CROPURE™ Yüksek Saflıkta Doğal Yağ Serisi

24 Mart 2020

Trigliserid bazlı yağlar doğaları gereği belirgin bir renk ve kokuya sahiptir. Aynı zamanda bu yağlar diğer yağlara kıyasla daha kararsız bir yapıdadır. Bu trigliserid yağların bir yağ karışımında varlığı, karışımın kararlılığını ve estetik özelliklerini etkilemesinin yanında, son üründe de kendisini gösterir.

Cropure Doğal Yağlar, yüksek saflıkta doğal trigliserid yağlardan oluşan bir seridir. Çok hafif renkli ve neredeyse kokusuz olmaları ve yüksek kararlılıktaki yapıları sayesinde Cropure serisi diğer kozmetik yağlarından ayrılmaktadır. Croda’nın özel Süper Rafine teknolojisi sayesinde temel trigliserid profilinde herhangi bir değişiklik olmaksızın, oldukça yüksek saflıkta doğal yağlar elde edilebilmektedir.

Süper Rafine Yağlar

Croda’nın özel Süper Rafine Teknolojisi; yağ içeriğindeki ufak polar moleküllerin uzaklaştırılmasına dayanan bir yağ saflaştırma işlemidir. Bu teknolojinin kullanılmasıyla saflığı oldukça yüksek, hafif renkli ve koku yoğunluğu azaltılmış kozmetik yağların eldesi mümkündür. Tüm bu artıların yanında, yağların kararlılığı artırılarak, uzun dönemde bozulmaya karşı daha dirençli bir hale getirilir. Bu sayede formülatörler geliştirdikleri son üründe koku kontrolünü daha kolay sağlayabilir ve uzun
dönemde daha stabil bir ürün elde edebilirler.

Süper Rafine Yağların Karakteristik Özellikleri

• Yüksek oksidasyon stabilitesi.
• Yüksek hidroliz stabilitesi.
• Yüksek ısı dayanımı.
• Daha iyi koku ve renk özellikleri.

Artırılmış Oksidasyon Stabilitesi

Doğal trigliseridler sıcaklık, ışık veya katalizörlerin (bazı metal türleri dahil) etkisiyle okside olmaya yatkındır. Oksidasyon prosesi, peroksit ve hidroperoksitlerin oluşmasıyla sonuçlanır. Bu da standart bir peroksit değeri testiyle saptanabilir. Oksidasyonun devam etmesi ile peroksit miktarı artarken, karbonil bileşikleri (aldehit ve ketonlar) ve alkol gibi ikincil ürünler de oluşur. Oluşan karbonil bileşikleri renk bozulmaları, koku değişimi ve iritasyon gibi sonuçlara yol açar. Süper Rafine Teknolojisi peroksit ve hidroperoksitleri ve aynı zamanda ikincil oksidasyon ürünlerini yok eder. Bu işlem aynı zamanda karbonil bileşiklerinin oluşumunu en aza indirir.

                      Şekil 1: Oksidasyon stabilitesinin 60oC’de peroksit miktarıyla testi. Peroksit değeri Cropure™ OL’de oldukça düşüktür.

Şekil 2: Geleneksel zeytin yağı ve Cropure™ OL’nin propranolol hidroklorid miktarınca 60oC’de karşılaştırılması. Cropure OL aktif bileşiğin stabilite oluşturması için daha uygun bir ortam sağlar.

 

 

 

Sena Yegin Derelioğlu

Satış Temsilcisi
Croda Türkiye