanlar üretmektedir. Bugüne kadar odak noktamız, ilaç müşterilerimiz için yüksek kaliteli adjuvanları başarıyla geliştirmek, üretmek ve pazarlamak olmuştur. Sektör lideri Alhydrogel®, Adju-Phos®, Quil-A® ve QS-21® adjuvanlarımız, kanıtlanmış, güvenli ve etkili kullanım geçmişi ile aşı endüstrisinde yaygın olarak kabul görmektedir.

Adjuvan, aşının etkinliğini artırmak amacıyla aşıya eklenen bir maddedir. Kimyasal bir bakış açısıyla adjuvanlar, bağışıklık yanıtını artıran, oldukça heterojen bileşikler grubudur. En yaygın olarak kullanılan adjuvanlar, alüminyum hidroksit, alüminyum fosfat, yağ emülsiyonları ve saflaştırılmış quillaja saponindir.

Adjuvanlar, aşı üretiminde bağışıklık sistemini uyarmak ve aşıya erken, uzun süreli ve etkili bir bağışıklık yanıtı sağlamak için kullanılır. Bu şekilde aşının etkinliğini artırarak, aşısı olunan hastalığa karşı yüksek derecede koruma sağlarlar. Adjuvan sayesinde, adjuvanlanmamış antijen ile aşılamaya kıyasla daha az enjeksiyon kullanarak aynı seviyede bağışıklık koruması elde edilebilir.

Adjuvan Kategorileri

Adjuvan çeşitlerimizin kategorizasyonu nihai üründe kullanılan bileşenlerin kimyasal olarak gruplandırılmasıyla yapılır.

Mineral Bazlı Adjuvanlar

Alüminyum adjuvanlar, aşılarda yarım asırdan fazla bir süredir erken, yüksek titreli, uzun süreli koruyucu bağışıklık sağlamak için kullanılmaktadır. Yıllardır kullanılmakta olan milyarlarca doz aşı içerisindeki alüminyum adjuvanlar, günümüzde de hem veterinerlik hem de insan aşılarında en yaygın olan kullanılan adjuvanlardır.

Alhydrogel – Alüminyum Hidroksit Jel

Alhydrogel adlı adjuvanımız, insan ve veterinerlik aşılarında kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş alüminyum hidroksit jel ürünüdür. Jel, gevşek agregalarda böhmit benzeri (alüminyum oksihidroksit) nano/mikron boyutlu hidrate kristallerin bir süspansiyonudur. Patentli üretim süreci sayesinde çok düşük iletkenliğe sahiptir.

Alhydrogel, nötr pH’de pozitif bir yüke sahiptir ve negatif yüklü antijenleri etkili bir şekilde adsorbe eder. Adjuvanın aşılardaki birincil amacı, antijenlere karşı antikor aracılı (Th2) bağışıklık yanıtını artırmaktır. Alhydrogel, dengeli bir Th1/Th2 bağışıklık yanıtı elde etmek için diğer adjuvan tipleri (MPL Monofosforil Lipid gibi) ile birleştirilebilir.

Alhydrogel, 6.5 mg/ml ya da 10 mg/ml alüminyum konsantrasyonlarında temin edilmektedir. Yaklaşık %20 daha yüksek protein adsorpsiyon kapasitesine sahip yüksek performanslı bir versiyonu (Alhydrogel “85”) da mevcuttur.

Adju-Phos – Alüminyum Fosfat Jel

“Adju-Phos, aşılarda adjuvan olarak kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş bir alüminyum fosfat jel ürünüdür. Jel, nano/mikron boyutlu hidrate amorf alüminyum hidroksifosfat parçacıklarının bir süspansiyonudur.”

Adju-Phos, nötr pH’de net negatif yüke sahiptir ve pozitif yüklü antijenleri etkili bir şekilde adsorbe eder. Adjuvanın aşılardaki birincil amacı, antijenlere karşı antikor aracılı (Th2) bağışıklık tepkisini artırmaktır. Adju-Phos, dengeli bir Th1/Th2 bağışıklık tepkisi elde etmek için diğer adjuvan tipleri (MPL gibi) ile birleştirilebilir.

Adju-Phos, pH değerleri ~ 6.5 ve ~ 5.0 olarak iki farklı şekilde sunulmaktadır. Her iki seçenek de enjeksiyon bölgesindeki rahatsızlığı azaltmak için %0.9 NaCl (salin) içerir.

Saponinler

Saflaştırılmış Quillaja saponin, veterinerlik uygulamaları için yaygın olarak kullanılan bir adjuvandır. Ürünümüz Quil-A®, tek başına kullanılabildiği gibi ISCOM’lar oluşturmak için kolesterol, fosfatidilkolin ve amfipatik antijenler ile birleştirilebilir. Bu alandaki ürün portföyümüzü tamamlayan en yeni adjuvan olan QS-21, insan aşılarında kullanım için saflaştırılmış bir triterpenoid saponindir. Araştırmalar sonucu QS-21’in antikor ve hücre aracılı bağışıklık yanıtını artırdığı görülmüş ve insan aşılarında kullanımı uygun bulunmuştur.

Quil-A – Quillaja Saponin Vaccine Adjuvant

“Quil-A adlı ürünümüz, aşılarda adjuvan olarak kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş, yüksek saflıktaki bir quillaja saponin ürünüdür. Quil-A saponin, 1974’te Dr. Kristian Dalsgaard tarafından saflaştırılıp karakterize edilmiş ve ardından kendisinin Croda ile yaptğı iş birliği ile ticari ölçekte üretime adapte edilmiştir.

• QS-21 – Saponin Fraction from the Bark of Quillaja Saponaria Molina

QS-21, Güney Amerika ağacı Quillaja Saponaria Molina’nin kabuğundan çıkarılan triterpenoid saponin fraksiyonunun tanımlanmış bir molekülüdür. QS-21, amfifilik karaktere sahip suda çözünür bir triterpenoid glikozittir ve QS-21 fraksiyonu büyük ölçüde iki izomerik bileşenin bir karışımıdır. ‘‘“QS”, kaynağı Quillaja saponaria’yı; “21” ise RP-HPLC pikinin kimliğini belirtmektedir.

QS-21, Dr. Charlotte Kensil tarafından 1991 yılında izole edilmiştir. QS-21’in antikor ve hücre aracılı bağışıklık yanıtını arttırdığı gözlemlenmiş ve QS-21, insan aşısı uygulamaları için geliştirilmiştir. Triterpenoid yapıdaki quillaja saponin bileşenleri arasında QS-21, düşük toksisite ve yüksek immün sistemi uyarıcı etkinlik faktörleri açısından optimum bir dengeye sahiptir. QS-21, yaygın olarak kullanılan en güçlü immünolojik adjuvanlardan biridir. QS-21 içeren aşılar, günümüzde ticari olarak kullanılmakta olup, daha önce etkili aşılar geliştirmenin mümkün olmadığı sıtma gibi hastalıkları önlemede aktif rol oynamaktadır. Adaptif bağışıklık sistemini geniş ölçüde etkinleştirmesi nedeniyle, QS-21, diğer aşı adjuvanlarının daha az umut verici sonuçlar gösterdiği birçok mevcut aşı deneme çalışmalarında da (hepatit B, HIV-1 ve kanserin faz 2 ve faz 3 çalışmaları gibi) aday adjuvan olarak kabul edilmektedir.

 

Selce Küçükbayrak

Satış Temsilcisi- Karadeniz, İsrail ve Yunanistan
Croda Kimya Tic. Ltd. Şti.