ELIX Polymers, 2019 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

09 Ekim 2020

Termoplastik malzemelerde uzmanlaşmış bir firma olan ELIX Polymers, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladığı 2016 yılından bu yana, şeffaflığa olan bağlılığını ve sürdürülebilir ve çevre dostu bir büyüme modelini savunmasını sürekli olarak güçlendiriyor.

Bu taahhüdüne devam eden ELIX üste dördüncü kez, Birleşmiş Milletlerin oluşturduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) doğrultusunda geçen yıl elde edilen tüm ilerlemeleri ve karşılaşılan zorlukları yansıtan 2019 sürdürülebilirlik raporunu sundu.

ELIX için 2019, Sinochem Group’un bir üyesi olarak yeni bir konsolidasyon ve büyüme aşamasının başlangıcını temsil etti ve bu sırada ABS çözümlerinin bir kıyaslama sağlayıcısı olarak NAFTA ve APAC pazarlarındaki varlığını artırdı.

ELIX Polymers CEO’su David Castañeda şunları söyledi: “Bu raporu sunma vesilesiyle, ELIX Polymers’ın 2030 ufku için sürdürülebilirlik stratejisini geliştirdiği temel çizgileri ve ilkeleri belirtme fırsatını değerlendirmek isterim. Bunlar; döngüsel ekonomiye geçişi iyileştirmeyi, ekolojik ayak izimizi azaltmayı, etik değerleri benimsemeyi ve insan sermayesini geliştirmeyi taahhüt etmeyi içermektedir”.

“Toplumumuzdaki plastik kullanımı yalnızca değer zincirindeki çeşitli oyuncular arasında işbirliği yoluyla, atığın hammaddeye dönüştürülmesine göre döngüsel bir ekonomi modeline geçiş hızlandırılabilir ve kullanım nedeniyle çevre üzerindeki etkinin azaltılmasına acil bir yanıt verilir. Bu nedenle paydaşlarımızı hedeflerimize katılımcı olarak dahil edeceğiz ve daha sürdürülebilir çözümler portföyü geliştirme6ye; sorumlu yeniliği teşvik etmeye ve iklime (GHG’lerin azaltılması), tedarik zincirine, sorumlu operasyonlara, etik kurallara ve insan gelişimine özen göstererek odaklanan sürdürülebilirlik programlarımızın bir parçası olarak ortaklıklar kuracağız” diye ekledi.

ELIX, sera gazı emisyonlarında yaklaşık %10’luk bir azalmaya ulaşmasını sağlayan projelere yatırım yaparak çevresel etkisini azaltma konusunda ilerlemeye devam etti. Dahası, her geçen yıl gelişme arzusu, ELIX’in üst üste üçüncü kez kazanılan ve yılın en iyi ABS üreticisini ayırt eden Avrupa 2020 için En İyi Polimer Üreticileri Ödülleri de dahil olmak üzere birçok ödülle tanınmasına yol açtı. ELIX aynı zamanda GOLD seviyesinde EcoVadis sertifikasının yenilenmesini de kazanarak, ELIX’i değerlendirilen şirketler arasında en iyi puana sahip ilk %2 arasına yerleştirdi ve sürdürülebilir büyümeye olan bağlılığını yeniden teyit etti.

Şirketin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı Başkanı Judith Banús şunları söyledi: “2019 boyunca, 2018’de tanımlanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikasının dört temel taşına dayanarak, böylece şirkette ve değer zinciri boyunca sürdürülebilirliği dahil ederek çevreyi, insan ekibimizi ve topluluğumuzu iyileştirmek ve sonuç olarak ELIX tarafından Görevlerle Yönetim projesinde tanımlanan taahhütlere katkıda bulunmak için çalıştık”.

Ayrıca Banús, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden özel olarak bahsetmek istedi: “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, ELIX’in 2020’de yeşil ışık yakacağımız yeni sürdürülebilirlik stratejisine rehberlik edecek. 2019’un sonunda, organizasyon, ELIX’in etkisi nedeniyle gelişimlerine katkıda bulunma konusunda özel yetenek veya sorumluluğa sahip olduğu SKH’leri dahili olarak belirledik”.

ELIX’in 2019 Sürdürülebilirlik Raporuna firma web sayfasının sürdürülebilirlik bölümünde ulaşılabiliyor. Bu rapor, ELIX’in iyi uygulamaların uygulanma performansını kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığını pekiştiren belirli sonuçlar aracılığıyla açıklayor. Raporun hazırlanmasında dünyanın birincil raporlama ölçütü olan GRI Standartları Kılavuzu dikkate alınmıştır.