Clariant, REACH Tescillerini Tamamladı

04 Temmuz 2018

 

 

REACH Tescilleri

Clariant, Avrupa Birliği’nin REACH (Kimyasal Tescil, Değerlendirme, Onay ve Kısıtlama) düzenlemelerinin 3. aşamasını
tamamladığını duyurdu. Düzenleme AB tarafından insan sağlığının ve çevrenin daha iyi korunması, kimyasal ürünlerin
elleçlenmesine ilişkin bilgi iletişiminin iyileştirilmesi ve Avrupa Birliği kimya sektörünün rekabetçiliğinin korunması ve arttırılması
amacıyla yürürlüğe girdi.

Clariant, REACH’in 3. aşaması kapsamında, yılda 1 tondan fazla ürettiği ya da ithal ettiği tüm kimyasal maddeleri Avrupa Kimyasal
Maddeler Ajansı’na (ECHA) tescil ettirdi. Bu işlem için yaklaşık 1000 dosya teslim edildi.

Mayıs 2018’den sonra REACH uygulama çalışmalarının kapsamı, tescilden uzaklaşarak dosya güncelleme, değerlendirme,
onaylama ve kısıtlama konularına odaklandı. Bu bağlamda tedarik zinciri iletişimi üzerine çalışmalar, örneğin genişletilmiş Güvenlik
Bilgi Formu (eSDS) yürütülmeye başlandı.

Clariant Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Mevzuat İlişkilerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Joachim F. Krüger, konuyla ilgili
şöyle konuştu: “Ürün porftöyümüzün genişliği nedeniyle Clariant en çok tescil başvurusunda bulunan şirketlerden biri. Ürün
Sahiplenme alanlarımız, diğer hizmet fonksiyonlarımız ve tüm İş Birimlerimiz arasındaki yakın işbirliği sayesinde, REACH 3.
aşamayı takvime uygun olarak tamamlayabildik. Ayrıca Clariant bünyesinde ilgili tüm fonksiyonların gelecekteki REACH şartlarına
uyumunu sağlamak amacıyla REACH 2018+ adında bir iç proje de başlatıldı.”

 

Yorumunuz

  • (görüntülenmeyecektir)