Düşük Yoğunluklu Hafif Poliüretan Terlik Sistemi

21 Kasım 2017

 

Özlem Ergün
Ar-Ge Mühendisi
Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

 

 

 

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. bünyesinde yer alan Tekpol poliüretan sistem evi; başlıca ayakkabı, rijit, C.A.S.E. ve esnek
sistemler için uygulama alanlarına sahiptir.Ayakkabı ürün grubunda poliüretan sistemleri ile kışlık, yazlık, sporluk, baharlık tabanlar
ile, tek ve çift yoğunluklu iş güvenliği taban sistemleri üretilebilmektedir.

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. Tekpol çatısı altında yeni bir gelişme olarak, düşük yoğunluklu hafif poliüretan terlik sistemi üzerine
çalışmalar tamamlanmış ve bu sistem piyasaya sunulmuştur. Poliüretan sistem evi olarak sunduğumuz terlik sistemi 3 bileşenlidir ve
ürün kodları şu şekildedir;
• Evosole Poliol 8625
• Evocat 8625-190
• Evosole İzosiyanat FW813
Üç bileşenli bir paket olarak yeni geliştirilen terlik sistemi, müşterilerimiz tarafındaki beklentiyi karşılayacak şekilde pek çok avantaja
sahiptir. Bunları başlıca şu şekilde sıralanmaktadır:

• Düşük yoğunluk
• Hafiflik
• Ciltli yüzey
• Yumuşak iç yapı
• Yüksek elastikiyet
• İyi kopma uzaması
• Dayanıklılık
• Çekmeyen, stabil yapı

Tüm bu avantajlarıyla birlikte terlik sistemimiz, Resim- 1’de olduğu gibi, hem yazlık hem de kışlık olarak kullanıma uygun olup, tek
sistemle her iki uygulamaya da olanak vermektedir. Yazlık ve kışlık terlikler için tek sistemin kullanımı, müşteri tarafında da kullanım
kolaylığı olarak avantaj sağlamaktadır.

Genel olarak terlik sisteminin sağladığı teknik özellikler laboratuvar şartlarında değerlendirildiğinde, elde edilen sonuçlar Tablo-1’de
olduğu gibidir. Ravago Ar-Ge  Merkezi Laboratuvar’ında yapılan bu testlerin sonuçları,6000 devirlik mekanik karıştırıcı kullanılarak
bulunmuştur.

Tablo-1’de görüldüğü üzere, sistemin teknik özellikleri ve kalitesi korunarak, bitmiş ürünün stabilitesi bozulmadan  ve herhangi bir
çekme problemi olmadan, 280 kg/m3 kalıplanmış yoğunluğa inilebilmektedir. Bu sayede düşük yoğunluklu, hafif ve aynı zamanda
teknik özellikler bakımından bütünlüğünü koruyabilen bir terlik sistemi oluşturulmuştur.

Teknik özelliklerin yanı sıra terlik sistemi, mekanik özellikleri ve performansı bakımından değerlendirildiğinde de olumlu sonuçlar
sergilemektedir. Kopmada uzama değerleri, %220 olarak rakiplerden yüksek olup, pazardaki beklentiyi karşılamaya yöneliktir.
Resim-2’de görülen poliüretan malzemenim kopmada uzama testleri, ISO 37 standardına uygun olarak, Ravago Arge Merkezi
laboratuvarlarında tamamlanmıştır.

Yeni geliştirilen bu sistem; bir ayak giyeceğinde istenen en önemli özelliklerden biri olan adım atma testini de TS EN ISO 20344
standardına uygun olarak, yüksek bir performansla geçmiştir. Terlik sistemindeki adım atma beklentisi, müşteriler tarafından
standart bir ayakkabı tabanında olduğu kadar yüksek olmamasına rağmen; geliştirilen düşük yoğunluklu hafif poliüretan terlik
sistemi 50.000 adım seviyelerinde oldukça başarılı bir sonuç vermiştir.

Bu 3 bileşenli terlik sistemi kullanıldığında nihai ürünün, dış tabakada bir ciltli yapı ile içte yumuşak süngerimsi yapının, son
kullanıcıya konforlu bir terlik sağlayacak nitelikte olduğu görülmektedir (Resim-3).

Tüm bu teknik avantajları ile düşük yoğunluklu hafif poliüretan terlik sistemi; Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. Ar-Ge Merkezi’nde
geliştirilmiş olan, müşterilerimiz ve son kullanıcıların beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli bir poliüretan sistem olarak
sunulmaktadır (Resim-4).