COIM Türkiye’nin Genel Müdürü Sayın Erkan Sezer

Temmuz 12, 2018, 10:33 am
13 dakika

 

COIM

COIM Türkiye’nin Genel Müdürü Sayın Erkan Sezer’le sektördeki profesyonel deneyimleri ve sektöre sunmuş oldukları
ürünler hakkında 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuzdan ve profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz?
1954 Bursa doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi Bursa’da aldım. 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği
Bölümünden mezun oldum. Mezuniyetimi takiben ilk on yıl içinde ülkemizin önde gelen müteahhit firmalarında ve daha sonraları
ICI ve Union Carbide gibi çok uluslu petrokimya firmalarında teknik ve ticari kademelerde görev yaptım. 1993 -2014 yılları arasında
ortağı da olduğum -22 yıllık COIM distribütörü- mümessillik firmamız Enser’deki kariyerim profesyonel yaşamımın çok renkli, çok
anlamlı ve çok değerli bir dönemi oldu. 2014 yılından itibaren COIM TURKEY’in genel müdürü olarak profesyonel yaşamımı
sürdürmekteyim.

Firmanızın kuruluşundan ve gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz?
COIM TURKEY 2014 yılında Enser mümessillik firmasının dünyanın önde gelen polyester ve poliüretan sistemleri ve kimyasalları
tedarikçisi olan İtalyan COIM SpA firması tarafından satın alınmasıyla kuruldu. Ülkemizde geç 1980’lerden itibaren özellikle
ayakkabı sektöründe saygın olarak tanınmaya başlayan COIM pazardaki gelişmesini sürdürerek günümüzde birçok sanayi
sektörüne (ayakkabı, otomotiv, tekstil, yapı yalıtımı, makine parçaları, ambalaj film laminasyonu, suni deri, seramik, vb) önemli ve
önde gelen poliüretan sistem tedarikçisi olarak hizmet vermektedir.

Yurt içi ve yurt dışı satış faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Yurt içi ve yurt dışında ağırlıklı olarak hangi bölgelere ne tür
ürün satışları gerçekleştiriyorsunuz?

COIM grubu şirketler ağırlıklı İtalya (Offanengo) olmak üzere Singapur, ABD, Brezilya ve Hindistan’da kurulu tesislerinde üretim
yapmakta ve ürünlerini tüm dünya pazarlarına yerel firmaları ve distribütörleri ile yaymaktadır. COIM grubu global toplam üretimi
345.000 ton/ yıl, toplam global satış cirosu 1milyar ABD Dolarını aşmaktadır.

COIM başlıca ürün grupları: Diexter (doymuş polyester polioller), Laripur ve Laricol (TPU termoplastik poliüretanlar), Imuthane
(sıcak döküm poliüretan prepolimerler), Larithane (suni deri için PU solüsyonlar), Urexter (ayakkabı PU sistemleri), Isoexter (rijid
köpük sistemleri), Novacote (ambalaj film laminasyon tutkalları), Filco (fiberglas bağlayıcı rezinler), Plaxter (monomerik ve
polimerik plastifiyanlar), Ketanox (organik peroksitler).

COIM TURKEY grubun ürettiği yüksek kalite ve performanslı ürünleri Türkiye endüstrisine kesintisiz, kısa yoldan, güvenli ve verimli
bir şekilde tedarik etmekte olup aynı zamanda değerli müşterilerine ileri çözümler ve ekstra katma değer kazandırma vizyonu ile
hareket etmektedir. Yurt içi pazarlarımız ağırlıklı olarak İstanbul- Kocaeli (otomotiv, makine, ayakkabı, bina yalıtım, tekstil, ambalaj,
seramik, vb), Bursa (otomotiv ve makine parçaları), Ankara (ayakkabı, makine, madencilik),

COIM

 

İzmir-Manisa (ayakkabı, makine, beyaz eşya), Gaziantep (ayakkabı, makine parçaları), Adana (makine parçaları), Konya (teknik
malzeme), Uşak (seramik). İhracat az da olsa Türki cumhuriyetlere distribütörlerimiz tarafından yapılmaktadır.

COIM ürün gruplarına ilave olarak Lucite International (akrilik polimerler), Asahi Glass Chemicals (floropolimerler), Contifibre
(poliamid iplikler) başlıca mümessillik alanlarımız.

Türkiye pazarının COIM açısından önemi nedir?
Türkiye 80 milyona yaklaşan ve artan nüfusu ve her geçen gün daha yüksek hayat standartlarına ulaşma çabası içinde sürekli
büyüme potansiyeline sahip bir pazar olarak görülüyor. Artan ihtiyaçlar nedeniyle poliüretan kullanım alanları da gittikçe büyüyor
ve çeşitleniyor. Eskiden lüks olarak kabul edilen çok şey günümüzde temel ihtiyaç maddesi oldu. Statik, doygunluğa ermiş Avrupa
pazarları ile karşılaştırıldığında Türkiye yükselen yıldız görünümünde. Ayakkabı, otomotiv ve makina parçaları, ısı yalıtım panelleri,
fleksibıl ambalaj film, döküm elastomerler başta olmak üzere daha birçok sektör için önemli bir tedarikçi konumuyla pazar payımızı
arttırmak istiyoruz. Pazar payımızı arttırma çabamız yanında COIM Türkiye pazarında 40 yılı aşan deneyimi ve aynı zamanda
üretimdeki teknolojik ve yenilikçi vizyonu ile toplumun çevresel ve ekonomik standartlarını geliştirmeye yardımcı olma
sorumluluğunu da üzerinde hissetmektedir.

