Ekran Işıkları Cildimize Ne Yapıyor?

25 Ocak 2019

Yapay Görünür Işığın Olumsuz Etkilerine Karşı Gattefosse’den Doğal Bir Çözüm: EnergiNius

Bilindiği üzere günlük hayatımızda yoğun olarak kullandığımız elektronik cihazlar (cep telefonları, bilgisayarlar ve tabletler) düzenli olarak yapay görünür ışık (AVL) yaymaktadır. Bu cihazların günlük kullanımı, görünür ışık dalga boylarında yayılan LED kaynaklarına yoğun maruziyete yol açmaktadır.

Bu elektronik cihazlar tarafından yayılan enerji miktarı zayıf olsa bile, kullanıcılar ışık kaynağına çok yakın temas halinde bulunmakta ve bu ekranların önünde çok fazla zaman harcamaktadırlar.

Yoğun dijital ekran maruziyetinin uyku kalitesi ve gözler üzerindeki etkileri net bir şekilde belgelenmesine rağmen, cilt üzerindeki etkiler yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır. Dünya üzerinde ilk defa Gattefosse tarafından ekranlardan yayılan yapay ışık karakterize edilmiş ve özel bir ekipman geliştirilerek simüle edilmiştir.

Yapay Işığın Cildimiz Üzerindeki Etkileri

Yapay ışığın cilt üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla ekranlardan yayılan ışığı replike eden özel bir ışık simülatörü geliştirilmiş ve bu ekipman, standardize in vitro test koşullarında normal insan fibroblastlarını yapay ışığa maruz bırakmak ve etkilerini incelemek amacıyla kullanılmaya başlanmıştır.

Yapılan bu çalışmalar, ekranlardan yayılan ışığın ek bir çevresel stres kaynağı gibi davrandığını; hücresel yorgunluğun artması, fibroblastların morfolojisinin ve davranışının bozulması gibi sonuçları olduğunu ortaya koymaktadır.

Yapay görünür ışık, fibroblastlarda gen ifadesinin profilini güçlü bir şekilde etkilemektedir. Görünür ışık maruziyetine bırakıldıktan sonra, tüm genomun %8’inden fazlasının (35.000’in 2.984’ü) bozulmuş olduğu ve mitokondri ve hücre iskeletinin özellikle etkilendiği saptanmıştır.

Ekran ışığına maruz kalma, hücrelerin enerji mekanizmasına zarar vermekte; hücrenin yakıtının (ATP) üretiminden sorumlu olan mitokondriyal ağın değişmesine yol açmaktadır.

Mitokondriyel ağ, yapay görünür ışığa maruz bırakıldığında değişime uğramaktadır.
ATP üretimi yapay görünür ışığa maruz bırakıldığında belirgin biçimde azalmaktadır.

Buna ek olarak, ekranlardan yayılan ışığın, fibroblastların hareketlilik, iletişim ve çoğalma kapasitelerini zayıflattığı tespit edilmiştir. Stres altında, hücre iskelet lifleri düzensizleşmekte; dolayısıyla hücre yayılımının azalması ve esneklik kaybı gibi durumlara neden olmaktadır.

Tükenmiş ve izole edilmiş olduklarından dolayı, cilt hücrelerinin, ana matriks bileşenleri üretme kapasitesi ve çevreleriyle etkileşim işlevlerinde düşme gözlemlenmiş; sonuç olarak cilt canlılığı azalmaktadır.

Yapay Işığa Karşı EnergiNius Aktifinin Koruyucu Etkisi

Yakın zamanda Gattefosse tarafından cilt hücrelerini ekrandan yayılan ışıktan korumak amacıyla bitkisel bazlı yeni bir aktif geliştirilmiş ve etkinliği hem genomik hem de hücresel seviyede kanıtlanmıştır.

Gattefosse aktifi EnergiNius;

• Yapay görünür ışığa maruz kalan fibroblastlarda mitokondri ve aktin hücre iskeletine bağlı gen ekspresyonundaki azalmaya karşı savaşır, böylece dermal fibroblastların transkriptomunu ve sonuç olarak dermis sağlığını korur.

