EPİBİYOM GÜZELLİK ™

18 Temmuz 2019


Derleyen&Çeviren*:

Burçak Alioğlu
Teknik Satış Müdürü
Arkem Kimya

 

 

DSM ile Cilt Sağlığında Yeni Bir Dönem Başlıyor Cilt Sağlığı ve Güzelliğinin Görünen/Görünmeyen Yanları
Ciltte kuruluk, yağlanma ve kızarıklık gibi durumlar çok çabuk göze çarpar ve hissedilir. Aksine, bu durumu yakından etkileyen ve cilt yüzeyinde hayat bulan mikroorganizmalar tamamen görünmezdir. DSM çok yeni bir klinik çalışma ile hem görüneni hem de görünmeyeni yani normal, kuru ve yağlı cilt durumlarının cilt mikrobiyomları ile olan karmaşık ilişkisini göstermeyi amaçlamıştır.

Bilinen Üç Bakteri Staphylococcus Epidermidis- Sağlıklı Bir Cilt için Etkili Bir Yapı Taşıdır
• Cilt sağlığının korunmasına katkısı vardır.
• Staphylococcus Epidermidis’in metabolik artıkları cildi nemli tutmada ve pürüzlü yapıyı iyileştirmede görev alır.
• Superoksit dismutaz ürettiği için yaşlanma karşıtıdır ve cilt koruma özelliği vardır.
• Anti-enflamatuvar etkisi vardır.

Corneobacterium KroppenstedtiI- Cilt Kızarıklığı Kontrolünde Etkili Bir Bakteridir
• Lipofilik (sebum seven) bir bakteridir ve normal cilt mikrobiyotasında yer alır.
• İlerleyen yaşla ve cilt kızarıklığı ile artış gösterir.
• Rosacea (gül hastalığı) ile artışı gözlenir.

Cutibacterium Acnes- Dost Mu Düşman Mı?
• Daha önce propionibacterium acnes olarak biliniyordu.
• Özellikle yüz bölgesinde baskındır ve bundan ötürü de cilt için önemli bir bekçidir.
• Lipifilik ve anaerobik yaşam stilini benimsemiştir.
• Sebum üretimini etkiler.
• Belirli türleri akne ile yakından ilişkilidir.

Mikrobiyom Araştırmalarında Gelinen Nokta
DSM mikrobiyom bağırsak sağlığı çözümleri için önemli oyunculardan biridir ve probiyotik, prebiyotik ve enzim sektörüne oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. DSM bağırsak mikrobiyomunun tüm keşif sürecinde: Modellemeden biyoistatistiksel analize, genom diziliminden büyük ölçek mikroorganizma üretimine kadar olan tüm evrelerde uzmanlaşmıştır. DSM epidermal bilimde de sektör lideri olarak tanınmaktadır ve dolayısıyla mikrobiyoloji ve epidermal bilimi ile ilgili bilgi ve tecrübesini birleştirerek yeni ve inovatif cilt mikrobiyomu çözümleri sunmaktadır.

Cilt Mikrobiyomu- Cilt Sağlığı ve Güzelliğinde Yeni Bir Seviye
Cildin de aynı bağırsak gibi kendine has milyonlarca bakteri, mantar ve virüsten oluşan eşsiz bir mikrobiyotası vardır. Bağırsak mikrobiyomunun dengede olmasının faydaları uzun zamandır bilinse de cilt bakımında ise bakterilerin ciltten uzaklaştırılması gerekiyormuş gibi genel bir algı yaygındır. Bilim çevrelerinde bu kabul artık değişmeye başlamakta ve hatta cilt mikrobiyomunun cilt görünümünde baş etken olduğu ve semptomları oluşturmaktan çok cilt durumlarının sebebi olduğu düşünülmektedir.

Epibiyom Güzellik™
Epidermis ile cilt mikrobiyomunun ilişkisinin bütünsel güzellik uygulamalarında önemli bir yeri vardır. Bu yerin önemi henüz yeterince kavranamamış olsa da DSM birbirini tamamlayan bu iki yaklaşımı benzersiz bir şekilde birleştirmeyi başarmıştır. Epidermal ve mikrobiyom araştırmalarını sentezleyerek, Epibiyom Güzellik™ ile cilt bariyeri ve mikrobiyom arasındaki bağlantıyı derinlemesine incelemekte, sağlıklı bir cildin temelini korumak, güçlendirmek ve yenilemek için her geçen gün yeni yollar keşfetmektedir.

Cilt Mikrobiyom Araştırmaları- Klinik Çalışmalar
DSM yaptığı yeni ve çok merkezli bir klinik çalışma ile önemli bazı fizyolojik cilt parametrelerinde (sebum ve TEWL- trans epidermal su kaybı) olan değişimlerin cilt mikrobiyomundaki değişikliklerden kaynaklı olduğunu göstermiştir. DSM’in portföyünde cilt üzerindeki etkileri kanıtlanmış köklü aktiflerden olan OXY 229 PF, SYN-UP® ve ALPAFLOR® ALP®-SEBUM’u sırasıyla normal, kuru ve yağlı cilt tiplerinde test etmiş ve oldukça faydalı sonuçlar elde etmiştir. Normal, kuru ve yağlı cilt tiplerinin mikrofloralarını karşılaştırmak için sağlıklı altı kadın gönüllü üzerinde alın ve yanak bölgesinde ‘16s rRNA’ gen çalışması yapılmıştır. Elde edilen yeni nesil sıralama teknolojisi ile analiz edilmiş ve sonrasında oluşturulan veriler taksonomik sınıflandırma için kullanılan bir DNA veri bankası ile karşılaştırılmıştır. 200’den fazla bakteri türü tespit edilmiştir: Ağırlıklı olarak Cutibacterium Acnes, Staphylococcus Epidermis ve Corynebacterium Kroppendtii.

