Boya Sektörü Çalıştayı Gerçekleştirildi

17 Ekim 2019

İKMİB tarafından düzenlenen sektör çalıştaylarının üçüncüsü, 11-13 Ekim 2019 tarihlerinde boya sektörüne yönelik gerçekleştirildi. Çalıştayda Ar-Ge, Ur-Ge, teşvikler, devlet destekleri, hammadde, finansman, yerli üretim, ihracatta yeni pazarlar ve insan kaynağı konularına değinilerek güncel bilgiler paylaşıldı.

 

Prof. Dr. Emre Akin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştay süresince katılımcılardan oluşturulan 10 çalışma grubu ile boya sektöründeki sektörel çözüm önerileri, güncel sorunlar, ÖTV gibi mevzuatlar, ihracatın artırılmasna yönelik yapılması gerekenler ve geleceğe dair fikirler için ortak akıl çalışmaları yapıldı. Prof. Dr. Emre Alkin, dünya ekonomisindeki gelişmeler, küresel ticaretteki değişim ve trendler ile Türkiye ekonomisinin yakın geleceğine dair bir sunum gerçekleştirdi. Çalıştay kapsamında 4 ana başlık olarak Pazar, Kapasite, Tedarik ve Lojistik konuları ele alındı.

 

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörü olarak, Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü konumundayız. Bu sene 20 milyar Dolar kimya ihracatı gerçekleştirmeyi ve 2023 hedefleri kapsamında 25 milyar Dolar kimya ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kimya sektörü olarak 72 milyar Dolarlık bir ithalatımız var. 20 milyar Dolarlık ihracat yapacağız bu sene. Kalan 52 milyar Dolarlık rakamın yaklaşık 20 milyar Dolarlık kısmını ısınma, elektrik enerjisi ve doğalgaz olarak kullanıyoruz. Geri kalan 32 milyar Doları da diğer sektörlere yarı mamul veya hammadde olarak verdiğimiz için bu algıyı düzeltmemiz gerekiyor. Boya sektörünün de desteğiyle kimyanın algısını değiştirmeliyiz.” şeklinde konuştu.

 

Pelister sözlerine şöyle devam etti: “Boya ve hammaddeleri sektörünün küresel hacmi 2018 yılı itibariyle yaklaşık 160 milyar Dolar. 10 yıl sonra bu hacmin yaklaşık 200 milyar Dolara ulaşması bekleniyor. Ülkemiz bu hacmin yaklaşık yüzde 2’si olarak pay alıyor. Bununla birlikte üretici olarak Avrupa’da ilk beşteyiz. 2018 yılı itibariyle sektör ihracatımız ise yaklaşık 1.2 milyar Dolar.’’ dedi.

 

İKMİB Boya Komitesi’nin boya GTİP ayrıştırması çalışmasını sürdürdüğünü belirten Pelister, “Bu çalışma, gerçek ihracat rakamlarımızın ortaya konulmasında ve sektör büyüklüğümüzün belirlenmesinde çok önemli bir yer tutuyor. Siz ihracatçılarımızın Komite çalışmalarımıza katılmasını ve katkı sağlamasını bekliyoruz.” dedi.

 

 

Kimya ve boya sektörünü yakından ilgilendiren kimyevi maddelerin taşınmasıyla ilgili UPS ve Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ile protokol imzaladıklarını dile getiren Pelister, “Özellikle tehlikeli kimyasalların kargo yoluyla numune gönderimi konusunda maliyet ve zaman sıkıntısını yaşıyorduk. Yaptığımız protokol kapsamında İKMİB üyesi firma temsilcileri, Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nden alacağı Tehlikeli Maddeler Kuralları (Kategori 1,2,3,6) Eğitimi ile UPS’in sunduğu avantajlı fiyatlardan yararlanarak numune gönderimini gerçekleştirebilecek. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi 5 günlük bir eğitim verecek. Eğitimi alan firma temsilcisi eğitim sonunda IATA sertifikasını alacak ve o kişinin sorumluluğunda hazırlanan kargoların gönderimini UPS sağlayacak. Hem daha ucuz olacak hem de 1 günlük, 2 günlük sürede hızlı teslimatlar yapılabilecek. Ayrıca biz İKMİB olarak Yönetim Kurulu’nda bir karar aldık. Bu eğitime başvuru yapan İKMİB üyesi ilk 100 firma temsilcisinin eğitim ücretinin yarısını İKMİB karşılayacak.” şeklinde konuştu.

 

Çalıştayda; hedef Pazar Güney Amerika, Nijerya özellikle Uzak Doğu, Doğu Asya taraflarının mercek altına alınması, bilhassa GTİP bazında çalışmalar yapılması, eğitime önem verilmesi, sektörün ihtiyacına yönelik insan kaynağının yetiştirilmesi, lojistik ve tedarikle ilgili konteyner hatlarının kurulmasının önemli olduğu, lojistik ağlarının milli olup, aynı zamanda diğer sektörlerle beraber çalışılıp sürdürülebilir fiyat politikalarının oluşmasına destek sağlanması görüşleri konuşuldu.