Clariant’ın Romanya’daki sunliquid® Selülozik Etanol Fabrikasının Temelleri Atıldı

 

Selülozik Etanol

 

Clariant, tarımsal kaynaklı kalıntılardan selülozik etanol üretimi için endüstriyel ölçekteki ilk tesisinin inşaatına temel atma töreniyle başladı. Şirket tarafından geliştirilen sunliquid teknolojisi ilk kez bu tesiste endüstriyel ölçekte kullanılacak. Romanya’nın güneybatısındaki Podari kenti yakınlarında gerçekleşen temel atma törenine, Romanya hükümeti yetkilileri, İsviçre Büyükelçisi Urs Herren ile Yürütme Kurulu Üyesi Christian Kohlpaintner öncülüğündeki bir Clariant heyeti katıldı.

Clariant Yürütme Kurulu Üyesi Christian Kohlpaintner: “Clariant, on yıla yakın araştırma ve geliştirme çalışmasının ardından, 100 milyon Euro’yu aşkın bir yatırımla ilk sunliquid tesisini açıyor. Bu sadece Avrupa’da değil, tüm dünyada öncü bir teknoloji. Ayrıca Clariant bu yatırım beraberinde, Avrupa ve ülke kurumlarıyla kurmuş olduğu iş birlikleri sayesinde bölgenin endüstriyel dönüşümüne de destek veriyor.”

 

Tesis, bu bölgede bölgesinde çokuluslu bir şirket tarafından yapılmış en büyük sanayi yatırımı. Tam kapasite çalıştığında, yerel üreticilerden elde edilecek 250.000 ton buğday ve diğer hububat samanını işleyerek yılda 50 bin ton selülozik etanol üretme kapasitesine sahip olacak. Süreç artıklarının yenilenebilir enerji üretiminde kullanılmasıyla tesisin fosil enerji kaynaklarından tamamen bağımsız olması planlanıyor. Bu sebeple, tesiste üretilecek selülozik etanol, karbon açısından nötr bir biyo yakıt olacak.

 

Tesis, sunliquid teknolojisinin endüstriyel ölçekte rekabet açısından sürdürülebilirliğinin kanıtı olarak, dünya genelinde sunliquid lisansının pazarlanması açısından önemli bir referans tesis işlevi görecek.

Tesisin inşaatı için Craiova bölgesi, yerel hammadde arzının bolluğundan ve mevcut lojistik ve endüstri altyapısından ötürü tercih edildi. Tesisin faaliyete geçmesi Craiova yöresine de önemli katkılar sağlayacak.

Bu zamana kadar tarımsal kalıntı olarak işlevsiz kalan samanın endüstriyel ölçekte pazarlanmasıyla yerel çiftçilere önemli bir gelir kaynağı oluşturacak. Tesisin inşaatında çalışacak yüzlerce inşaat işçisinin de mümkün olduğu ölçüde yerel şirketlerden istihdam edilmesi planlanlıyor.

Tamamlanan tesis, hizmet sektörleri ve hammaddenin taşınması amaçlarıyla yaklaşık 300 kişiye dolaylı istihdam sağlayacak. Tesiste ayrıca 100 ila 120 kişilik bir ekibin çalışması planlanıyor. Clariant yerel istihdama öncelik verirken, hem Münih yakınındaki Planegg laboratuarında, hem de Bavyera Straubing yakınlarındaki sunliquid deneme üretimi tesislerinde eğitim olanakları sunacak.

 

Sürdürülebilir ve Gelişmiş Biyo Yakıt “Sunliquid”

Gelişmiş, sürdürülebilir ve pratikte karbon nötr bir biyoyakıt olan selülozik etanol, çiftçiler tarafından tedarik edilen buğday samanı ve mısır küspesi gibi tarımsal kaynaklı artıklardan elde ediliyor. Saman ve küspe önce selülozik şekerlere dönüştürülüyor. Ardından fermentasyon ile selülozik etanol elde ediliyor. Selülozik etanolde tarımsal kalıntıların kullanılmasıyla, biyo yakıt üretiminde yeni hammaddelerden yararlanılması ve biyoyakıtların verimliliği ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunulması mümkün olacak. Selülozik şekerler aynı zamanda gelecekte biyo bazlı kimyasalların üretimi için de bir yapıtaşı niteliğinde.

Sunliquid, etkinliği kanıtlanmış süreç teknolojilerine dayalı tam entegre bir süreçle üretilecek. Kimyasalsız ön işlem, hammaddeye ve sürece özgü enzimlerin entegre üretimi, eşzamanlı C5 ve C6 şeker fermentasyonu gibi yenilikçi teknolojiler maliyet açısından verimlilik sağlıyor.

 

Yorumunuz

  • (görüntülenmeyecektir)