CTP Kompozitler

26 Temmuz 2019

CTP Kompozitler

Cam Elyaf Takviyeli Plastik (CTP) malzemeler, polimer matriksli kompozitler sınıfına girmektedir. Her amaç için kullanılma şansı olan CTP; hafif, uzun ömürlü, dayanıklı yapısal kompozit malzemedir. Farklı renklerde (yarı saydam-opak–renkli), düz ya da şekillendirilmiş, kalın ya da ince olabilir.

CTP ana prensip olarak cam elyafı ile güçlendirilmiş ve reçine ile birleştirilmiş kompozit olarak tanımlanabilir. Bu iki ana malzeme grubunun CTP kompozitlerde kullanılmasının yanı sıra; kullanım alanı, ekonomiklik gibi faktörler de ön plana çıktığında diğer malzeme grupları da bu kompozit yapının içinde yer almaktadır. CTP kompozitler günümüzde uzay ve havacılık sanayi, medikal, otomotiv sanayi, alt yapı  uygulamaları gibi farklı sektörlerde kullanım alanı bulmaktadır.

Özetle hayatın her alanında CTP kompozitlerle karşılaşmak mümkündür.

CTP Borular

Bugünü değerlendirdiğimizde, dünyanın alt yapısının gün geçtikçe yaşlandığı ve milyonlarca kilometrelik boru hattının rehabilitasyona ihtiyacı olduğu rahatlıkla görülmektedir. Bu durum dünya genelinde ele alınması gereken öncelikli sorunlardan biridir. Dünyada insanlığa hizmet eden yatırım kuruluşları, altyapıyı nasıl gerçekleştirecekleri ve geçmişte yaşanmış olan problemlerle karşılaşmamak için hangi tip malzeme  kullanacakları konusunda doğru kararlar vermek zorundadırlar.

Doğru karar verilmesini mecburi kılan en önemli etken boru hatlarında yaşanan korozyonla bağlantılı altyapı yatırımlarında yaşanan ciddi sorunlardır. İç bölgeleri korumasız beton atık su boruları, kanalizasyon sistemlerinde oluşan hidrojen sülfür çevrimi ve takiben ortaya çıkan sülfürik asit sebebi ile hızla bozulmaktadır. Dış etken olarak, toprak koşulları ve boştaki elektrik akımları yeraltına döşenen boruların bozulmasına sebep olmaktadır. Metal esaslı borular, döşeme koşullarındaki havalandırma ve drenaj zayıflıklarından dolayı korozyona uğrayabilmektedir. Bu tip problemler tamamen yok edilemese de azaltılabilir. Korozyon önleyici ilave malzeme sistemleri ya da koruma sistemleri ile alınan önlemler boru hatlarının maliyetlerinin yükselmesine neden olmaktadır.

Korozyon geri dönüşü olmayan bir prosestir. Bu sorunu tamamen çözmenin basit ve doğru bir yolu CTP Boru’dur.

Biaxial Borular

Yer üstü boru uygulamalarının hammadde, üretim teknikleri ve özellikleri yer altı borularına göre farklı olmaktadır. Yer üstü boruları, çevresel yönde olduğu gibi eksenel yönde dayanım için de tasarlanmaktadır. Bundan dolayı yer altı borularına göre çok daha fazla mukavim borulardır. Yer üstü boruları, kombikaplin, gerilmeli kaplin ya da el yatırması gibi alternatif bağlantı yöntemleri ile de birleştirilebilir.


Kazısız Sistem Uygulamaları (Pipe Jacking, Rehabilitasyon)

Büyük metropollerde, trafiğin ve insan hareketlerinin yoğun olduğu yerlerde kazı yapılarak boru hatlarının döşenmesi çok büyük sosyal ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Aynı zamanda işlek yollarda ulaşımın kesilmesi büyük problemlere yol açmaktadır. Bu durumda tercih edilecek uygulamalar, kazısız sisteme dayalı uygulamalardır. Eski boru hatlarının mevcut durumlarında rehabilite edilmesi de kazısız sistem uygulamalarının kapsamına girmektedir. Bu uygulamalar için kullanılan boruların teknik özellikleri ve et kalınlıkları farklılık göstermektedir. Projeye özel çözümler olarak üretilmektedir.

CTP Boru Uygulamaları

İşletme maliyetlerinin azaltılması ve üstün korozyon dayanımını önemseyen bilincin gün geçtikçe artması, bu konuda en güçlü vurguyu yapan CTP boruların dünya genelinde geniş bir kullanım alanı bulmasına neden olmuştur. CTP borular aşağıdaki uygulamalarda kullanılmaktadır:
• Su iletim ve dağıtım hatları (içme suyu ve işlenmemiş su),
• Kentsel atık su toplama ve kanalizasyon sistemleri,
• Yağmur suyu drenaj sistemleri,
• Hidroelektrik santralleri dağıtım hatları,
• HES projeleri,
• Deniz suyu alma hatları,
• Soğutma suyu hatları,
• Enerji santrallerinde sirkülasyon, doldurma ve boşaltma hatları,
• Sulama sistemleri,
• Yangın söndürme hatları,
• Endüstriyel uygulamalar,
• Su depolama sistemleri ve tankları,
• Pompaj sistemleri,
• Kimya ve petrokimya sanayisi,
• Rehabilitasyon projeleri,
• Kazısız sistem uygulamaları (Pipe Jacking).

Akif Torlak – Kalite Müdürü / Grandpipe Sanayi ve Ticaret A.Ş.