Clariant, 2019 Entegre Raporu’nu Yayınladı

11 Mart 2020

Hedef odaklı ve yenilikçi bir özel kimyasal şirketi olan Clariant, 2019 Entegre Raporu’nu bugün yayınladı. Rapor, değer yaratma konusunda şirketin faaliyetlerini maddi ve gayri maddi, finansal ve finans dışı unsurlarını ele alan genel bir yaklaşım sunuyor.

“Here We Go (İşte Başlıyoruz)” adlı rapor, Clariant’ın ilerlemesine rehberlik edebilecek eğilimleri ortaya koyup değerlendiriyor. Raporu inceleyerek şirket gündemindeki yeni gelişmeleri gözden geçirmek, hangilerinin daha fazla önem taşıdığını öğrenmek mümkün. Rapor ayrıca, şirketin mevcut durumunun sağlamasını yaparak gelecekteki değer yaratma fırsatlarının yönünü belirliyor.

Clariant İcra Kurulu Başkanı Hariolf Kottmann, “Entegre raporlamalarımız kararlılıkla devam etmemiz, sürdürülebilirliğin giderek artan öneminin bir yansıması. Şirketi bu doğrultuda yönetme konusunda yeni bir adım atan Clariant, iş faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde değerlendiriyor. Stratejimizi uygulamamızın bu hedeflere nasıl olumlu katkıda bulunduğunu duyurarak, tüm paydaşlarımızın desteğini ve güvenini daha da pekiştirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Kurumsal Yönetim Raporu, Ücretlendirme Raporu, Finansal Rapor ve GRI (Global Reporting Initiative – Global Raporlama Girişimi) raporu dahil olmak üzere 2019 Entegre Raporu’nun tamamına buradan İngilizce ve Almanca dillerinde erişebilirsiniz.