Carbonex

06 Şubat 2019


Nihat Belbez

Satış Müdürü 
Asil Kimya ve Boya San. Tic. A.Ş.

 

 

Karbon siyahları yeryüzünde üretimi en eski çağlara dayanan ürünlerden biridir. İptidai yöntemlerle (genelde tahta ve hayvan kemiklerinin yakılmasıyla) üretilen karbon siyahları antik dönem Çin, Mısır ve Hint uygarlıklarında kullanılmış oldukları bugünkü araştırmalarda görülmüştür. Çağdaş anlamda karbon siyahlarının endüstriyel üretimleri 1900’lü yıllarda İngiltere’de başlamıştır.

Genel olarak karbon siyahları, gaz ve sıvı haldeki hidro karbonların eksik yanmasıyla elde edilen çok ince tanecikli elementer karbon partikülleri olarak tanımlanır. Bu partiküller 20-600 milimikron boyutlarında olabilmektedir. Karbon siyahı üretiminin büyük bir kısmı doğal gazların ve rafine edilmiş sıvı yağların tam yanması ile özel fırınlarda yan ürün olarak elde edilir. Yanan gazların taşıdığı karbon siyahı tanecikleri çeşitli ayırma vasıtaları ile gazlardan ayrılarak prosese dahil edilir. Günümüzde karbon siyahları farklı proseslerle üretilmektedir. Bunların içinde en çok kullanılan üretim teknikleri:

Fırın Proses (Furnace process) ve Gaz Proses’tir (Gas process).
Dünya genelinde üretilen karbon siyahlarının %80- 90’ına yakın kısmı tabii ve sentetik kauçuk üretiminde kullanılmaktadır. Karbon siyahlarının başlıca kullanım alanları: baskı ve matbaa mürekkepleri, boya, plastik, doğal ve sentetik kauçuk imalatlarıdır. Karbon siyahlarının kullanım amaçları sadece siyah renk vermek değildir. Boya, matbaa mürekkepleri, termoplastikler ve termoset plastiklerde boya pigmentleri olarak kullanılmakta olup sentetik ve tabi kauçuk üretiminde mukavemet artırıcı dolgular olarak kullanılmaktadır.

Asil Kimya olarak CARBONEX serisi karbon siyahı ürünlerimizi 2005 yılından beri ithal etmekteyiz. Bu ürünlerimiz: yüksek boyama gücüne sahip, mavi dip tonda, dispersiyonu, ve ezilmesi fiyat kalite balansında optimum seviyededir.

Tatbik edildiği nihai ürünlerde iyi bir parlaklık ve yüksek siyahlık derecesi (jetness) sağlar.

CARBONEX gurubu ürünlerimiz başlıca boya, mürekkep, plastik, PVC, tabi /sentetik kauçuk, suni deri ve elyaf boyaması gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Özellikleri