Cumartesi, Eylül 18, 2021

Enerji Devrimi için Daha Fazla Gaz

Enerji üretmek için yeşil teknolojiler geleceğe dair umut yaratmaktadır: Biyokömür sentetik olarak CO2 geri dönüşümü ile üretilebilmekte, biyobütanol genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar ile biyogaz&biyohidrojen rüzgar enerjisi elektrolizi ile üretilebilmektedir.

Ancak bu teknolojilerin mükemmelleştirilmesi ve karlı hale gelmesi yıllar alacaktır. O zamana kadar doğal gaz; kömür ve petrolün yerini almaya devam ederek arzı güvence altına alabilmekte ve enerji devrimini pratik bir şekilde ilerletmede yardımcı olabilmektedir.

Bu, sıvı doğal gaz (LNG), sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ile daha da hızlı gerçekleşebilir. SICK tüm bu süreçlerde analiz ve doğrulanabilir ultrasonik ölçüm teknolojisi ile dünya çapında üretim ve dağıtımda yer almaktadır.

Avrupa Birliği (AB) yaklaşık %12,5 ile dünyanın üçüncü büyük CO2 salınımı gerçekleştirmektedir. AB emisyonlarının yaklaşık yarısı konut ve sanayi tesisleri için ısı ve güç üretimi, %20’si ise karayolu trafiği tarafından yaratılmaktadır. Sanayi tesisleri ve özellikle karayolu trafiği, petrol ürünlerinin büyük ölçekte kullanıldığı alanlardır.

Doğal gaz %25 daha az CO2 ile emisyonuna neden olmasından dolayı, burada gaz payının fazla olması özellikle çevresel açıdan daha olumlu bir etki yaratmaktadır.

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), doğal gaz sıvıları (LPG/ sıvı petrol gazı veya kamp gazı) ve ayrıca sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) hacmin büyük ölçüde azaltılmasını sağlayarak taşıma ve iletim konusunda büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Üçü de, hidrojenle çalışan yakıt hücrelerine ek olarak, mal taşımacılığında benzin ve mazotun büyük rakipleridir. LPG için halihazırda büyük bir doldurma istasyonu ağı mevcuttur; CNG günümüzde otomobil üreticileri tarafından desteklenmektedir.

Bununla birlikte, özellikle umut verici olan, boru hatlarından bağımsız olarak tedarik edilebilen ve gemi ile büyük hacimlerde taşınabilen LNG’dir.

Özellikle deniz taşımacılığında ağır yakıtın yerini almak için çok uygundur. Ayrıca, uçaklara güç vermek için uçak yakıtı yerine kullanılması tartışılmaktadır. LNG ayrıca bağımsız olarak sanayi tesisleri ve konutlara ve hatta Japonya gibi tüm ülkeye tedarik edilebilir.

AB şu anda dünya çapında 1/5 regazifikasyon kapasitesine sahip LNG liman tesislerine de ev sahipliği yapmaktadır. AB Komisyonu şimdi de “LNG Mavi Koridorlar” projesi çerçevesinde büyük LNG dolum istasyonlarını ve sıvılaştırılmış doğal gaz tanklarına sahip kamyonları tanıtmaktadır.

Ham Gaz İşleme, Sıvılaştırma ve Emisyon İzleme Analizleri

SICK analizör sistemleri halihazırda LNG ve LPG üretimi için kullanılmaktadır. Ham gazın işlenmesi sırasında, örneğin, bir TRANSIC100LP lazer spektrometresi, ayrılan asit gazı yakılıp kükürt dioksit haline gelirken ve saf kükürt elde etmek için işlem görürken oksijen tedariğini kontrol eder. Bir GMS800 OXOR gaz analizörü, ham gazdan elde edilen LPG’nin kükürtten arındırıldığı Merox ® prosesindeki oksijen içeriğini izlemeye olanak sağlar ve bu sayede prosesin verimli bir şekilde işletilmesi gerçekleştirilebilir.

