ÇATIDER’den aşırı yağışların yol açtığı sel felaketlerine çözüm önerisi

21 Temmuz 2017

“Yeşil Çatılar, Şehirlerde Sel Riskini Azaltıyor”

İstanbul’da hayatı alt üst eden aşırı yağış ve sel felaketiyle ilgili açıklama yapan Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER)
Yönetim Kurulu Başkanı Adil aştanoğlu, dünyada hızla yayılan yeşil (bitkilendirilmiş) çatı uygulamalarının, şehirlerde sel oluşumunu
azalttığını belirterek, “Bitkilendirilmiş çatılardaki dre ÇATIDER’den aşırı yağışların yol açtığı sel felaketlerine çözüm önerisi naj
sistemleri ile çatı yüzeyine düşen yağmur suyunun tahliye sistemine ulaşımı bir saat kadar geciktirebiliyor. Bu da sel oluşum riskini
azaltmada önemli bir faktör teşkil ediyor. Yeşil çatıların ayrıca küresel ısınmaya bağlı oluşan ısı adalarının azalması ve enerji
verimliliği gibi faydaları da var” dedi.


ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı Adil Baştanoğlu İstanbul’da aşırı yağışa bağlı sel vakalarının meydana
gelmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, dünyada ve Türkiye’de sayıları giderek artan yeşil çatı
uygulamalarının bu sorunun çözümüne katkı sağlayabileceğini açıkladı.

Kentlerde Suyu Emen Toprak Ve Bitki Örtüsü Yetersiz
Baştanoğlu, hızlı kentleşme ile birlikte ortaya çıkan sorunlardan birinin de aşırı yağışların sele dönüşmesi
olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: “Hızla artan nüfus ve yapılaşmaya bağlı olarak şehirlerimizde
yağmur suyunu emen toprak ve yeşil bitki örtüsü azalıyor. Bununla birlikte üzerine gelen suyu hemen
giderlere ve oradan da kanalizasyon veya yağmur tahliye sistemine aktaran yüzeyler artıyor. Şehre
düşen tüm yağmur suyunun aynı anda tahliyesi, yağış miktarının artması ile sel felaketlerine yol açabiliyor.
Yeşil çatılar, bu noktada hayati önem arz ediyor. Bitkilendirilmiş çatılarda kullanılabilecek olan drenaj sistemleri ile çatı yüzeyine
düşen yağmur suyunun tahliye sistemine ulaşımı bir saat kadar geciktirebiliyor. Bu geciktirme, sel oluşum riskini azaltmada önemli
bir rol oynuyor. İstanbul’da bitkilendirilmiş çatı uygulamaları yaygınlaşsa, sorunun çözümüne önemli katkılar sağlarız.”

 

Isı Adalarını Da Engelliyor
Baştanoğlu, küresel ısınma süreci ile birlikte şehirlerde ısı adaları oluştuğunu vurgulayarak, “Bu ısı adaları, alanlar arasında büyük
sıcaklık farklılıklarına, bozulmuş toprak; hava koşulları değişimi, su kaynaklarının ziyan olması gibi sorunlara neden oluyor.
Bitkilendirilmiş çatılar, gün içinde toplanan enerjinin büyük bir bölümü toprak ve bitki içinde tutarak, gün batımı saatlerinde dışa
yansımalarını önleyebiliyor. Böylece kırsal kesime nazaran ısı adaları içinde oluşan fark azaltılabilir. Bitkilendirilmiş çatılar, oksijen
üretiminden, ısı adalarının azalması ve enerji verimliliğine kadar birçok sorunun çözümüne katkı sağlıyor.”

 

Avrupa, Yeşil Çatıyı Teşvik Ediliyor
Baştanoğlu, Avrupa başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkede yeşil çatı uygulamalarının teşvik edildiğini ve hızla yayıldığını ifade
ederek, “Yeşil çatı, yağmur suyu zayiatının, kentsel ısı adası etkisinin ve enerji kayıplarının azalmasına katkı sağlayarak, kentlere
ekolojik, estetik, psikolojik ve ekonomik kazanımlar sağlar. Özellikle Avrupa’da birçok şehirde yeni ve renovasyon yapılan yapılarda
bitkilendirilmiş çatı yapımı teşvik ediliyor. Türkiye’de de yeşil çatı örnekleri var ancak bu örnekleri hızla artırmalıyız” dedi.