Disperse Olabilen Toz Polimerler Sayesinde Pürüzsüz ve Düz Yüzeyler

18 Eylül 2017

 

Ali Akın Saraç
Satış Müdürü 
Wacker Kimya Ticaret

 

 

 

İnşaat sektöründe düz, pürüzsüz ve uzun ömürlü zeminler fark yaratıcı bir kalite sembolüdür. Ayrıca tüm zemin malzemeleri ile iyi bir
yapışma ve çatlaksız bir yüzey gerektirir. Zeminler en kısa sürede üzerinde yürünebilecek /kadar sağlam hale gelebilmeli aynı
zamanda en zorlu  endüstriyel uygulamalara uygun olacak şekildeyıpranmaya karşı dirençli ve sağlam da olmalıdır. Wacker’in
Vinnapas®disperse olabilen tozpolimerleri bu avantajların hepsini taşıyan kendiliğinden yayılan zemin bileşikleri sağlar.

1980’lere kadar açık alanlardaki beton zeminler estetiğe önem verilmeyen ve sağlamlık, dayanıklılık ve maliyetin daha önemli olduğu
uygulamalarda kullanılmıştır. Mimarların boş endüstriyel binaları şık loft dairelere dönüştürmeye başlamasıyla birlikte, betonun
zemin kaplaması olarak tasarım potansiyeli de keşfedildi. Taşlanmış ve cilalanmış olan yüksek kaliteli işlenmiş betonve çimento
bazlı  akışkan şap zeminler artık çağdaş iç mimarinin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Beton zeminler artık yalnızca fabrika
binalarında, garajlarda ve depolarda değil, galerilerde, alışveriş merkezlerinde, restoranlarda ve müzelerde de kullanılmaktadır.
Mutfak ve oturma odalarında bir  beton zeminin sade zarafeti seçkin yerleşim alanı tasarımcıların bile kalbini kazanmıştır.

Mimaride betonun görsellik için kullanımı, en ince detaya kadar uyumlu ve yüksek kaliteli yapı uygulamalarını ve kimyasının (yapı
kimyasallarının) doğru şekilde kullanılmasını gerektirir. Hızlı sertleşen, pürüzsüz ve yüksek aşınma dirençli zeminler için Vinnapas®
ile modifiye edilmiş kendiliğinden yayılan bileşikler bu nedenle tercih edilmektedir.

Teknolojik Karışımlar
Kendiliğinden yayılan harçlar, özel çimento ve modifiye bir dizi katkı maddesinden oluşan teknolojik karışımlardır. Aslında
kendiliğinden yayılan harçlar ilk bakışta birbiriyle çelişen beklentileri karşılaması gerekliliği ile meşhur matematik paradokslarına
benzetilebilir. Örneğin,harcın hem hızla sertleşmesi ve yüksek dayanım sunması, hem de uygulamayı gerçekleştiren uygulamacıya
mümkün olan en uzun işlem süresini tanıması gerekmektedir. Ayrıca bu harçlar kalıba dökülürken “kendi kusurlarını” örterek tek
düze bir yüzey oluşturacak şekilde akmaları gerekmektedir.

Modern, yüksek kaliteli kendiliğinden yayılan harçların tipik bileşenleri çimento esaslı bağlayıcılar, dolgu maddeleri ve Vinnapas®
toz  polimerler gibi kimyasal bağlayıcılardır. Kendiliğinden yayılan zemin harçları teknolojisi disperse olabilen toz polimerler
kullanılmadan mümkün olmazdı. Harç sertleşirken, mineral özellikteki bileşenleri arasında esnek polimer köprüler oluşur ve bu da
harcın birçok zemin  türüne yapışma mukavemetini geliştirir. Bu polimer köprüleri sistemin esnekliğini de artırır.

Kullanılan toz polimer miktarı arttıkça, yapıya adezyon da artar. Bu nedenle, ahşap veya metal gibi kritik yapılar söz konusu
olduğunda,  %12’ye kadar daha fazla miktarda polimer kullanılmalıdır. Rijit yapıdaki çimento esaslı harçların disperse olabilen
toz polimerlerin kullanılması suretiyle elastik hale getirilebilmesi kullanıcılar için çok faydalı bir özelliği beraberinde getirir.
Malzeme, sıcaklık farklılıklarından veya yapının çalışmasından kaynaklanan çeşitli gerilimleri dengeleyebileceğinden, elastikiyet
artışı yapı üzerine daha iyi sabitlenmeyi sağlar.