GMS800 UNOR, endüstriyel uygulamalar için sentez gazı üretilmesine katkıda bulunur.

GMS800 UNOR

Sıvılaştırma tesislerinde, GMS800 UNOR gaz analizörü önceden ayrılmış CO2’den gelen artıkların soğutma ünitesinin gaz türbinlerini tıkamasını önler.

LNG tankerlerinde ve yüzer gazlaştırma tesislerinde, sürekli emisyon izleme sistemleri (CEMS) için MARSIC analiz sistemleri kullanılır ve çevreye salınan emisyon değerleri ölçülebilir; karada gazlaştırma sırasında, özellikle düşük maliyetli soğuk ekstraktif PowerCEMS50 sistemleri aynı görevi yerine getirir.

Pek çok büyük LNG ithalat projelerinde SICK analiz sistemleri, müşterilere iletilen gazın kalitesi ve miktarının güvenilir ve yüksek doğrulukla kaydedildiği ölçüm istasyonlarında yer almaktadır. SICK ayrıca doğal gaz işlemedeki yardımcı tesisler için doğru analiz edici sistemlere yönelik çözümler sunmaktadır;

CEMS(SEÖS) buhar kazanlarında ve gaz türbinlerinde yanma süreçlerini izlerken TRANSIC oksijen dedektörleri borulardaki ve depolama tanklarındaki inert atmosferi ölçer. TOCOR analizörleri, proses ve soğutma suyu, yüzey ve atık sudaki en küçük hidrokarbon kirliliğini gösterir.

Doğru Faturalandırma ve Flare Gazı İzleme SICK’in iyi bilinen, oldukça güvenilir ve neredeyse bakım gerektirmeyen ultrasonik akış ölçüm sistemleri de tüm dünyada kullanılmaktadır. FLOWSIC gaz akış ölçerleri, en zorlu koşullar altında gaz debisini ölçmek için kullanılır

– Norveç’teki sondaj kulelerinde, Avustralya’daki kömür gazı sahalarında, ABD’deki killi yapraktaşı sondajlarında, parlama gazı ve LNG sistemlerine ilaveten boru hattından endüstriyel son müşteriye veya CNG dolum istasyonlarına kadar tüm dağıtım ağında bu ürün kullanılmaktadır.

Kontrollü veya kontrolsüz yanma yoluyla her yıl tüm dünyada yaklaşık 350 milyon ton CO2 salınır; örneğin bu, tüm Alman CO2 emisyonlarının yaklaşık %40’ıdır. Bu arada, pek çok ülkedeki doğrulama gereklilikleri, flare gazı emisyonlarında önemli oranda azaltım ve kesin ölçümü mecbur kılmaya başlamıştır.

FLOWSIC100 Flare, flare bacalarında atmosfere atılan emisyonların debisini güvenle ölçmeye olanak sağlar; çok düşük akışlarda dahi gaz hızı saptanabilmektedir ve kısa süreli çok büyük akışlara dayanabilmektedir. Özel dizaynı sayesinde geniş bir hız aralığında ölçüm yapmayı sağlamaktadır.

Yeşil Enerjiye Dayalı CO2-Nötr Yakıtların Gelecekteki Durumu

Paris Anlaşmasına göre, 2050 yılı itibarıyla enerjinin %90’ı yenilenebilir yakıtlardan oluşturulmalıdır. Bu durumda “Yeşil” güç – x süreçleri, yeşil gücün gaz şeklinde tasarruf edildiği ve CO2 nötr yakıtlara dönüştürüldüğü yeni bir gaz altyapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra rüzgar gücünden, güçten – gaza yoluyla sentetik doğal gaz ve LNG üretilebilmektedir. SICK şimdiden bu teknolojiyi test etmekte ve uygun ölçüm konseptleri geliştirmektedir.

 

Özlem Yavuz Aydınlık

Analizörler Ürün Yöneticisi
SICK A.Ş.