Dünyanın 8. Büyük Ekonomisi İSPANYA

08 Ağustos 2019

 

Hazırlayan: Çağla Köksal

Dünyanın en büyük 8. ekonomisine sahip olan İspanya ya da resmi adıyla İspanya Krallığı Avrupa’nın güneybatısında, İber Yarımadası’nda yer almaktadır. Fransa ve Portekiz’in komşusu olan İspanya’nın Atlas Okyanusu’na ve Akdeniz’e kıyısı vardır.

Ülke, satın alma gücü en yüksek ülkeler arasında yer almaktadır. Genç, eğitimli ve dinamik nüfusun etkisiyle fiyatlarda rekabetçi konumda olan İspanya ekonomisini birkaç başlık altında toplayabiliriz. Hizmet sektörünün ekonominin kalkınmasındaki büyük payının yanı sıra diğer ekonomik kaynakları arasında tarım, otomobil, görsel-işitsel ekipman üretimi, endüstriyel makine ve teçhizat üretimi, kimya ve kozmetik endüstrilerini sıralayabiliriz.

Gayri Safi Milli Hasılası 1.362 trilyon Dolar olan İspanya’da kişi başına düşen GSMH ortalama 33.700 Dolar civarındadır. Ülke geneline baktığımızda 22.19 milyon çalışan varken, bunların yüzde 29.8’i sanayide,yüzde 3.5’i tarımda ve ekonomiyi canlı tutan hizmet sektöründe ise yüzde 66.6’lık çalışan nüfus vardır.

Metalürjik Faaliyetler
Üretimlerinin büyük bir kısmı ihracata yönelik olan ülke özellikle dünyaya 100’den fazla sanayi ekipmanları ve makine ihraç etmektedir. İspanya’daki metalürjik faaliyetler yaklaşık 100 yıl önce gelişmeye başlamıştır. Metalürjik faaliyetlerde demir, kömür, kurşun ve çinko büyük rol oynamaktadır. Pirit yatakları bakımından ise İspanya dünyada 1. sırada yer almaktadır.

Enerji sektörüne bakacak olursak, ülke bu konuda tamamı ile ithalata bağımlıdır. Çünkü yerli petrol rezervleri yalnızca ihtiyacın yüzde 7’lik gibi oldukça küçük kısmını karşılamaktadır. Yüzde 68’lik oranda petrol ve doğal gaza olan ihtiyaç neticesinde ülke enerji üretiminde rüzgar gücüne yönelmeye başlamıştır. Dünya geneline baktığımızda İspanya’nın rüzgar enerjisinde yüzde 10’luk paya sahip olduğunu görebiliriz.

Türkiye ve İspanya Arasındaki Ekonomik İlişki
İspanya ile ihracatımız 2018 yılında 7,712 milyon Dolar iken, ithalatımız 5 milyar 492 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. İkili ticaret hacmimiz ise 13 milyar 204 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı ile kıyasladığımızda İspanya ile olan ihracatımızda yüzde 22,3 artış, ithalatımızda ise yüzde 13,8 azalış meydana gelmiştir. İki ülke arasındaki ticaretimizde ise yüzde 4,1 oranında artış gerçekleşmiştir.

İspanya’ya ihraç ettiğimiz ürünler arasında; karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, otomotiv, tekstil, demir ve petrol yağları vardır. İthal ettiğimiz ürünler arasında ise; eşya taşımayı sağlayan motorlu araçlar, büyükbaş hayvanlar, propilen ve diğer olefinlerin polimerleri, helikopter, uçak, uzay araçları ve demir başta gelmektedir.

Ülkemizde 2018 yılı itibariyle toplamda faaliyet gösteren İspanyol sermayeli şirket sayısı 678’dir. 2002 ile 2018 yılları arasındaki tabloya baktığımızda İspanya’dan ülkemize gelen yatırımlar 9 milyar 304 milyon Dolar civarında olmuştur. İspanya’da ise 85 Türk işletmesi faaliyet göstermektedir. 2002-2018 yılları arasında Türkiye’den İspanya’ya yapılan yatırımlar 185 milyon Dolar civarındadır.

İklim Değişikliğiyle Mücadele
İklim değişikliğiyle mücadele eden ülkeler arasında İspanya’nın çok önemli bir yeri vardır. Hükümetin aldığı karar ile 2050 yılından itibaren yalnızca yenilebilir kaynakların kullanılması kapmasında 2025 ve 2035 yılları arasında İspanya’daki 7 nükleer santralin kapanması isteniyor. Ayrıca geçen yıl hazırlamış oldukları taslağa göre 2040 yılından itibaren hibrit, petrol ve dizel araç satışların yasaklanması hedefleniyor.

Kaynaklar
https://gezimanya.com/avrupa/ispanya-ekonomisi
http://www.orangesmile.com/gezirehberi/ispanya/ekonomisi.htm
http://www.mfa.gov.tr/ispanya-ekonomisi.tr.mfa
https://tr.euronews.com/2019/02/13/iklim-degisikligiyle-mucadele-ispanya-butun-nukleer-santrallerini-kapatiyor