Beeck Silikat Boyaları

22 Temmuz 2017

R. Cüneyt Saraç
Kimya Mühendisi
Teknik Müdür
Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.

 

 

 

1894 yılında Breslauda Ludwig Beeck tarafından kurulduğundan bu yana, aktif silifikasyonla zeminle ayrılmaz bağlar kuran
potasyum silikat esaslı mineral boyaların geliştirilmesi ve üretilmesi Beeck’in işi olmuştur. Bir kez oluştuktan sonra zeminden
koparılıp ayrılamaz bu mikro gözenekli mineral kaplamanın, binanın içerisinde ve dışında kullanılmasının sağladığı faydalar,
özellikle değerli tarihi eserlerin muhafazasında çok önemlidir. Tarihi mirasın korunmasında inanılmaz dayanıklılığı ve etkileyici
renkleriyle güzelliğin öne çıkmasında kullanılan formülasyon esas olarak aynı kalmıştır. Aktif Silikatlı boyaların zeminle kurdukları
silis oksijen bağı güneşin UV ışınlarıyla kırılamayacak kadar güçlüdür ve kullanılan renklendiriciler de tamamen minerallerden
oluştuğu için güneş altında solmaz. Renklerin kalıcılığı pigmentlere ve bağlayıcıya bağlıdır. Mineral renklendiriciler ve silikat
bağlayıcılar UV ışınlarının yıkıcı etkilerinden asla etkilenmez.Çok çok uzun yıllar (yüz yıldan uzun süredir yerinde duran örnekleri
var) dayanabilen, renkleri asla solmayan (A1) ve duvarların nefes almasını hiç ama hiç kısıtlamayan,(Sd değeri <0,02 m) böylece
içerdeki su buharının dışarı atılmasında veya ters yöne hareketinde asla engel teşkil etmeyen bir kaplama düşünüyorsanız, en
ideali silikat esaslı boyalardır. 1950-1960’larda daha ucuz sentetik esaslı boyaların piyasada hızla yayılmasıyla mineral boyaların
kullanımı çok çok azaldı ve üretiminden de neredeyse vazgeçilip unutulacaktı.Gözenekli mineral yapı malzemelerinin üzerlerinde
hatalı olarak uygulanan sentetik reçineli kaplamaların yarattığı yapısal hasarların arttığı görülünce uygun boya seçiminin önemi
anlaşıldı.Beeck’in Aktif Silikatlı boyaları sentetik esaslı boyalar gibi bir film tabakası oluşturmaz; zeminle kimyasal olarak birleşmiş,
kaynaşmış, ince kılcal gözenekleri olan taş gibi, dayanıklı bir yapı oluşur. Yağmur, kar,fırtına, don gibi her türlü tabii şartlara dayanıklı,
asla pulpul kalkmayan, güneşte solmayan, ateşe dayanıklılığı saysinde,bu boyalar, üzerine uygulandığı zemin kadar etkileyici mat
görünümleriyle beklenen en yüksek standartları karşılar.

Ata yadigârı binaların korunmasının yanı sıra yeni yaratılan eserlerdeki beton, tuğla veya diğer mineral cephelerin kalıcı olarak
renklendirilip muhafazasında da yüksek kaliteli silikatlı boyalar artık aranır olmuştur. Yapı fiziği anlamında ideal açık gözenekliliğin
değeri çok önemlidir, silisifikasyon sayesinde sıvanmış yüzeyden ayrılamaz; buhar hareketlerini kesen, yüksek gerilimli, kalkabilir
bir kabuk oluşturmaz. Bu açık gözenekler odada dengeli, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlar. Yüksek alkalinite (pH 11) küf ve
mantarlara dirençli bir etki sağlar. Her türlü çözücüden, plastifiyanlardan, koruyucu kimyasallardan ve biyositlerden ari bir oda
havası en yüksek hijyenik şartları karşılar.Beeck’in geniş astar çeşitliliği silikatlı boyaların zayıf silisifikayonlu zeminlerde de
kullanılabilmesini sağlar.Kayıtlı tarihi eserlerin restorasyonunda uygulandığı her binayı kendine özgü renkleriyle zamanın ruhuna
uygun hareketlendirmesinin yanı sıra sahip olduğu mat görünümleriyle silikatlı boyaların modern ortamlarda da yarattığı ambiyans
benzersizdir. Diğer boyalarda rengi veren pigmentler reçinenin içerisine hapsolmuştur. Reçine bir filmle pigmenti sarmalar, orijinal
rengi değiştirir. Oysa silikatl ıboyalarda rengi veren maddeler su gibi şeffaf silikatın içindedir ve kendi canlı renklerini yansıtır. Çok
uzun aralıklarla ve çok basit  bakım ihtiyacı duyar,uygulandığı yüzeyi korur, mülkün değerini muhafaza etmesini sağlar. Temiz
kalmasını da sağlar. Yüzeyler sadece üzerlerinde biriken maddelerle kirlenmez, sentetik yapıdaki maddeler rüzgarla statik elektirikle
yüklenir ve kiri üzerlerine toplar. Sıcakta plastik kaplamalar yumuşayarak yapışkan hale gelir.Beeck silikatlı boyaları güvenlidirler,
ateşten etkilenmez,yangının yayılmasına katkıda bulunmazlar. Yangında bozularak etrafa zehirli gazlar salmazlar. Metrolar,tüneller,
okullar gibi ortak kullanım alanlarında güvenle kullanılabilecek tek boyadır. Yapısında solventler, plastikleştiriciler, koruyucular,
mantar öldürücüler gibi herhangi bir organik madde bulunmayışı ve imalatından en son yok oluşuna kadar çevreye hiç yük
getirmemesi, bakımları sırasında hiç sökme gerekmemesi silikatlı boyaları çevreye en saygılı boya yapar.