Ar-Ge çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Üniversiteler ile birlikte geliştirdiğiniz projeleriniz var mı?
COIM araştırma ve geliştirme merkezi İtalya Offanengo yerleşkesinde bulunmaktadır. En üst seviyede özen gösterilerek ileri
teknolojiyle donatılmış bu merkezde, alanlarında uzman araştırma görevlileri tüm COIM pazarlarına yönelik yenilikçi ve ekolojik
çözümler üretmek üzere yoğun çalışma yapmaktadır. COIM tarafından özel önem atfedilen Ar-Ge çalışmaları için her sene önemli
miktarda kaynak ayrılmaktadır. Müşterilerimizin ihtiyaç duydukları spesifik uygulama geliştirme çalışmaları da bu merkezde
yapılmaktadır. Üniversiteler ile iş birliği konusu ileriye dönük projelerimizde yer alabilecektir.

“Çok yönlü ve verimli kullanım alanları bulan poliüretan günlük yaşantımızda, en yakınımızda yatağımızda, yastığımızda,
koltuğumuzda, buzdolabımızda, 
ayakkabı tabanımızda, otomobilimizde, yazıcılarımızda, cep telefonlarımızda, vb, bizimle
yakın temas halinde bulunuyor”.

Ürünlerinizin tercih ediliyor olmasını sürdürmek için yaptığınız çalışmalar nelerdir?
Ürünlerimizle müşterilerimize sunmakta olduğumuz çözümler olabildiğince uzun süre geçerli olmalı, gerektiğinde güncellenmeli ve
beklenen faydayı sağlamalıdır. Bunu sağlamak üzere müşterilerimizle yakın temasta kalıp ihtiyaçlarını anlamak ve aynı zamanda
pazardaki trendleri de takip etmek zorundayız. Diğer taraftan müşterilerimize doğru ürünün uygun maliyetle ulaşması önemli. Satış
sonrası servis müşteriler açısından çok önemli ve değerlidir. Personelimizin teknik bilgi donanımı İtalya teknik merkezimizin desteği
ile üst düzeyde tutulmaktadır. İhtiyaç oluştuğunda İtalya teknik merkez uzmanlarımız müşterimize 24 saat içinde ulaşabilir.

Poliüretan sektörü açısından en dikkat çekici yenilikler ve teknolojik gelişmeler nelerdir? İnovasyon çalışmalarından
bahseder misiniz?

Çok yönlü ve verimli kullanım alanları bulan poliüretan günlük yaşantımızda, en yakınımızda yatağımızda, yastığımızda,
koltuğumuzda, buzdolabımızda, ayakkabı tabanımızda, otomobilimizde, yazıcılarımızda, cep telefonlarımızda, vb, bizimle yakın
temas halinde bulunuyor. Konforumuzu arttırıyor ve hayatımızı kolaylaştırıyor. Giydiğimiz çorap ve giysiler içerdikleri poliüretan
elyafları ile elastikiyet kazanıyor. Isı yalıtım panelleri ile binalarımızı çevresel etkilerden koruyup, daha az enerji tüketiyoruz. Ağır iş
makinaları dev tekerlekleri içinde hava yerine poliüretan dolgu ile daha emniyetli ve daha uzun süreli hizmet veriyor. Bu örnekleri
yüzlerce çoğaltmak mümkün. Poliüretan tüm kullanım alanlarında yenilik getirmiştir ve getirmeye devam etmektedir.

Sürdürülebilirlik konusunda yaptığınız çalışmalarınız nelerdir?
COIM vizyonunun temel ilkelerinden olan sürdürülebilirlik hem çevresel hem de sosyal olarak ele alınır. COIM Sürdürülebilirlik
Yönetimi her sene (tüm üretim tesisleri içinde ve dışında) çevrenin korunması, sağlık,kalite ve müşteri memnuniyeti konularında
sistematik hedefler belirler ve sonuçlarına uygun şekilde kaliteden ödün vermeksizin operasyon ve sistemlerini gözden geçirir ve
düzenlemeler yapar. Bana göre sürdürülebilirlik bugünkü neslin ihtiyaçlarının gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün verilmeksizin
karşılanması anlamına geliyor. Günümüzde çevre dengesi ile ekonomik büyümeyi birlikte ele alan hem doğal kaynakların etkin
kullanımını sağlayan ve çevresel kaliteye önem veren hem de gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını tehlikeye sokmaksızın bugünkü
ihtiyaçlarını karşılayabilen bir model olarak karşımıza çıkıyor. Sürdürülebilirliği mevcut durumu açık olarak anlamak, trendlerin
firmalar için getirdiği risk ve fırsatları analiz etmek ve bunlara göre firmaların operasyonlarını, ürün ve hizmetlerini yeniden
düzenlemek olarak anlıyoruz.

Poliüretan sektörünü Türkiye açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ülke ekonomisinin büyümesi, ihtiyaçların çeşitlenmesi ve artması ve imalat teknoloji seviyesinin yükselmesi ile poliüretan kullanımı
gelişme ve artmaya devam ediyor. Poliüretan daha geniş kullanım alanları buluyor. Rekabet en üst düzeyde. İthal hammadde
bağımlılığımız yanında yerli hammadde ve ara madde üretimi (polyester polioller, MDI/TDI sistemler, TPU, sıcak döküm
elastomerler, polyurea, vb) gittikçe daha ağırlık kazanıyor ve ürün çeşitliliği artıyor. Dinamizmi yüksek bir sektör. Daha yapılacak
çok şey var.

Sektöre iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?
Değerli poliüretan kullanıcılarının bizi bir çözüm ortağı olarak kabul etmelerini arzu ediyoruz.

COIM

  • (gizli tutulacaktır)