Azelis Şirket Çapındaki Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Programını Başlatıyor

Mayıs 17, 2018, 10:49 am
2 dakika

 

 

Azelis, tüm tedarik zinciri çapında ve diğer hususlarda gösterdiği çabanın neticesinde, iki yıl süren araştırmaların, hazırlığın,
programın ve temel performans göstergelerinin amaçlarını tanımlama ve uygulama süreçlerinin ardından KSS programını başlatıyor.
Azelis, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin Kurumsal Sorumluluk Projesi doğrultusunda, İnsan Hakları, İşçiler, Çevre
ve Yolsuzlukla Mücadele konularına ilişkin sorumluluk üstleniyor. Azelis tüm bu konulardaki gelişiminin sürekliliğini temin etmek
amacıyla, performansı ölçmek ve aksiyon planları geliştirmek için bir sistem oluşturdu. Azelis 2019 yılı itibari ile bu alanda
sergilediği gelişimi bildirmeyi ve yıllık olarak bu hususta rapor vermeyi taahhüt etmektedir.

Azelis, KSS’nin, çalışanlar, müşteriler, müdürler ve resmî kurumlar, devletler ve yerel yönetimler gibi ilgililer dahil olmak üzere tüm
insanları ilgilendirdiğine inanmaktadır. Denklemin merkezinde yer alan ve herkesin davranışını etkileyebilecek stratejik bir
pozisyona sahip olması sebebiyle Azelis, sosyal, ahlaki, çevresel seçimlere, insan hakları ve kanunlarına ilişkin bir husus olduğunda
önemli olanın sorumluluk almak ve saygılı bir duruş sergilemek olduğu kanaatindedir.

Azelis CEO’su Dr. Hans Joachim Mueller: “Bu proje Azelis’in değer sisteminin tam da merkezinde bulunan bir duruşu ifade ediyor:
yaptığımız her şeyde, her gün saygılı olmak. Biz gerçek ve kalıcı olarak bir fark yaratmanın tek yolunun bu olduğunu düşünüyoruz.
Elbette ne kadar çaba gösterirsek yarattığımız etki de o kadar büyük olacaktır. Azelis olarak yerel topluluklarla, sanayi kurumlarıyla,
yetkililerle ve düzenleyici kurumlarla tereddütsüz bir biçimde iş birliği göstererek insani, çevresel ve ahlaki değerlerimizi en yüksek
seviyede tutmaya kendimizi adamış bulunmaktayız. Çalışma alanlarımızın çevre üzerindeki etkisini ancak birlikte hareket edersek
olabildiğince azaltabilir ve her nerede ne yapıyorsak yapalım, sosyal değerlerimizi ancak birlikte hareket ederek geliştirebiliriz.”

 

  • (gizli tutulacaktır)