Baykim Kimya

Kasım 16, 2017, 9:01 am
5 dakika


Hidayet Demir

Ürün Müdürü
Baykim Kimya

2005 yılında çalışmalarına başlayan Baykim Kimya Ltd. Şti. üretmekte olduğu ürünlerle kimya
sektörünün liderlerinden biri olarak yurt içi ve yurt dışında gelişimini sürdürmektedir. Firmamızda,
deterjan üretimi ile sektöre adım atılmış, kısa sürede ürün gamı geliştirilerek hem standart ürünleri
hem de müşterilerinin özel ihtiyaçlarına uygun üretim kabiliyetiyle elliden fazla tekstil yardımcısı çeşidi
üretilir duruma gelinmiştir.

İşletmemizin bünyesinde bulunan ürünlerimiz, Ar-Ge ve üretim çalışmalarımız sonucunda üretilmiştir. Geliştirme ve tasarımın yanı
sıra üretim etkinliğini ve verimliliğini artırmak, yeni üretim teknikleri geliştirmek, ürün kalitesini etkileyen proses aşamalarındaki
teknik sorunlara çözüm bulmak gibi görevler firmamızda bulunan diğer birimlerle iş birliği içerisinde ve bünyesindeki uzman kadrosu
ile devam ettirilmektedir. Aynı zamanda firmamız; yenilikçi, müşteri odaklı ve yüksek hizmet kalitesi sayesinde pazar payını sürekli
artırmaktadır.Bu sayede de günümüzün rekabetçi ve devamlı gelişen pazarlarında değişen müşteri ihtiyaç ve isteklerini
karşılayabilmektedir.Üretim kapasitesinin %15’ini ihraç eden firma, 2016 yılında Mısır’da da ikinci fabrikasını devreye sokmuştur.
Kurulduğu yıldan bu yana kimya sektörünün liderlerinden biri olan firmamız, 3 kıtada 6 ülkeye ihracat yaparak, kalite ve fiyat avantajı,
dinamik ve müşteri odaklı hizmet  politikası ile tüm dünyada tercih edilen üretici firma haline gelmiştir. Bu kapsamda, firmamız sahip
olduğu tesisleri ile 1500 MT/yıllık üretim kapasitesi ve 30 personeli ile müşterilerine hizmet vermektedir.

Baykim

Geliştirmiş olduğumuz ürün gruplarından bazıları:
1. Muhtelif enzimler: Fermantasyon ürünü olan biyoaktif enzim hammaddeleri kullanarak gerek sıvı gerekse toz formunda
formülasyonlar geliştirerek firmamız tarafından kullanıma hazır hale getirilmektedir.
2. Emülsiyonlar: Muhtelif yumuşatıcı ve silikonların özel emülgatörler vasıtasıyla sulu çözeltileri kullanıma hazır olmak
amacıyla optimum oranlara sahip formülasyonlarla üretilmektedir.
3. Muhtelif ağartıcılar: Muhtelif formda toz ve sıvıların karışımlarını amaca yönelik özel formülasyonlarda üretimine başlayan
firmamız, denim sektörüne ara mal sağlayan lider bir kuruluş haline gelmiştir.
Oluşan teknik bilgi birikiminin yayılımı için yapılan denemeler, testler ve analizler ortak bir merkezi sistem üzerinde tutulmaktadır.
Aynı zamanda proje çalışmaları ile elde edilen bilgi birikimi ve bilimsel yaklaşım esasları arşivlenerek personelimize bu bilgi ve
birikimlerin aktarıldığı eğitimler yapılmaktadır. Bununla birlikte teknolojik uygulamaların da düzenli takibi yapılarak,gelecekteki yeni
ürün geliştirme çalışmalarının yürütülmesine bilgi birikimi sağlanması amaçlanmaktadır.Bu kapsamda; müşteri denemeleri sonucu
yapılandeğerlendirmeler, aynı veya benzer konularda firma içinde gerçekleştirilen testlerin değerlendirilmesinde göz önünde
bulundurulmakta,ortaya çıkan ürün ve bilgi birikimi Ar-Ge prosedürü sayesinde oluşturulacak talimat, reçete kaydı, üretim prosesi
oluşturma, üretim kartı oluşturma aşamaları sayesinde bünyemize katılmaktadır.Oluşabilecek sorunlarla ilgili teknik desteklerle
geliştirilecek çözümler Ar-Ge prosedürü sayesinde oluşturulacak raporlarla bilgi havuzuna aktarılmakta, Ar-Ge prosedürü
doğrultusunda sorun giderme tablosu hazırlanıp, satışı destekleyici dokümanlar oluşturulmaktadır. Bütün bu aşamalardan çıkan
sonuçlar ISO 9000 gereği kayda geçirilip firma içi bilgilendirme tamamlanmaktadır.

  • (gizli tutulacaktır)