Çözücü Maddelerle Sürdürülebilir ve Ekonomik Temizleme

Ocak 11, 2018, 10:07 am
15 dakika

 

Ümit Tekeli
Bölge Satış Müdürü
Ecoclean GmbH

 

Yapı parçalarına ilişkin öngörülen temizlik, günümüzde çok sayıda branşlarda olmazsa olmazdır. Bu talepleri yerine
getirmek için  
hangi finansal, teknik ve personel miktarının gerekli olduğu, temizleme maddesinin seçimine belirleyici bir
şekilde bağlıdır. 
Kirlenme oranına göre çözücü maddeler burada daha ekonomik ve sürdürülebilir alternatiftir.

Endüstriyel yapı parça temizlemesi esas itibariyle kaplama, kaynak, yapıştırma ve montaj gibi müteakip süreçler ya da kalıcı olarak
kusursuz üretim işlevi için gerekli olan temizliği sağlama görevine sahiptir. Dolayısıyla günümüzde tanımlı temizlik spesifikasyonları
da kesin bir şekilde boyutlar ve toleranslar gibi yapı parçaları öngörülerinin bir parçasıdır. Temizleme sıkça ıslak kimyasal
yöntemlerde gerçekleşmektedir. Talep edilen neticeye sağlam, tekrarlanabilir ve ekonomik bir şekilde ulaşmak için kimya, tesis,
yöntem ve madde hazırlamaya ayrılmış bir çözüm gereklidir.

Çözücü Maddelerle

İşleme yağları gibi kutupsuz kirlenmelerde, çözücü madde ile  temizleme çoğunlukla daha ekonomik, daha etkin ve daha
doğa dostu alternatiftir. 
Çözücü maddenin bir dolaşım içinde yönlendirildiği  tamamıyla kapalı  tesisler, güvenli bir
kullanımı mümkün kılmaktadır.  
Foto:ğraf :DE_Loesemittelreinigung_1

 

Çözücü Maddelerle


Seri olarak entegre damıtma ve filtrasyon, aynı kalan bir temizleme kalitesini ve çözücü maddenin 
uzun duruş süresini
sağlamaktadır. Fotoğraf: DE_Loesemittelreinigung_Filtration

Çözücü madde veya sulu deterjan – kirlenme belirleyicidir Kaliteye, maliyetlere ve süreye belirleyici etkiye sahip olan, temizleme
maddesinin çözme gücüdür. Çoğunlukla sulu maddeler ve çözücü maddeler kullanılmaktadır. Uygun çözücü madde seçiminde
kimyasal «Bir birine eşit olan bir birini çözer» ilkesi, bir yönlendirme yardımı olur: Sulu deterjanlar, genelde sulu soğutucu ve
yağlama emülsiyonlar, tuzlar, aşınma ve diğer katı maddeler gibi su bazlı (kutuplu) kirlenmelerde kullanılmaktadır. Burada
malzeme uyumluluğunu ve temizleme denemeleri ile elde edilebilir neticeyi açıklığa kavuşturmanız tavsiye edilir.

İşleme yağları, gresler, mumlar ve reçineler gibi kutupsuz kirlenmelerde, çözücü madde genelde doğru seçimdir. Temizlenecek
kirlenmelere göre burada klor hidrokarbon, halojenlenmemiş hidrokarbon veya modifiye alkol en uygun çözümdür. Son
belirtilenler, lipofil ve hidrofil özelliklere sahiptirler ve dolayısıyla kutupsuz ve belli bir dereceye kadar ayrıca kutuplu kirlenmeleri de
ortadan kaldırılabilmektedirler. Çözücü maddeler, yüksek malzeme uyumluluğuna sahiptir. Temizleme; oksidasyon, renklenme,
matlaşma veya diğer malzeme yüzeyine etkiler olmadan gerçekleşmektedir. Diğer bir avantajı da hızlı ve tam kurumasıdır kör
delikler ve sır kesim gibi karmaşık yapı parçası bölgelerinde dahi. Sulu maddelerde gerekli olan örneğin deterjan konsantrasyonu,
banyo kirlenmesi, pH değeri ve iletkenlik gibi özelliklerin düzenli kontrolleri, çözücü madde ile temizlemede gereksiz hale
gelmektedir.

Hangi maddenin ilgili temizleme görevi için en uygun olduğu, en iyi şekilde temizleme denemeleri ile görülebilir. Bu denemeler,
Ecoclean grubu tarafından dünya çapında test merkezlerinde, sulu maddeler ve farklı çözücü maddeler için temizleme tesislerinde
yapılabilmaktadır.