Ekonomik Etkinlik
Saf mineral pigmentasyonunun neşeli karakteri, renk oynamaları ve ışık haslığı, her binanın statüsünü yıllarca arttırmaktadır.
Beeck Mineral Boyalarının eşsiz dayanıklılığı, ürünlerin kullanımını bakımı kolay ve dolayısıyla ekonomik hale getirir.

Yapı Fiziği
Kapiler-aktif kaplamalar, ideal seviyede açık gözenekliliğe sahiptir ve bu nedenle, yapı fiziği koşullarında son derece değerlidir.
Silisifikasyon sayesinde kaplamayla sıva ayrılmaz mineral bir birliktelik oluşturur, kalkmazlar, tekrar boyandıklarında ve aynı
zamanda yenilenirken buhar geçirmez, yüksek gerilimli bir kabuk oluşturmazlar. Bu gözeneklilik ayrıca dengeli, sağlıklı bir oturma
odası ortamı sağlar. Kaplamalarınyüksek alkalilik derecesi, küflenmeye karşı dirençli ve bakterisidal bir etkiye sahiptir. Çözücülerden,
plastikleştiricilerden, biyositlerden ve koruyucu maddelerden arındırılmış olarak, en zorlu oda havası hijyen şartlarını yerine getirmektedirler.

Yenilenme
Mineral kaplamaların avantajları sadece geleneksel yapı malzemeleri üzerine değil aynı zamanda kompozit malzemeler ve hafif yapı
bileşenleri üzerine de kullanılabilir olmasıdır. Çeşitli astar boyaların, zayıf silisifikasyon özelliği olan alt katmanlar icin çeşitli astarlar
da geliştirilmiştir.
Estetik
Estetik anlamda mat kaplamalar, karşı konulmaz şekilde çekicidir. Kireç badana boyaları gibi geleneksel kaplama ürünleri, kireç siva,
kıl, kerpiç ve doğal taş benzeri, tarihi açıdan değerli duvar kaplama malzemeleriyle uyumludur. Restorasyon ve tarihi bina boyacılığı
ile bağdaştırılmıştır ve tescilli her binaya çok özel bir hava katar. Almanya’dan ithal Beeck Boyaları Türkiye Distrübütörü Uzertaş Boya
Sanayi Tic. ve Yatırım A.Ş. olarak silikatlı sistemlerle ilgili her türlü projelerinizde, deneyimli ekiplerimizle 10 senedir hizmet vermeye
devam ediyoruz.

Münih’te Gründerzeithaus Leopoldstraße 153
Konu:
Amaç, bu “Wilhelminian tarzı” binanın ön cephesinin renk bitimini tamamen yeniden tasarlamaktı. Eski kaplamanın incelenmesi,
organik olarak bağlanmış çok tabakalı film oluşturucu kaplamaların mineral cephe kaplamalarına uygulandığını ve yapı fiziği
sınırlamalarına neden olduğunu gösterdi. Yüzeyler, termoplastik etkilere bağlı olarak oldukça kirlenmişti ve aşırı ince kılcal çatlaklar
içeriyordu.
Yeni renk kaplamasının amacını tanımlamak için aşağıdaki  kriterler kullanıldı:
• Eski çok tabakalı organik kaplama, cepheden boya sökücülerle tamamen çıkarıldı.
• Yüksek aşınma direnci ve uzun ömürlü, yüksek su buharı geçirgenliği ve kesin matlığı ve mineral özelliği olan bir kaplama sistemi
belirlendi.
• Örnek alanlar oluşturarak, kılcal çatlak olayını uygun ürünlerle ortadan kaldıran uygun bir boya sistemi ve renk bulundu.
Beeck danışmanı sonuçları inceledi ve bitmiş alanlarda daha ileri aşamalara geçildi. Saha çalışmaları, belirtilen ürünler ve teknoloji
ile ilgili olarak sürekli olarak kontrol edildi ve belgelendi.
Ürünlerin Kullanımı:
• BEECK Etching Fluid ile yüzeydeki kireçli kabuğun giderilmesi,
• BEECK Fixative ile astarlama,
• BEECK Kuvarz dolgu maddesi ile macun ve tamir,
• Beeckosil Fine ile son kat boya.