Çözebilirlik Mükemmel Çözümler Sunar

07 Ağustos 2019


Anna Eriksson

Teknik Müdür
Nynas Naphthenics Yağlar

 

 

 

Naftenik yağların kimyasal uygulamalardaki başarısının sırrı yüksek çözücülük özelliğidir. Nynas Naphthenics Teknik Müdürü Anna Eriksson, bu durumu açıklayan bazı örnekler veriyor. Nynas Naftenik Proses yağlarının mükemmel çözebilirlik performansı, Nynas’a kimyasal endüstri segmentinde hizmet verdiği yaklaşık 20 uygulama alanının çoğunda rekabet avantajı sağlıyor. Çözücülük özelliği birçok farklı uygulama için önemlidir. Bunlara ömek olarak reçinelerin baskı mürekkebi formülasyonlarında çözünmesi verilebilir. Çeşitli viskozite aralığındaki Nynas naftenik yağlarını, eşit viskoziteye sahip Grup I parafinik yağı ile birlikte test ettik ve bu yağların çözücü güçlerini ortaya koyan belirgin bağlantılar bulduk.

Test, kristalleşme noktası değerlendirmesi kullanılarak gerçekleştirildi. Kristalleşme noktası, çözünmüş katıların artık sıvıda tamamen çözünmüş halde bulunamadığı sıcaklıktır. Çözücü güç, reçineyi çözeltinin içinde tutar. Kristalleşme noktası çözünme için gerekli zaman ve enerjiyi belirlemek için de kullanılabilir. Böylece naftenik veya parafinik yağ kullanımını ekonomik ve çevresel etkilerini karşılaştırarak değerlendirmek mümkün olur. Naftenik yağ, yüksek çözücü gücü sayesinde bu yarışın açık ara kazananıdır. Çözebilirliğin önemini gösteren başka bir örnek ise köpük kesici üretiminde görülebilir. Köpük kesici üretilirken etken bileşen çözündürülür ve ihtiyaç duyulana kadar solüsyonun içinde kalır. Yapılan karşılaştırmalı araştırmalar göstermiştir ki yüksek çözücü güce sahip yağlar köpük kesicilerde kullanılanlara benzer etken maddelerin çözünmesini kolaylaştırır. Çözücü güç, yağın kullanıldığı tüm üretim süreçlerinde önemli bir rol oynar. Yüksek çözücü güç formülatörlere daha farklı hammaddeler kullanabilme esnekliği, daha yüksek miktarda etken madde veya katkı maddesi ekleyebilme fırsatı ve daha kısa işlem süreleri sunar.

Yapılan karşılaştırmalı araştırmada, yağ içinde %10 fenolik rosin ester reçine tamamen çözünene dek ısıtıldıktan sonra, çökelti (ikinci aşama) oluşana kadar soğumaya bırakılmıştır. Naftenik yağın yüksek çözücü gücü bu süreçte büyük etkiye sahiptir.

Yapılan karşılaştırmalı araştırmada, yağ içinde %10 fenolik rosin ester reçine tamamen çözünene dek ısıtıldıktan sonra, çökelti (ikinci aşama) oluşana kadar soğumaya bırakılmıştır. Naftenik yağın yüksek çözücü  gücü bu süreçte büyük etkiye sahiptir.

Çözebilirlik Bağlılık Zinciri


Bir yağın çözücü gücü yine o yağdaki itici güçlere bağlıdır. Bunlar ise yağın moleküler yapısı ve bağ türüne bağlı olan elektron yoğunluğuna bağlıdır. Aromatik (halkalı doymamış) hidrokarbonlar (a) yüksek elektron yoğunluğuna sahip olduklarından yüksek itici güç gösterirler. Ancak, doymamış olmaları istenmeyen reaksiyonlar yaratabilir.

Stabil ve zararsız, naftenik (halkalı doymuş) yapılar (b) parafinik (düz zincirli doymuş) yapılara (c) kıyasla daha yüksek itici güce sahiptir. İtici güç ne kadar fazla ise çözücü güç de o kadar yüksek olur.