Entegre Hazırlama Sayesinde Etkili Temizleme
Ecoclean, çözücü madde ile temizleme için, maddenin bir dolaşım içinde yönlendirildiği tamamıyla kapalı tesisler sunmaktadır.
Temizleme sistemleri bunun için, çözücü maddenin aralıksız ve otomatik hazırlanması için entegre bir damıtma tertibatı ve tam
akım ve bypass filtrasyonu ile donatılmıştır. Böylece fiilen çalışanların çözücü madde ile her bir teması önlenmektedir ve aynı kalite
düzeyinde kalan bir temizleme ve maddenin uzun duruş süresi sağlanmaktadır.

Tesislerin tam vakum altında işletilmeleri, yanıcı bir çözücü maddenin kullanımında ilave bir patlamaya karşı koruyucuyu gereksiz
hale getirmektedir. Çözücü maddenin rejenerasyonunun en yoğun enerjiye sahip süreç olmasından dolayı tesisler, damıtmada
oluşan ısının geri kazanılması için bir tertibata sahiptir. Bu ısı, çözücü maddenin ısıtılması için kullanılmaktadır ve böylece enerji
ihtiyacını azaltmaktadır. Sertleştirme, kaplama, lehimleme, kaynak ve yapıştırma gibi müteakip süreçler ve ayrıca parçaların
korunmaları için sıkça gerekli olan hassas temizleme için çözücü madde tesisleri birden fazla tanklarla donatılabilinir. Elektrikle
cilalanmış bir çalışma odası ve optimize edilmiş akış koşulları, parçaları tekrar kirletebilecek olan kirin tesiste kalmamasını
sağlamaktadır.


Hassas temizleme görevleri ve/veya parçaların korunmaları için tesisler, birden fazla tanklarla donatılabilir. Her bir tank,
kendi
çözücü madde dolaşımına sahiptir. Büyük boru kesitleri, çalışma odasının hızlı bir şekilde doldurulup boşaltılmasını
mümkün 
kılmaktadır. Fotoğraf: DE_Loesemittelreinigung_2_Tanks

Çözücü Maddelerle

Talaşlama, taşlama ve kaplama gibi işleme adımlarından sonra iki vardiyalı işletmede her gün yaklaşık 950.000 parça tıp
tekniği için 
modifiye alkol ile temizlenmektedir. Fotoğraf: DE_Loesemittelreinigung_ Brasseler

Çözücü Madde İle Temizleme – Sıkça Doğa Dostu Olan Alternatif
Çözücü maddeler, endüstriyel parça temizlemede sıkça doğa açısından hala endişe ile karşılanmaktadır. Eskiden kullanılan açık
temizleme tesislerinde bu endişe elbette yerindeydi. REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) kuruluşu
da endüstriyel parça temizlemede çözücü maddelerin kullanımına ilişkin endişelere neden oldu. Ve halojenleştirilmemiş
hidrokarbonların ve modifiye alkollerin burada hiç tartışılmamış olmalarına rağmen.

Bu endişelerden dolayı yağ nüfuzlu temizleme görevlerinde sıkça su bazlı temizleme sistemleri kullanılmaktadır. Bunun neticesi
nadiren olmamak üzere optimum neticeye sahip olmayan masraflı bir temizleme sürecidir. Hesaba su tüketimi, kirlenmiş atık
suların bertarafı, temizleme kimyasallarının tüketimi de katıldığında, çözücü madde ile temizleme çoğu durumda sadece daha
ucuz olmakla kalmaz, ayrıca daha doğa dostu alternatif olur.

Çözücü Maddelerle

Şirket, sulu temizlemeden çözücü madde sürecine geçerek belirgin bir şekilde daha iyi bir kaliteye ulaşıyor ve yılda
yaklaşık 7,5 milyon 
ton su tasarrufunda bulunuyor. Fotoğraf: DE_Loesemittelreinigung_ SuperiorProd

