BASF Finansal Gücünü Korona Krizinde de Devam Ettiriyor

30 Nisan 2020

BASF Grubu’nun 2020 yılının ilk çeyreğinde satışları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7 artarak 16,8 milyar € ‘ya yükseldi. Bu, temel olarak hacimlerde yüzde 4’lük bir artıştan kaynaklanıyor. Özel kalemlerden önceki faaliyetler (FVÖK) 2019’un ilk çeyreğine göre yüzde 6 oranında azalarak 1,6 milyar € olmuştur. Özel kalemler öncesi FVÖK’deki düşüş temel olarak Kimyasallar ve Malzemeler segmentlerinden ve diğerlerinde önemli ölçüde düşüşten kaynaklanmıştır.

BASF SE İcra Kurulu Başkanı Dr. Martin Brudermüller, “2020’nin ilk çeyreği normal bir çeyrek değildi. Aynı durum ikinci çeyrek için ve muhtemelen tüm yıl için geçerli olacak. Koronavirüs dünyayı tersine çevirdi.  Çok zorlu makroekonomik ortam nedeniyle, piyasalarda büyük bir belirsizlik vardı ve bu da şu anda güvenilir planlamayı neredeyse imkansız hale getirdi. Bu nedenle, 2020 yılında satış ve kazancın gelişimi ile ilgili somut açıklamalar şu anda yapılamamaktadır” şeklinde konuştu.

BASF Grubunun çeşitlendirilmiş portföyünün avantajları

Sektörlerimizdeki tüm müşterilerimiz pandemiden eşit derecede etkilenmemektedir. Bu ortamda farklı direnç dereceleri gösteriyorlar. Örneğin, ilaç, deterjan ve temizleyiciler veya yiyecek. Şu anda, ek talep bile görüyorlar. BASF’te beslenme ve bakım segmentinde gelen siparişlerde bu açıkça görülmektedir. Aynı zamanda tarım endüstrisindeki talep de etkilenmiyor. Bununla birlikte, diğer endüstriler pandeminin sonuçlarını yoğun olarak yaşıyor. Ayrıca, üretim durdurmaları ve tedarik zinciri aksaklıkları var. Ulaştırma ve otomotiv sektörlerinde şu anda düşüşler görülüyor. Sektörün önemli bir bölümündeki bu talep düşüşü şu anda bizi de etkiliyor.

Etilen ve propilen değer zincirinin yanı sıra izosiyanatlar ve poliamid öncüllerinin yıllık marjları bu segmentlerdeki kazançlar üzerinde önemli ölçüde olumsuz etki yaptı. Ayrıca, sabit maliyetler daha yüksekti. Performans malzemeleri bölümündeki kazanç artışındaki artış monomers bölümündeki düşüşü ancak kısmen telafi edebiliyor.

Kaynak