Ekonomide Öncü: Büyük Britanya

18 Mart 2020

İngiltere, Avrupa’nın batısında, Büyük Britanya Adası’nda bulunan dört ülkeden en büyük ve en merkezi olanıdır. İskoçya ve Galler ile komşu olan ada ülkesinin aynı zamanda Manş Denizine kıyısı vardır. Manş Denizi’nde yer alan Manş Tüneli ile İngiltere ve Fransa arasında ulaşım söz konusudur. Fransa-İngiltere sınırı böylece kanalın tam ortasından geçer.

Çok yüksek dağları olmayan ülkede ‘’Gulf Stream’’sıcak su akıntısı sayesinde mevsimler daha ılıman olarak geçer. Başkentinden de anlaşılacağı üzere ülkenin en gelişmiş kenti Londra’dır. Aynı zamanda İngiltere’de güney kıyısında yer alan ‘’Poole’’ limanı kendi sınırları içerisinde tek, Avusturalya Sidney’den sonra ikinci doğal limandır.

 

büyük britanya

Ekonomide Öncü

İngiltere 2,8 trilyon Dolarlık GSYİH ile AB içerisinde Almanya’dan sonra ikinci büyük ekonomiye sahipken, dünyada ise en büyük beşinci ekonomi konumundadır. 2018 yılı verilerini ele aldığımızda GSYİH’nın %80’ini hizmet sektörü, %14’ünü sanayi sektörü, %6’sını inşaat ve %1’den azını ise tarım sektörü oluşturmaktadır.

Peki GSYİH’nın en büyük payını oluşturan %80’lik dilim içerisinde neler var? Pastanın dilimi haliyle bu kadar büyük olunca detayını da öğrenmek istiyoruz… Hizmet sektörünün içerisinde finans sektörünün payı %40, kamu yönetimi ve hükümetin payı %28, otelcilik ve restoran hizmetlerinin payı %17. Geriye kalan %15’lik dilimde depolama, iletişim ve taşımacılık hizmetleri yer almakta.

2008 yılında dünyada genel manada yaşanan ekonomik kriz İngiltere’yi de büyük ölçüde etkilemiştir. 2009 yılına gelindiğinde reel büyüme %4,4 oranında gerilemiş bu da İngiltere tarihinde II. Dünya Savaşı’ndan beri yaşanan en büyük gerileme olarak tarihe geçmiştir. Ancak 2009 yılı sonlarında ülke ekonomisinde toparlanmalar meydana gelmiş ve istikrar yeniden sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

büyük britanya

İlerleyen yıllarda küresel talepteki daralmaların etkisi ve Brexit sürecinden kaynaklanan siyasi istikrarsızlık 2018 yılında büyümeyi %1,4 civarlarında gerçekleştirmiş, bu süreç 2019 yılında da benzer seyirde devam etmiştir.

Genel olarak ülkenin ekonomisine, pazar fırsatlarına ve tüketimine baktığımızda geçmişte olduğu gibi gelecekte de Birleşik Krallık zengin ve gelişmiş bir ülkenin fırsatlarını sunmaya devam edecektir. Gelişmiş tüketim pazarı, çok uluslu yapısı, teknolojiden son derece iyi bir şekilde faydalanan işletmeleri sayesinde dünya ekonomisinde yer alan konumu ile ilk sıralardadır.

İngiltere’nin güneydoğusuna ve Londra’ya baktığımızda ekonominin en çok bu bölgelerde şekillendiğini rahatlıkla görebiliriz. Bu bölgeler GSYİH’nın yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Ve ülkenin kalan diğer bölgelerinden çok daha zengindir.

İngiltere’nin ekonomisini değerlendirirken aslında Birleşik Krallık’ın da ekonomisini değerlendirmiş ve verilerine göz atmış oluyoruz çünkü İngiltere, Birleşik Krallık’ın bir parçası ve ekonomik olarak tek bu ülkeyi değerlendirmek neredeyse imkansız. Bu sebeple İngiltere, Birleşik Krallık’ın lokomotif ekonomisi konumunda. İngiltere; kimya endüstrisinde, ilaç endüstrisinde, havacılık ve uzay sanayisinde, yazılım üretiminde lider konumdadır. Üstelik Avrupa’nın en büyük borsası‘’Londra Borsası’dır. Avrupa’nın en büyük 500 şirketini incelediğimizde bunların 100 tanesinin İngiltere merkezli olduğunu görmekteyiz. Londra ise 2014 verilerine baktığımızda Avrupa’nın en büyük ikinci finans merkezidir.

Türkiye ve Birleşik Krallık Arasındaki Ekonomik İlişki

Türkiye ve Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerimize baktığımızda 2018 yılında ihracatımız 11 milyar 111 milyon Dolar civarında, ithalatımız ise 7 milyar 446 milyon Dolar ve ikili ticaret hacmimiz 18 milyar 557 milyon Dolar olmuştur.

İngiltere’den başlıca ihraç ettiğimiz ürünlerimiz arasında; motorlu taşıtlar, otomobiller, altın, izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrikli iletkenler, elektrikli ev aletleri ve hazır giyim ürünleri yer almaktadır. İthal edilen ürünler arasında; dökme demir, demir ve çeliğin döküntü ve hurdalarıdır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2018 yılı verilerine göre; BP, Vodafone, Tesco gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu 3,310 İngiliz sermayeli firma Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Yine 2002-2018 yılı verilerine istinaden, Birleşik Krallıktan ülkemize yapılan yatırım miktarı 10 milyar 301 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Birleşik Krallık ülkemize en çok yatırım yapan ülkeler arasında 4. sıradadır. Türkiye Merkez Bankası’nın verilene göre Birleşik Krallıkta kurulmuş olan firma sayısı 90 civarındadır.

Kaynakça 
https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/ingiltere/ulke-profili/genel-ekonomik-durum
https://gezimanya.com/ingiltere/ingilterenin-ekonomisi
http://www.mfa.gov.tr/birlesik-krallik-ekonomisi.tr.mfa
www.pixabay.com Mary_R_Smith / 55 images

 

Hazırlayan: Çağla Köksal