Clariant ve Huntsman Planlanan Eşit Birleşmeyi İptal Etmek İçin Ortak Karar Aldı

 

 

 

Clariant (SIX: CLN) ve Huntsman Corporation (NYSE: HUN) ortak bir açıklama yaparak, teklif edilen eşit birleşmeyi karşılıklı
olarak feshettiklerini bildirdiler. Karar,  Clariant ve Huntsman Yönetim Kurullarında oybirliğiyle onaylandı.

Ortak bir yazılı açıklama yapan Huntsman Başkanı ve CEO’su Peter R. Huntsman ile Clariant CEO’su Hariolf Kottmann şunları
kaydetti: “21 Mayıs 2017’de üzerinde anlaşmaya varılan birleşme teklifinin tüm hissedarlarımızın uzun vadeli çıkarlarına uygun
olacağı düşüncemizi koruyoruz. Ancak, Clariant hisselerinin aktivist yatırımcı White Tale Holdings tarafından toplanmaya devam
etmesi ve bu kuruluşun anlaşmaya karşı olan pozisyonunun diğer bazı hissedarlar tarafından da desteklenmeye başlanmasıyla,
Clariant’ın İsviçre hukukuna göre işlemi onaylamak için gerekli üçte ikilik hissedar onayını alıp alamayacağı konusunda çok fazla
belirsizlik olduğunu düşünüyoruz. Bu şartlar altında ve her iki şirket için ortaya çıkan yüksek düzeydeki aksaklık ve belirsizliklerin
ışığında, birleşme anlaşmasını feshetmek için ortak bir karar aldık. Böylece her iki şirket, şirketlerinin, hissedarlarının, ortaklarının
ve diğer paydaşlarının çıkarına olacak şekilde kendi ayrı stratejilerine tam olarak ve yeniden odaklanabileceklerdir. Birbirimize
karşı olan büyük saygımızı koruyoruz ve son aylarda her iki şirket çalışanlarının göstermiş oldukları çabalar ve olağanüstü kararlılık
nedeniyle kendilerine büyük bir minnettarlık duyuyoruz.”

Fesih Anlaşması, tarafların birbirine herhangi bir fesih ücreti ödememesini öngörüyor. Bu nedenle, Clariant, Birleşme
Anlaşması’nda öngörülen 210 milyon dolarlık anlaşmayı bozma ücretini ve 60 milyon dolarlık Olağanüstü Genel Kurul
onaylanmama ücretini ödemeyecek.

Tüm stratejik alternatiflerin ayrıntılı bir analizini yapan Clariant Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu, şirketi daha da büyütmek ve tüm
paydaşlar için şirketin uzun vadeli değerini artırmak amacıyla Huntsman ile birleşmeyi mevcut en iyi seçenek olarak oybirliğiyle
kabul etmişti. Bu görüş Clariant hissedarlarının büyük bir çoğunluğu tarafından da paylaşılmış ve halen de paylaşılmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Wehrli ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Değer yaratmak için ortaya çıkan bu fırsatı
kaçırdığımız için üzgünüz ve hissedarlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu, CEO’muz ve İcra Kurulumuz
artık, şirketimizin, dünya çapında önde gelen bir özel kimyasallar şirketi olarak piyasa konumunu daha da güçlendirmeye yönelik
kanıtlanmış stratejisine odaklanacaktır.”

Clariant CEO’su Hariolf Kottmann ise, “White Tale’in birleşmeyle ilgili aldığı pozisyon bizimkinden farklı olmakla birlikte Clariant’ın
değerini artırmak konusundaki çıkarımız ortaktır. Bu amaca, mevcut ve başarılı uzun vadeli büyüme stratejimizi devam ettirerek
ulaşmakta kararlıyız. Bununla birlikte bütün paydaşlarımızla olan diyaloğumuzu sürdüreceğiz.’’

Birleşme, Clariant’ın stratejisini hızlandırmasına olanak sağlayacak olsa da, şirket özel kimyasallar sektörünün en  üst seviyesinde
bir konuma ulaşma hedefine kendi yolundan ilerleme konusunda azami güvene sahip. Şirket stratejisinin başarısı, artan kârlılık ve
işletme değeri, büyümeye  devam eden daha güçlü bir portföy ve inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarındaki liderlik konumuyla
kanıtlıyor. Bu unsurlar, Clariant’ın kârlı büyümesinin, nakit akışı yaratılmasının ve değer yaratılışının temel taşları olmaya devam
edecek.

 

Yorumunuz

  • (görüntülenmeyecektir)