Finiş Gerektirmeyen Zeminler için Vinnapas® 5111 L
Wacker kendiliğinden yayılan harçlar için farklı toz polimerler sunar ve bunları kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ayarlar. Üzerine başka
bir zemin kaplaması olmadığında bile kendiliğinden yayılan zemin kaplamaları için Wacker’in Vinnapas® 5111 L ürünü ideal
bağlayıcıdır. Disperse olabilen toz polimer bir yandan mükemmel pürüzsüz, düzgün bir yüzey sağlarken diğer yandan da yüksek
aşınma direnci, eğilme ve basınç mukavemeti ile ustun hava sürükleme özelliği ile hava içermeyen olağanüstü pürüzsüz yüzeyleri
mümkün kılar. Ek olarak ürün Polikarboksilat Eterler (PCE) gibi bütün modern süper akışkanlaştırıcılar ile son derece uyumludur.
Vinnapas® 5111 L ürününün mükemmel reolojik akışı  büyük ölçüde destekleyen, düşük viskoziteye sahip ve kendiliğinden yayılan
harçları imkân sağlar. Vinnapas® 5111 L hızlı uygulama için mükemmeldir ve ayrışmayı önleyen düzgün, kabarcıksız bir yüzey veren
üstün stabilite edici etkiye sahiptir. Son olarak çevre ve isçi sağlığı standartlarına uygun olduğundan, Vinnapas® 5111 L konut,
hastane ve kamu alanlarında kendiliğinden yayılan zemin harçlarında rahatlıkla kullanılabilir.

 

Uygulama Yüzeyi Olarak Vinnapas® 5014 F
Kendiliğinden yayılan zemin harçları için bir diğer kullanım alanı da renovasyondur. Renovasyon, mevcut zeminin daha büyük
seramik, parke veya doğal kauçuk gibi yeni bir kaplama türleri için hazırlanmasını gerektirir. Ayrıca epoksi veya PVC gibi ince
elastik kaplamalar için de geçerlidir. Herhangi bir düzensizlik hemen fark edileceğinden, bunlar için de son derece düzgün bir
zemin gerekir. Bu durumda, Vinnapas® 5014 F toz polimer bu gereksinimleri karşılar. MSF’ye (melaminformaldehit bazlı süper
akışkanlaştırıcılar) benzer, düşük bir  kinematik viskozite sergiler ve makineyle uygulanan, pompalanabilen kendiliğinden yayılan
harçlarda avantaj sağlar. Akışkanlığın artması ile birlikte pompayla uygulama sırasında hortumdaki basıncı azaltır ve dolayısı ile
pompalama kapasitesini artırır. Vinnapas® 5014 F içerisinde bulunan PCE süper akışkanlaştırıcılar sayesinde kendiliğinden
yayılan harcın karıştırılması sırasında su ihtiyacını azaltır ve ayrışmayı ve kusmayı önler. Ayrıca Vinnapas® 5014 F, özellikle de
SLC harçta yüksek akış özelliklerini mümkün kıldığından, manuel uygulamada da avantajlıdır. Melamin sülfonat içeren
formülasyonlar ile karşılaştırıldığında,  Vinnapas® 5014 F içeren ürünler Emicode® EC1 Plus gerekliliklerini karşılamaktadır.

Vinnapas® 5014 F gibi özel toz polimerlerin harçları serbest akar hale getirebilme özelliği çok büyük ekonomik önem taşımaktadır.
Bu özellik büyük alanların kaplanmasında harç pompalarının kullanılmasının önünü açmaktadır. Bu, geleneksel bir zemin şapı ile
mümkün değildir. Diğer proses avantajlarının yanı sıra, bu durum işin hızlandırılması için alternatif bir yol sağlayarak, manüel
uygulama sırasında da maliyetlerin büyük ölçüde optimize edilmesini mümkün kılmaktadır.

Sonuç
Kendiliğinden yayılan zemin harçları son derece kompleks karışımlara ve formüllere sahiptir ve geniş bir yelpazedeki talepleri
karşılamaları gerekmektedir. Wacker’in Vinnapas® disperse olabilen toz polimerleri yardımıyla,uygulamadan kısa bir süre sonra
üzerinde yürüneenables bilen, aşınmaya karşı dirençli zemin yüzeyleri elde edilebilir. Zeminler bütün yapılarla iyi adezyon ve
esneklik özellikleri sağlar ve çatlamadan sertleşirler. Ayrıca, Vinnapas® toz polimerler akışkanlaştırıcı içermediklerinden,
Emicode® EC1 Plus uyarınca çok düşük emisyonlu ürünler için istenen katı şartları da karşılar. Sonuç olarak, toz polimerler üst
düzey ekolojik beklentileri ve ekonomik kriterleri aynı anda karşılar.

Wacker, Vinnapas® disperse olabilen toz polimer ürünleri ile, çimento esaslı sistemlerin modifiye edilmesi amaçlı polimerik
bağlayıcılar alanında 60 yıldır global pazar ve teknoloji lideridir. Modern polimerler ile modifiye edilmiş kendiliğinden yayılan
harçlar, hızlı sertleşen ve dayanımlarına hızla ulaşan yüzeyler ve zemin kaplamaları için hızlı yapı ürünleri yönündeki trende
uygundur. Çünkü, temeliniz ne kadar düzgün ise, alacağınız sonuç o kadar iyi olacaktır.

 

Vinnapas® 5111 L gibi disperse olabilen toz polimerler ile modifiye edilmiş kendiliğinden yayılan zemin harçları ve macunlar,
son derece pürüzsüz, düz ve ince gözenekli bir yüzey sağlar. Vinnapas® ürünü, çok düşük miktarlarda bile aşınma direncini,
eğilmede çekme  dayanımını ve basınç mukavemetini önemli ölçüde artırır ve çatlaksız sertleşme sağlar.