Bulgaristan’da Selülozik Etanol Üretimi için Önemli Adım

28 Temmuz 2020

Odaklı, sürdürülebilir ve yenilikçi bir özel kimya şirketi olan Clariant ve Bulgaristan’da tarım sektörünün önde gelen firması Pavlovi’nin bir şirketi olan Eta Bio, sunliquid® selülozik etanol teknolojisi için bir lisans anlaşması imzalandığını duyurdu.

Eta Bio son zamanlarda tarımsal kalıntılardan selülozik etanol üretimi için tam ölçekli bir ticari tesis kurmak, işletmek ve işletmek amacıyla kurulmuş. Clariant’a göre, dördüncü lisans sözleşmesinin duyurulması, yenilikçi ve sürdürülebilir sunliquid® teknolojisinin ivmesini koruyor ve ticarileştirilmesine doğru bir başka önemli adımı temsil ediyor.

Clariant’ın İşletme Genel Müdürü Hans Bohnen “Sunliquid® teknolojimiz, sürdürülebilir ve gelişmiş biyoyakıtların geliştirilmesinde trend oluşturuyor. Devam eden başarı, teknolojimizin sürdürülebilir çözümlere yönelik pazar ihtiyaçlarını karşıladığını ve bize rekabet avantajı sağladığını güçlü bir şekilde gösteriyor” diyor.

Clariant’ın Biyoyakıt ve Türevleri İş Grubu Başkanı Christian Librera, “Birinci nesil etanol üreticileri ve madeni yağ oyuncuları ile lisans anlaşmaları imzaladıktan sonra, bir diğer önemli müşteri segmentinde (tarım sektörü – sunliquid® teknolojimizle) bir dayanak kazanmaktan heyecan duyuyoruz” diye ekliyor.

Eta Bio, proje geliştirme ve tesis işletimini Pavlovi ailesinin sahip olduğu mevcut araziyi ve mevcut altyapıyı kullanarak, Bulgaristan’ın Kuzeydoğu bölgesi General Toshevo’daki bir yeşil alanda gerçekleştirecek. Yıllık üretim kapasitesinin, Bulgaristan’ın tahıl ambarı olarak da bilinen bölgede bol miktarda bulunan 250.000 ton buğday samanını işleyen, 50.000 ton selülozik etanol olması planlanmaktadır.

Eta Bio Genel Müdürü Kiril Pavlov “İlk Bulgar selülozik etanol üretim projesinin gerçekleştirilmesi, tarım üreticilerinin bölgede karşılaştığı başlıca zorluklardan birini – samanın tarlalardan kaldırılması- çözmeye yardımcı olacaktır. Bu proje bize tarımsal artıklardan ek gelir akışı elde etme şansı verecek” şeklinde konuştu.

Yerel kaynaklı hammadde kullanılarak sera gazı tasarrufu en üst düzeye çıkarılabilir ve tüm değer zinciri boyunca ek iş fırsatları doğacaktır.

Grubun tarım işlerini yöneten Hristo Pavlov “Bu proje ile yenilenebilir enerji sektörüne girmekten heyecan duyuyoruz ve böylece Bulgaristan’daki gelişmiş biyoyakıt pazarında öncü oluyoruz. Bu girişim, iş portföyümüzü daha da çeşitlendirmemize ve tarım sektöründeki konumumuzu güçlendirmemize olanak tanıyacaktır ” diye vurguladı.

Bulgaristan için bu, yeşil ve sürdürülebilir teknolojilere önemli bir yatırım teşkil ediyor. Üretilen selülozik etanol, Yenilenebilir Enerji Direktifi (RED) II’de belirtildiği gibi, ülkenin gelişmiş biyoyakıtlar için harmanlama görevini yerine getirmek için bir benzin katkısı olarak kullanılacaktır.

Proje, sunliquid® temel mühendislik paketinin lisansından, teknik hizmetlerin sağlanmasından ve Clariant’ın tescilli enziminden ve maya platformundan Eta Bio’nun hammaddesini selülozik etanole işlemek için başlangıç ​​kültürlerinin tedarikinden oluşuyor.