• Mitokondriyal ağı, ATP üretiminin tam normalleşmesine izin vererek, parçalanmadan korur.

Mitokondriyel ağın EnergiNius uygulanması ile korunumu.

ATP üretiminin EnergiNius uygulanması ile artışı.

Yapay ışığa maruz kalan cilt hücrelerinin mitokondriyal ağının oldukça yoğun biçimde parçalanmış olduğu ve sadece küçük parlak noktaların bulunduğu gözlemlenmiştir.

Tersine, cilt hücreleri aktif madde ile muamele edildiğinde ince mitokondriyal ipliklerin oluşumu tespit edilmiş ve EnergiNius aktifinin mitokondriyal ağı stresten koruduğunu kanıtlanmıştır.

ATP üretiminin, Energi-Nius aktifi uygulanan fibroblastlarda, yapay ışığa maruz bırakılmış ve aktif madde uygulanmamış hücrelerden daha  yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

• EnergiNius kullanımı ile fibroblastların hareketlilik ve iletişim özellikleri artık ekran ışığına maruz kalmadan etkilenmemekte ve böylece hücresel aktivite korunmaktadır.

Hücre yayılımının EnergiNius kullanımı ile korunması.

Yapay ışığa maruz bırakılma durumunda, EnergiNius aktifi ile tedavi edilen hücrelerin yayılımında sıkıntı olmadığı ve fibroblastların esneklik kabiliyetlerini kaybetmedikleri gözlemlenmiştir.

Sonuç

Akıllı telefonlarımızdan, tabletlerimizden ve dizüstü bilgisayarlarımızın ekranlarından yayılan ışık, cilt için ek bir çevresel stres yaratmaktadır.

Ekran ışığına yüksek dozda maruz kalan hücrelerin, enerji mekanizması zarar görmekte ve bu durum da hücre yorgunluğunun artmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak, cilt yüzeyi canlılıktan yoksun ve soluk görünmektedir.

Hint Ginseng (Withania Somnifera) köklerinden elde edilen organik sertifikalı Gattefosse aktifi EnerGinius, cilt hücrelerini ekranlardan yayılan yapay görünür ışıktan korur. Aktifin wittanolid ve amino asitlerce zengin fitokimyasal içeriği, yüksek düzeyde etkinliğini desteklemektedir.

EnerGinius içeren ürünlerin düzenli kullanımı ile yorgunluk izleri kaybolur, cilt daha canlı ve doğal ışıltılı bir hale gelir. Ürün etkinliği, 200’ü aşkın panelist tarafından klinik olarak test edilmiş, Asya ve Kafkas cilt tiplerinde de belirgin şekilde kanıtlanmıştır.


Yazar: Myriam Abderrachid

Ürün Pazarlama Müdürü
Kişisel Bakım
Gattefosse Fransa

 


Çeviren: Özge Yüksel Özel

Teknik İş Geliştirme Müdürü
Kişisel Bakım
Azelis Türkiye

 

Kaynakça
(1) A train of blue light pulses delivered through closed eyelids suppresses melatonin and phase shifts the human circadian system. Figueiro MG, Bierman A, Rea MS.
(2) Effects of LEF-backlit computer screen and emotional selfregulation on human melatonin production. Srovkham W, Wongsawat Y.
(3) Short-wawelength light-blocking eyeglasses attenuate symptoms of eye fatigue. Lin JB, Gerratt BW, Bassi CJ, Apte RS.
(4) Damage of photoreceptor-derived cells in culture induced by light emitting diode-derived blue light. Kuse Y, Ogawa K, Shimazawa M, Hara H.
(5) Harmful effects of screen-emitted visible light on the dermis; an additional environmental stress not to be neglected. A. Rascalou1, J. Lamartine2, P. Poydenot3, P.Lennon1, F. Demarne1, N. Bechetoille1 – IFSCC Conference, 2017 – 1GATTEFOSSE, 2CNRS UMR 5305/LTBI, 3CYTOO.