DENSURF Yolculuğumuz

08 Temmuz 2019

 

Deniz Güneş
Ar-Ge Sorumlusu
Denge Kimya

 

 

 

 

Derya Şara
Ar-Ge Uzmanı
Denge Kimya

 

 

 

 

Hüseyin Şahin
Ürün Sorumlusu
Denge Kimya

 

 

 

Tekstil kimyasalları sektöründe 25 yıldır faaliyet gösteren Denge Kimya fark yaratan çözümleri ile sektörde hep önemli bir oyuncu olmuştur. Silikon ve poliüretan üzerine kurulu stratejiler ile birlikte orta, yüksek teknoloji ürünlerine dönüşen TÜBİTAK projeleri sayesinde hem tekstil kimyasalları hem de tekstil dışı alanlarda önemli mesafeler kat etmiştir. DENSURF yolculuğumuz da bu projelerin birer birer ticarileşmesi ile bugünlere gelmiştir. Başlangıç hikayemiz ise; 2016 yılında su, tarım ve boya olmak üzere yeni sektörlere hazırlık çalışmaları için proje ekipleri oluşturulmuştur. Bu süreçte sektör analizi, yerli üretici eksikliği, hem Denge Kimya stratejisi ile uyumu hem de üretim ve Ar-Ge yetkinliklerimiz gibi parametreler göz önüne alınarak 6 aylık bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan sonuç ise yüzey kimyasalları kapsamında yeni bir faaliyet alanının oluşturulması şeklinde olmuştur.

2016 yılının sonunda yapılan marka çalışmalarında bu faaliyet alanındaki ürün grubumuzu DENSURF markası çatısı altında geliştirmeye karar verilmiştir. DENSURF markası oluşturulurken Denge Kimya’nın ve yüzey (Surface) kimyasallarını çağrıştırmasına dikkat edilmiştir.

Denge Kimya Ar-Ge Ekibi

DENSURF markasına hayat verme süreci ile paralel ilerleyen diğer bir süreç ise Ar-Ge Merkezi’nin hayata geçirilmesidir. Denge Kimya, 2016 yılı aralık ayı itibari ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ‘Denge Kimya İnovasyon ve Bilim Merkezi’ olarak belgelendirilmiştir. Denge İnovasyon ve Bilim Merkezi, Türkiye’de 308. kimya alanında Ar-Ge Merkezi olarak belgelendirilen 18. firmadır.
• Ar-Ge (Sentez) Laboratuvarı,
• Tekstil Laboratuvarı,
• Enstrümental Laboratuvarı,
• Performans Kimyasalları Uygulama Laboratuvarı.

DENSURF markası altında Ar-Ge faaliyetleri ve müşteri ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla Performans Kimyasalları Laboratuvarı 2018 yılında çalışmalarına başlamıştır.

Boya sektörünün ihtiyaçları baz alınarak 2019 yılında odaklandığımız projelerden bazıları sizler ile paylaşmak ve iş birliklerine açık olduğumuzu ifade etmek isteriz.

• Yüksek parlaklık sağlayan dispersiyon ajanlarının geliştirilmesi,
• Epoksi sistemler için yüksek performanslı hava atıcı – hava aldırıcı geliştirilmesi.

İyi işletmelerde olduğu gibi Ar-Ge Merkezimiz’in de en önemli girdisi yetişmiş insan kaynağıdır. DENSURF ürün gruplarının her biri için alanında doktora seviyesinde uzmanlar tarafından yönetilmektedir. DENSURF’ün kısa süredeki başarısının temelinde proje kapsamında çalışan Ar-Ge uzmanlarının yetkinliklerinin yanı sıra Denge Kimya’nın çalışanlarına verdiği değer ve proje uzmanlarının özverili çalışma tempolarıdır.