Çok Sayıda Uygulama İçin Optimum Çözüm
Çözücü madde ile temizlemede en farklı branşlardaki taleplerin etkili bir şekilde yerine getirilmelerini çok sayıda gerçekleştirilmiş
uygulamalar göstermektedir. Tıp tekniği üreticisi Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG şirketi, sert metalden, paslanmaz çelikten,
çelikten, seramikten ve titandan yapılmış yaklaşık 12.000 çeşitli parçanın temizleme işlemi için modifiye alkollerle işletilen
Ecoclean EcoCBase P2 ve Compact 70P tesislerini kullanmaktadır. Talaşlama, taşlama ve kaplama gibi işleme adımlarında iki
vardiyalı işletmede her gün yaklaşık 950.000 parça temizlenmektedir. İşleme yağları ve taşlama maddeleri artıkları, partiküller ve
galvanizedeki kimyasallar gibi çeşitli kirlenmelerin güvenli bir şekilde ortadan kaldırılmaları için tesislerin her biri ön temizleme ve
temizleme ya da arındırma için iki adet su basma tankı ile donatılmıştır. Buharla gresten arındırma ve ultrason gibi tertibatlar, bir
sonraki işleme adımı için gerekli olan temizliğin tekrarlanabilir ve etkin olduğunu ve işleme sürelerinin kısa olduğunu
sağlamaktadır.Endüstriyel, tıbbi ve özel uygulamalarda kullanılan armatür, dağıtıcı boru ve yapı parçaları üreten ABD’li Superior
Products, LLC şirketi, sulu temizlemesini, hidrokarbon temizleme tesisi Universal 81C ile değiştirdi. Bu tesis, ön ve hassas temizlik
ile parça koruması için üç adet tanka sahiptir ve enjeksiyonlu su basma temizleme, ultrason ile temizleme, durulama, buharla
yağdan arındırma ve kurutma adımlı birden fazla kademeli süreçler için tasarlanmıştırç Şirket böylece sadece kısa sürede belirgin
bir şekilde daha iyi temizleme kalitesini elde etmekle kalmıyor, aynı zamanda yılda yaklaşık 7,5 milyon ton su tasarrufunda
bulunuyor.

İsviçre merkezli SFS intec AG şirketi, otomotiv ve yan sanayi için soğuk şekillendirme, derin çekme ve plastik enjeksiyon parçaları
ve yapı grupları üretmektedir. Şirket, kapasitelerini arttırmak için EcoCCore sistemine yatırımda bulundu. Bu çözücü madde tesisi
hem hidrokarbon hem de modifiye alkoller ile işletilebilir ve kapsamlı bir standart donanımına sahiptir. 670 x 480 x 400 mm
ölçülerine sahip temizleme kapları için seri olarak tasarlanmış olan çalışma odası sayesinde geleneksel tesislere nazaran üçte bir
daha yüksek bir lot hacmini sunmaktadır.

Azami lot ağırlığı 200 kg tutarındadır. Müşteriye özel tasarlanan bu tesis, ultrason üzerinden seri enjeksiyonlu baskın yıkamanın
yanı sıra çelik parçaların korunmaları için üçüncü su basma kabına sahip bir montaj modülüne sahiptir. Frekans kontrollü hacim
akımında aynı zamanda filtrasyon ile birlikte kullanılabilir. Partiküller böylece temizlemeye paralel olarak ortadan kaldırılır ve
çalışma odasında birikemezler. Filtrasyon, entegre mıknatıs separatörlü ve mum filtreli bir torba filtre üzerinden gerçekleşmektedir.
Britanyalı, dişli kutularını onaran ATP Industries Group şirketinde çok zaman ve personel yoğunluğuna sahip, çok sayıda manuel
müdahaleli sulu temizlemeden tam otomatik çözücü maddeli temizleme süreçlerine geçişte belirgin bir şekilde daha yüksek ürün
kalitesi ve verimlilik elde edilmiştir. Şirket, seri olarak iki adet su basma kapları ve isteğe bağlı olarak ultrason ile donatılan üç adet
EcoCCore standart tesisi temin etme kararı almıştır. Halojenleştirilmemiş hidrokarbon ile çalışıyorlar ve sökme sonrası mekanik
dişli kutusu parçalarının temizlenmelerinde kullanıyorlar, bu işlemde yağlar, gresler, yağ kömürü ve sokak kirlenmeleri ortadan
kaldırılıyor.

Mekatronik yapı parçaları için aynı hidrokarbon ile işletilen EcoCBase kullanılmaktadır. Ekonomiklik, çalışma koşulları ve
sürdürülebilirlik de bu değişim sayesinde belirgin bir şekilde iyileştirildi. Şirket böylece yılda yaklaşık 100.000 litre taze sudan
tasarruf ediyor ve onun bertarafından ve temizleme kimyasından kurtuluyor. Tüm bunları, çözücü madde ile temizleme tesislerine
yapılan yatırımın, planlanandan belirgin bir şekilde daha hızlı gerçekleşmesi mümkün kılmıştır.

Seri olarak 670 x 480 x 400 mm ölçülerine kadar tasarlanan EcoCCore çalışma odası sayesinde SFS intec şirketi, işleme
sayısını ikiye 
katlayabildi. Fotoğraf: DE_Loesemittelreinigung_SFS intec

ATP şirketinde dişli kutusu parçaları sökme sonrası tanımlı pozisyonlarda temizleme sepetlerine konulmaktadır ve
otomatik olarak 
EcoCCore tesislerine taşınıp orada bir çalışan tarafından ilgili temizleme programı seçilmektedir.
Fotoğraf: DE_Loesemittelreinigung_ 
ATP-Group

 

 

 

  • (gizli tutulacaktır)