Çevreye Saygılı Gıda Üretimi için Protokol İmzalandı

08 Ağustos 2019

 

Gıda üretiminin çevresel etkilerinin en aza indirilmesi hedefinde buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda Sektörü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile TGDF arasında “Tarım ve Gıdanın Çevresel Sürdürülebilirliğinin Garanti Altına Alınması için İş Birliği İçerisinde Yürütülecek Çalışmaları Destekleme Protokolü” ne imza attı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) arasında hazırlanan iş birliği protokolü, İstanbul’da düzenlenen törenle imzalandı. Protokol, gıda sektörünün büyük hassasiyet gösterdiği üretim süreçlerinde çevresel etkinin en aza indirilmesi çalışmalarını içeriyor.

“Döngüsel Ekonomi Vizyonu Çerçevesinde, Geri Dönüşüm Artırılmalı”

Törende konuşma yapan Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel, hızlı nüfus artışı ve kentleşmenin yanı sıra endüstrileşmenin de çevre üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu vurguladı. Ecel, dünya çapında kabul gören döngüsel ekonomi vizyonu çerçevesinde, geri dönüşümü artırmak, ham maddeye erişimi kolaylaştırmak, istihdam oluşturmak ve ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla maddesel geri dönüşümün en önemli unsur olarak öne çıktığını ifade etti.

Sıfır Atık Projesi Köklü Bir Değişim Hareketidir

Atıkların sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla Sıfır Atık Projesi kapsamında adımlar atıldığını belirten Muhammet Ecel, “Sıfır Atık, oluşan atıkların değerli bir kaynak olarak üretim sürecine dahil olmasını hedefleyen köklü bir değişim hareketi ve bütüncül bir yaklaşımdır. Bu hedefe ulaşmak amacıyla 12 Temmuz 2019 tarihinde yayınladığımız Sıfır Atık Yönetmeliği ile 2023 yılına kadar ülke genelinde benimsenip hayata geçirilecek ve böylelikle insanımızın atıklara bakışını değiştirecek bir atık yönetim sistemidir” şeklinde konuştu.

Plastik Poşet Kullanımı %78 Azaldı

Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetimi amacıyla 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle plastik alışveriş poşetlerini ücretli hale getirdik. Bu düzenleme ile sene başından bu yana poşet kullanımını yaklaşık %78 oranında azalttık.

Çevre Kanunu değişikliği ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Bakanlığımızca belirlenecek ambalajlar için depozito uygulaması zorunluluğu getirdik. Böylelikle içecek ambalajlarımızı diğer atıklarla karışmadan toplayarak, etkin bir şekilde maddesel geri kazanımını sağlamayı hedefliyoruz.”