Endüstriyel Atık Su Arıtımı için Termal Ayırma Teknolojileri

07 Ağustos 2019


İlker Damar

Satış Müdürü
Endüstriyel Uygulamalar
GEA Türkiye

 

 

 

Andrea Heuser
Pazarlama Müdürü
Kimya Uygulamaları
GEA Almanya

 

 

Su kullanımı ve korunması, özellikle mevcut su kaynaklarının bulunmamasından veya yeterli atık su işleme tesisi olmamasından etkilenen global proses endüstrileri için önemli bir husustur.

Suyun birçok endüstriyel kullanımı vardır: Proses suyu, durulama suyu, ovma ve soğutma suyu tipik uygulamalardır. Bu, farklı bileşimde ve yüksek kirliliğe sahip büyük miktarlarda endüstriyel atık suyun bulunduğu anlamına gelir. Buradaki zorluk, bir yandan kaynakları korumak, diğer yandan da tatlı su, değerli maddeler ve bertaraf maliyetlerini azaltmak için bu atık suyun geri dönüştürülmesidir.

Uygun maliyetli ve çevre dostu bir atık su arıtımı, bir fabrika veya tesisin genel planlamasının ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

Müşteri, mekanik, fiziksel, biyolojik, kimyasal ve termal işlemler gibi çok çeşitli atık su arıtma işlemlerinden birini seçebilir. Bu nedenle, önceden net olmak, amaçların neler olduğunu ve mevcut tüm yaklaşımların uygulanabilirliğini sistematik olarak değerlendirmek esastır.

Buharlaşma ve damıtma gibi termal işlemler su buharını atık akımından ayırır ve yoğunlaştırır. Özellikle uygun olduğu durumlar:
• Atık su açıkça tanımlanamadığında ve atık suyun içeriği kuru madde, pH değeri, partikül büyüklüğü bakımından sık sık değiştiğinde,
• Yüksek konsantrasyon, yani az miktarda derişik madde istendiğinde,
• Yoğuşma suyu proses, soğutma veya durulama suyu olarak yeniden kullanıldığında,
• Proses atık buharı ve türbin egzoz buharı gibi atık enerjilerin bulunması halinde buhar üretim maliyetlerinin ortaya çıkmadığı veya mekanik buhara yeniden sıkıştırma prensibi uygulanarak elektrik enerjisinin yüksek verimlilikte kullanıldığı durumlarda,
• Kimyasalların kullanımının azaltıldığı veya önlendiğinde,
• Yüksek bakım ve yedek parça maliyeti gerektirmeyen sağlam ve uzun ömürlü bir çözüm istendiğinde.

Buharlaştırma teknolojisi genellikle pahalı bir seçenektir- ancak etkileyici atık su geri dönüşüm oranları ve enerji tasarrufu göz önüne alınmalıdır. Bazı şirketler atık suyu buharlaştırmayı seçmektedir. Çünkü bu uygulanabilir tek seçenektir- ancak bu atık su sorununu çözmenin sadece bir yoludur. Üreticiler, kondensatı proses suyu olarak tekrar kullandıklarında yatırımlarını 3 ile 5 yıl içerisinde telafi edebilirler.

Buharlaşma, çok fazla enerji harcadığı gibi aynı zamanda önemli miktarda yatırım gerektiren bir ayırma tekniğidir. Yatırım maliyeti yüksektir, ancak ekipman da birkaç nesil boyunca dayanacak kadar sağlam üretilmiştir. Buharlaşma için gereken enerji tüketimi, termal veya mekanik buhar sıkıştırması (MVR) veya atık enerji kullanılarak büyük ölçüde azaltılabilir.

Önemli bir husus da çoğu zaman değişken olan atık suyun bileşimidir ve her partinin bileşeni farklıdır. Doğru fiziksel parametrelerin dikkate alındığından ve ilgili çözümün uygun şekilde boyutlandırılabildiğinden emin olmak için dikkatli bir şekilde test edilmelidir. GEA, geniş ölçekli laboratuvar ekipmanı ve çok sayıda pilot tesis ile donatılmış kendi test merkezine sahiptir. Testler genellikle laboratuvarda başlar ve daha sonra pilot tesislerde doğrulanır. Gerekirse, müşteri sahasında bir pilot tesis de kurulabilir, böylece uzun süreli testler yapılabilir.

GEA, gıda, ilaç ve kimya endüstrilerinde termal ve termal olmayan ayırma teknolojileri konusunda geniş deneyime sahiptir ve ZLD (Sıfır Sıvı Atık) atık su arıtma tesisleri de sağlamaktadır. ZLD teknolojisi, suyun yeniden kullanılmasını gerektiren verimli ve çevre dostu bir atık su arıtımı sunar, geri dönüştürülebilir maddelerin geri kazanılmasını optimize eder ve böylece sıvı atık oluşumunu önler.

ZLD tesisleri, santrifüjlü ayırma, membran filtrasyonu, buharlaşma, kristalleşme ve kurutma gibi pek çok teknolojiyi birleştiren karmaşık sistemlerdir. GEA, yaklaşık 10 m3/saate kadar kapasitelerde modüler ve 100 m3/saate ve daha büyük boyutlarda özel tasarlanmış ZLD tesisleri sunmaktadır.

Fotoğraf: GEA Kimyasal üretim işleminden çıkan 3.000 kg/saat atık su için MVR buharlaştırma tesisi