Covestro, Ar-Ge Faaliyetleri için 225 Milyon Euro’luk Kredi İmkanına Sahip Oldu

31 Mart 2020

Covestro, Avrupa Yatırım Bankası’yla (EIB) 225 milyon Euro tutarındaki kredide anlaştı. Kredi, Covestro’nun Avrupa Birliği (AB) içinde sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanlarında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını güçlendirmek için orta vadeli finansman sağlayacak.

 

AYB ile görüşmeler, AYB’nin finansman gereksinimlerine uygun Ar-Ge projelerini belirlemesi amacıyla 2019’da başlamıştı. Bu, fonun yüksek teknik, ekolojik ve sosyal sorumluluk standartlarına uyan projelere uygulanmasını şart koşuyor.

 

Covestro CFO’su Dr. Thomas Toepfer “Ar-Ge faaliyetimizin özü inovasyon” dedi. “Bu kredi, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanlarındaki stratejik odağımızı ileriye taşımak için bize ek finansal esneklik sağlıyor.”

 

Bankanın Almanya’daki operasyonlarından ve inovasyondan sorumlu, AYB Başkan Yardımcısı Ambroise Fayolle: “Üye Devletler ve AB kurumlarının COVID-19‘un neden olduğu krize yanıt olarak milyarlarca avroluk program yürürlüğe koyduğu zamanlarda, şirketleri desteklemek için düzenli işlerimize devam ettiğimizi göstermek de önemlidir. Bu nedenle, iklim ve çevreye destek, AYB’nin öncelikleri arasında olduğundan, bu krediyi dairesel ekonomi öncüsü Covestro ile imzaladığımız için çok memnunum” dedi.

 

2019 sonbaharında Covestro, şirketin tüm alanlarında dairesel ekonomi (circular economy ) temasını oluşturmak için küresel bir stratejik program başlattı. Temel prensipler, alternatif ham maddelerin kullanımında yenilikçi teknik ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra plastik atıklardan geri dönüşümü de geliştirmektir.

 

AYB kredisi, Covestro’nun sürdürülebilirliğe daha fazla bağlılığını sağlar. Bu kredi, yakın zamanda yenilenen, faiz oranı şirketin Çevre, Sosyal Yönetim (ESG) notuna bağlı olan sendikasyon kredisini, 2,5 milyar Euro’ya tamamlamaktadır.