DuPont’tan 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri

08 Kasım 2019

Toplumun gelişmesine destek olmak amacıyla temel olan inovasyonları gerçekleştirme amacına ulaşmada sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken DuPont, ‘2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri’ ile ilgili açıklamada bulundu. Dünyanın çözüm bekleyen en önemli sorunlarını belirlemek üzere oluşturulan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) de ilham alan DuPont, uzun vadeli 9 hedefini belirlerken; şirket çalışmalarının değerlendirilmesinin yanı sıra müşteri ve paydaşlarının geri bildirimlerine de yer verildi.

DuPont İcra Kurulu Başkanı Marc Doyle, “DuPont’un 2030 hedefleri; önceliklerimizi ortaya koymakta ve iş değeri sunmak, değer zincirlerimiz boyunca dayanıklılığımızı artırmak ve toplumların gelişimine olanak sağlamak üzere en büyük fırsatı sunan sürdürülebilirlik sorunlarına uygun olarak şekillendi” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “DuPont olarak, insanlarımızı ve gezegeni koruyup güçlendirirken çözümlerde inovasyona odaklanıyor; belirlediğimiz dokuz hedefe yönelik anlamlı ilerleme kaydetmek için önümüzdeki on yıl boyunca hiç durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz” şeklin de konuştu.

Sürdürülebilirlik Hedeflerine göre DuPont, benimsediği dokuz hedefi üç grupta topluyor: Müşterilerin ve dünyanın gelişimine destek olmak için sürdürülebilir inovasyonlar yaratmak, bütün faaliyetlerinin sürdürülebilirlik profilini arhedeftırmak ve insanlarla toplumların kapsayıcılığını, refahını ve sağlığını desteklemek için hareket etmek.

  1. DuPont inovasyonlarının tamamını BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde anlamlı ilerleme kaydetmek ve müşterilerimiz için değer yaratmak üzere uyarlamak,
  2. Döngüsel ekonomi ilkelerini, hizmet verilen pazarlardaki yaşam döngüsü etkilerini de dikkate alarak şirketin iş modellerine entegre etmek,
  3. Ürün ve süreçlerin tamamını, yeşil kimya ilkelerini kapsayacak şekilde sürdürülebilirlik kıstaslarıyla tasarlamak,
  4. Elektriğin yüzde 60’ını yenilenebilir kaynaklardan elde etmek suretiyle sera gazı (GHG) emisyonlarını % 30 azaltarak 2050 yılına kadar operasyonları karbon nötr hale getirmek,
  5. İmalat tesislerine ve yüksek riskli su havzalarındaki topluluklara öncelik vererek DuPont sahalarındaki tüm tesislerde su stratejileri uygulamak ve su teknolojisini ilerletme ve stratejik ortaklıkları hayata geçirme konusunda liderlik ederek milyonlarca insanın temiz suya erişimini sağlamak,
  6. Sıfır yaralanma, meslek hastalığı, kaza, atık ve emisyon taahhütlerini genişletmek,
  7. Çeşitliliği sektörün kıstaslarının çok ötesine taşıyan, dünyanın en kapsayıcı şirketlerinden biri olmak,
  8. Çalışanların refah ve tatmin düzeylerinin yüksek olduğu bir işyeri ortamı yaratmak
  9. Hedefi belirli sosyal etki programlarıyla 100 milyonu aşkın insanın hayatını iyileştirmek.