DSM’İN KİŞİSEL BAKIM İÇİN GELİŞTİRDİĞİ İNOVATİF AKTİFİ BEL-EVEN™

12 Ekim 2018

 

Hazırlayan ve Derleyen*
Burçak Alioğlu
Teknik Satış Müdürü
Arkem Kimya

 

 

DSM’İN KİŞİSEL BAKIM İÇİN GELİŞTİRDİĞİ İNOVATİF AKTİFİ BEL-EVEN™: CİLDİ GÜNLÜK STRESİN ETKİLERİNDEN
KORUYOR

İş yaşamından ya da özel yaşantıdan kaynaklanan, günümüzün 7/24 yaşam tarzında artık stres günlük rutinimizin bir parçası haline
geldi. Cilt stres karşısında doğal olarak daha fazla kortizol hormonu üretir ve bunu 11ß-HSD1 adlı enzim vasıtasıyla gerçekleştirir.
Stres hormonu olan koritizolun salgılanması vücut için oldukça sağlıklı ve normal bir adaptasyon refleksidir. Ancak,kortizolun uzun
süre yüksek seviyelerde kalması, onu  cildin düşmanı haline getirir.

Stresle başa çıkma yöntemlerinin yanı sıra, kozmetik ürün tüketicilerinin cildin incelmesi, elastikiyetinin kaybolması, cilt bariyerinin
zayıflaması gibi stresin ciltte yol açtığı olumsuz etkileri giderici bakım ürünlerine ilgi ve beklentisi artmıştır.

BEL-EVEN™, DSM’in en son tasarladığı ve patentlediği çok özel bir kozmetik aktif hammaddesidir ve bu molekül rasyonel dizayn
yaklaşımı kullanılarak üretilmiştir. BEL-EVEN™ in vitro olarak 11ß-HSD1 enzimini selektif şekilde inhibe eder (Şekil 1). BEL-EVEN™
çevreye duyarlı ve sürdürülebilir prosesle üretilmektedir. Bu özel molekül kortizonun kortizole dönüşmesi sürecindeönemli bir rol
alarak kortizolun ciltte sebebiyet verdiği  olumsuz etkileri en aza indirir.

 

Şekil 1: BEL-EVEN™ in vitro olarak 11ß-HSD1 enzimini (keratinosit üzerinde)
inhibe ederek, kortizol seviyesini doza bağlı olarak indirgemiştir.

Etkinliği
In vivo olarak BEL-EVEN™, 30 kadın (50-65 yaş) gönüllü üzerinde 3 ay boyunca test edilmiş ve cildin elastikiyetini ve yoğunluğunu
artırdığı kanıtlanmıştır. %1 BEL-EVEN™ içeren uygulama ile yüz bölgesi cildin elastikiyeti 12 haftada %15.7 oranında plaseboya
göre artmıştır (Şekil 2).

Şekil 2: %1 BEL-EVEN™ içeren uygulama ile 4. ve 12. haftada plaseboya
göre ciltte elastikiyet değişimi.

BEL-EVEN™ 4. ve 12. hafta kullanım sonrası cildin yoğunluğunu istatistiksel olarak artırmaya yardımcı olmuştur (Şekil 3). Cilt
yoğunluğunun artışı dermisin içerdiği protein miktarının (daha çok kolajen dokunun) artmasından kaynaklanmaktadır.

Şekil 3: %1 BEL-EVEN™ içeren uygulama ile 4. ve 12. haftada plaseboya
göre cilt yoğunluğunun istatistiksel olarak artışı.

BEL-EVEN™’ın %1’lik uygulaması ile in vivo olarak kaz ayağı görünümlerinde azalmalar olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 4).

 

Şekil 4: 12 hafta boyunca %1 BEL-EVEN™ uygulaması ile 44 no’lu gönüllünün kırışıklıklarının 0. hafta, 4. hafta ve 12. hafta görüntüleri.

BEL-EVEN™’ın cildi strese karşı koruduğu ex vivo olarak da kanıtlanmıştır. UV radyasyonu ile strese giren ciltte, 11ß-HSD1 enzimi
anlamlı bir şekilde artmıştır. BEL-EVEN™’ın ise cildi UV’nin ciltte sebep olduğu Kolajen III hasarını 11ß-HSD1 enzimi ile engellediği
ve cildi koruduğu gözlemlenmiştir (Şekil 5).

Şekil 5: BEL-EVEN™ UV ışığının sebep olduğu strese karşı ciltte kolajen
III seviyesini artırmıştır.

BEL-EVEN™ kanıtlanan etkinliği çerçevesinde günümüzün en önemli sorunu olan günlük stresin cilt üzerindeki olumsuz etkilerine
karşı çözüm sunduğu için, stres-karşıtı, kırışıklık-karşıtı, yaşlanma-karşıtı ve cilt elastikiyetine konsantre olan ürünler için idealdir.

*: DSM ‘BEL-EVEN™- A Unique Approach to Manage Your Daily Stress’ broşüründen Türkçeye uyarlanmıştır.