Dijital Yayınlarımız

Turkchem Dergisi

Turkchem Dergisi’nin amacı; kimya sanayinin ve bağlı alt sektörlerin gelișmesine katkıda bulunmak, sektörün genel ve güncel sorunlarını dile getirip, benzer amaçla kurulmuș sivil toplum kurulușlarının desteğini alarak çözüm üretmek, üniversite-sanayi ișbirliğinin sağlanması için gerekli girișimlerde bulunmak ve bu konularda düzenlenen seminerleri ve toplantıları okuyucularımıza ulaștırmak, sanayiciyi Ar-Ge’ye teșvik etmek, kimya sanayinde üretim yapan firmalar ile tedarikçi firmaları bulușturmaktır.

Turkcoat Dergisi

Turkcoat Dergisi; Hammadde, Yardımcı Madde, Laboratuvar, Üretim Ekipmanları, Test ve Ölçüm Ekipmanları, Paketleme ve Ambalajlama Sistemleri firmalarının kendilerini ve ürünlerini büyüyen boya, vernik, mürekkep, yapıştırıcı, yapı kimyasalları, izolasyon pazarlarına daha iyi anlatmalarına destek olmak, satıcı ve kullanıcıların gözünde marka değerlerini arttırmalarına yardımcı olmak, sektörün karșılaștığı sorunlara ıșık tutmak, boya, mürekkep, yapıştırıcı, yapı kimyasalları sektörlerine hizmet veren firmaların birbirleriyle olan iletișimini sağlamak ve gündemin habercisi olmak amaçlarını tașımaktadır.

Industrial Paint & Surface Dergisi

Industrial Paint & Surface Dergisi, endüstriyel yaş / toz boya, ön işlem ve yüzey işlem kimyasalları, boya uygulama ve ekipmanları, kaplama banyo ve tesisleri, son işlem teknolojileri firmaları ile hedef sektörlerini bir araya getirerek sektöre yeni bir ivme kazandırıyor. Industrial Paint & Surface Dergisi, sektöre hizmet veren firmaların kendilerini anlatmalarına destek olmak, marka değerlerini arttırmalarına yardımcı olmak, sektörün karşılaştığı sorunlara ışık tutmak, sektörün çatısı altında hizmet veren tüm kurum, kuruluş ve firmaların birbirleriyle olan iletişimini sağlamak ve gündemin habercisi olmak amaçlarını taşımaktadır.

Putech & Composites Dergisi

Putech & Composites Dergisi’nin amacı; Kimya sanayinin ve bağlı alt sektörlerin gelișmesine katkı sağlamak amacıyla 2009 yılından beri poliüretan sektörünün nabzını tutan Putech Dergisi; firmalardan gelen talep üzerine poliüretanın kullanım alanlarında kompozit malzemelerin de yer alması; beyaz eșya, yapı, enerji, otomotiv gibi birçok sektör okuyucusunun aynı olması sebebiyle, sektörde Poliüretan ve Kompozit sanayisini birleștirici bir yayın organı olarak, Putech&Composites adı altında yayınına devam etmektedir.

Life Sciences Ingredients Dergisi

Life Sciences Ingredients Magazine 2018 yılından bu yana, Chem Media Yayın Grubu tarafından yayınlanan; Kozmetik, İlaç, Gıda, Gıda Katkıları ve Ev Bakım Kimyasalları, Hammaddeleri, Yarı Mamülleri ve Teknolojileri sanayi dergisidir. 3 ayda 1 yayınlanan derginin içeriğinde sektörden güncel haberler, röportajlar, teknik makaleler, sektörel raporlar, etkinler ve ürün/firma tanıtımlarına yer verilmekte, Türkçe&İngilizce çift dilde yayınladığı sayılarla da yurtdışındaki uluslararası sektörel fuarlarda okuyucularına ulaştırılmaktadır.