CR&D’nin özel üretimi olan AFA-GS


Melania Di Liberto

Kozmetik Araştırmacı
B.C. Cosmetic and Food srl

 

 

 

Burçak Alioğlu
Teknik Satış Müdürü
Arkem Kimya

 

CR&D’nin özel üretimi olan AFA-GS, kozmetik aktif hammadde üretminde yeni bir adımdır. Cilt hücrelerinin çevresel (UV ışınları, ağır metaller, ince tozlar) ve içsel (stres ve yiyecek, içecek ile vücuda giren toksinler) zarara yol açan faktörlerle savaşması için Mitokondriyal DNA Yapı Savunmasının (MDSD) aktive olması gerektiği artık bilinmektedir.

AFA-GS, Klamath alglerinden (Aphanizomenon flos Aquae: AFA) içerdiği bileşiklerin dermatolojik özellikleri korunarak seçici ekstraksiyon metoduyla elde edilmektedir. Klamath algi, Güney Oregon’da bulunan bir volkanik krater gölünde yetişen tatlı su mavi-yeşil algidir.

Klamath Gölü suyu volkanik kraterin nispeten genç olması nedeniyle mineral (Fe, Zn, Se ve Mg gibi) bakımından en zengin sulardan biridir. Oregon’un yerli Amerikan kabilelerinin (Bannock ve Chasta) Klamath algini bir çok doğal ilaç yapımında kullandıkları çok iyi bilinmektedir. Yakın zamanda birçok bilimsel araştırma ve çalışma AFA’nın bileşenlerinin büyük bir zenginlikte olduğunu kanıtlamış ve kategorinin en iyi bilinenleri Spirulina ve Chlorella ile de karşılaştırmaları yapılmıştır.

AFA’nin içindeki en ilgi çekici bileşen Phycocyanin-C’dir. Phycocyanin-C, tekrar eden protein ve tetra pyrole biriminden oluşan bir kromopfor kompleksidir. Bu aktif bileşenin bazı diğer mavi-yeşil alglerde de bulunduğu bilinmektedir ancak AFA mitokondriyal DNA yapısını iç ve dış etkilerden (çevresel etkilerden) ve oksidasyona karşı savunmada diğerlerinden farklı bir başarı sergilemektedir.

AFA-GS oldukça geniş bir vitamin yelpazesi (başlıca B grubu vitaminleri) ile önemli amino asitleri, Omega-3 yağ asitleri (en çok alfa-linolenik) ve kontrollü büyüme faktörü içerir ki tüm bu özel bileşenler AFA’yı tam ve etkin bir sağlık ve zindelik kaynaklarından birisi yapmaktadır.

Cilt bakımı perspektifinden, AFA-GS zengin bir Gliseril Glukozit (Glyceryl Glucoside) kaynağıdır ve bu madde susuz en zorlu koşullarda bile içinde bağlı bir su molekülü bulundurur.

Phycocyanin-C (Anti-Oksidan Aktivitesi)
Klamath algi, kuru madde olarak %15’in üzerinde Phycocyanin içerir. Phycocyanin karakteristik açık mavi renktedir ve portakal-kırmızı renkli ışığı, özellikle 620 nm’de absorbe eder; 650 nm’de floresan yayar (tipine göre farklılık gösterebilir).

Phycocyanin-C tokoferol testinde çok önemli bir anti- oksidan özellik gösterir. Bu karakteristik özelliği bileşiğindeki diğer değerli aktiflerle sinerjistik etki göstererek hücresel boyutta koruma yapmasına olanak verir.

Toksin Giderme Etkinliği
Klamath alginin, ağır metalleri (kadmiyum, kurşun, cıva) şellatlamadan farklı bir yolla fizyolojik olarak vücuttan gerçek bir atılım ile elimine etmede etkin olduğu bilimsel çalışmalarca kanıtlanmıştır. (S. Ichimaru ve N.Ogino)

Kirlilik-Karşıtı Test
AFA-GS’in havadaki kirleticilere karşı koruyucu etkisi yeniden yapılandırılmış 3 boyutlu insan epidermisi üzerinde ‘In Vitro’ olarak test edilmiştir. MMT Testi ile Hücresel metabolik aktiviteler ölçümlenmiştir (cilt koruma etkisi epidermis modeli kirleticilerinin oluşturduğu bir karışım (PC: As, Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Sr, Sb) ile stres altında bırakıp, %3 AFA-GS ve %10 AFA-GS ile birlikte hücrenin inflamasyon öncesi sitokin üretimini azalttığı gözlemlenmiştir.

Anti-İnflamatuar Aktivitesi
AFA-GS’in çok iyi bir anti-inflamatuar etki göstermesi onu hassas ve stres altındaki cilt tipleri için oldukça uygun bir aktif yapmaktadır. Monositler ve makrofajlar anti-inflematuar aktivitede önemli rolü olan çok çeşitli sitokinler ve proteinler sentezler ve ortamlarına bırakırlar. THP-1 bir insan monositi kültürüdür ve bu hücreler ön-inflamasyon sitokinleri (IL-1, IL-6, TNF) ve kemokinleri (IL-8 ve MCP-1) lipopolisakkaritlerin (LPS) stimulasyonu sonucu üretirler. LPS, Gram-negatif bakterilerin en dış çeperinde bulunan başlıca bileşendir. Yapılan son çalışmalar LPS’in doğuştan gelen bağışıklık sistemindeki monistler ve makrofajlar tarafından tanındığını ortaya koymuştur. İnsan monositleri LPS’e oldukça hassastır ve LPS’e bir tepki olarak birçok inflamasyon sitokini üretirler.

AFA-GS’in anti-inflamatuar aktivitesi aşağıdaki testte değerlendirilmişir. THP-1 hücreleri 2 saat boyunca farklı AFA-GS konsantrasyonlarına (%3, %2,5, %2, %1,5, %1, %0,5, %0,25 ve %0,125 tabi tutulmuş ve sonrasında THP-1 hücreleri LPS [100 μg/L] ile 1 saat boyunca ön-inflamasyon sitokinleri (TNF-α) üretmeye zorlanmıştır. Ortaya çıkan TNF-α miktarı ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) testi ile belirlenmiştir. Sırasıyla, Kontrol: LPS içermeyen hücreler; LPS: Sadece LPS içeren hücreler; AFA-GS içeren ve sonrasında LPS’e tabi tutulan hücreler ve farklı konsantrasyonları.

Gliseril Glukosit ile Çok Katmanlı Cilt Nemlendirme
AFA-GS’in cildi nemlendirmedeki etkinliği %2 kullanımıyla nem ölçme testi ile gösterilmiştir. Farklı zaman aralıklarında ve cildin farklı derinlikteki noktalarında ölçümler yapılmıştır.

Cilt Elastikiyeti
Mitokondriyal DNA’nın iyi bir şekilde korunduğu cilt elastikiyetinin %2 AFA-GS içeren jel uygulamasından sonra artması ve uygulamadan saatler sonra da bu etkinin sürmesi ‘in vivo’ olarak gösterilmiştir.

 

 

Yorumunuz

  • (görüntülenmeyecektir)