Elde Edilen Bulgular
• Normal cilt tipinde, OXY 229 PF Corynebacterium Kroppenstedtii’yi indirgemiştir.
• Kuru cilt tipinde, SYN-UP® Staphylococcus Epidermidis’i artırmış, Corynebacterium Kroppenstedtii’yi indirgemiştir.
• Yağlı cilt tipinde, ALPAFLOR® ALP®-SEBUM Cutibacterium Acnes’i indirgemiştir.

Grafik 1: Normal, kuru ve yağlı cilt tiplerinde uygulama öncesi bakteri türü dağılımı


Grafik 2: 28 gün boyunca normal cilde OXY 229 PF, kuru cilde SYN-UP® ve yağlı cilde ALPAFLOR®ALP®-SEBUM uygulama sonrası farklı cilt tiplerinde bakteri tür dağılımı

Normal Ciltler için Epibiyom Güzellik® OXY 229 PF- Donuk Görünümlü Cildi Canlandırır
OXY 229 PF Sachharomyces lizatı, Valin, Threonin, Glutamik asit, Glisin ve Disodyum süksinat içeren bir cilt aktifidir. OXY 229 PF %98 oranda doğal kaynaktan elde edilmiş bir aktif olup güçlü mitokondriyal solunum aktivatörleri içerir ve bu sayede oksijen alımını %750 artırır. Cildi canlandırır, taze görünüm kazandırır, pürüzsüzleştirir ve cilt kızarıklıklarını engeller.

Epibiyom Güzellik® In Vivo Etkisi
OXY 229 PF sebum seviyesini indirger ve Corynebacterium Kroppenstedtii seviyesini en aza indirerek yüz kızarıklığını engeller. Sadece 1 hafta kullanımı ile yanak bölgesinde sebumu %5 oranında azaltırken, 28 gün kullanımı ile sebumu %7 oranında azaltır.

Grafik 3: OXY 229 PF’in 7 ve 28 gün kullanım sonrası yanak bölgesindeki sebum seviyesi

OXY 229 PF‘in 1 hafta kullanımı ile yanak bölgesinde Corynebacterium KroppenstedtII’yi %65 oranında, 28 gün kullanımında ise %62 oranında indirgemiştir.

Grafik 4: OXY 229 PF’in 7 ve 28 gün kullanım sonrasında yanak bölgesi Corynebacterium KroppenstedtII seviyesi

Kuru Ciltler için Epibiyom Güzellik®: SYN-UP® Kuru Cildin Belirtileri ile Savaşır
Syn-UP® INCI adı Benzylsulfonyl-D-Seryl homophenylalanine amidobenzamide actete olan bir dipeptide türevidir. SYN-UP® %1 kullanım ile urakinaz aktivitesini %97, plasmin aktivitesini %41 oranında indirger. Gözle görünür şekilde kuru cilt görünümünü iyileştirir, kuru cilde bağlı yanma ve batma hissini önemli ölçüde azaltır. Çevresel faktörlerin cilt üzerindeki olumsuz etkilerini tersine çevirmeye yönelik çalışır. Prebiyotik cilt bakımı ürünleri için idealdir.

Epibiyom Güzellik® In Vivo Etkisi
SYN-UP® kuru cilt ve cilt kızarıklarında Staphylococcus Epidermis’i artırarak, Corynebacterium Kroppenstedtii’yi ise indirgeyerek savaşır. SYN-UP®’ın 1 hafta boyunca kuru cilt yanak bölgesinde %1’lik kullanımı cilt bariyerinde %16 oranında hızlı ve 28 gün sonunda %17 oranında bir iyileşme sağlamıştır.

Grafik 5: SYN-UP®‘ın 7 ve 28 gün kullanım sonrasında TEWL (Transepidermal Su Kaybı) Ölçümü

Staphylococcus Epidermis Ölçümü
SYN-UP®’ın 1 hafta boyunca kuru cilt yanak bölgesinde %1’lik kullanımı sonrasında Staphylococcus Epidermis oranı %100, 28 gün kullanımı sonrasında ise %175 oranında artmıştır.

Grafik 6: SYN-UP®’ın 7 ve 28 gün kullanım sonrasında Strapyloccocus Epidermis Seviyesi

Corynebacterium KroppenstedtII Ölçümü
SYN-UP®’ın kuru cilt yanak bölgesinde 1 haftalık kullanım sonrasında Corynebacterium KroppenstedtII oranı %11,28 gün kullanımı sonrasında ise %72 oranında indirgemiştir.

Corynebacterium KroppendtedttII (Yüzde)

Grafik 7: SYN-UP®’ın 7 ve 28 gün kullanımı sonrasında Corynebacterium KroppentedttII Seviyesi

Yağlı Ciltler için Epibiyom Güzellik®: ALPAFLOR® ALP®-SEBUM
Yağlı Cildi Kontrol Altına Alarak Cildi Güzelleştirir

ALPAFLOR® ALP®-SEBUM yüksek rakımlı Alp Dağları’nda yetişen nadide bir bitkiden elde edilen standardize edilmiş Oenothein B ve flanovoidlerce zengin bir ekstrakttır. Sebum üretiminde rol alan ve önemli bir enzim olan 5-α-reduktaz’ ı indirger. Epidermal pro-inflamatuvarlar olan Interleukin-1α ve Interleukin-8’i önemli derecede azaltır. Alpaflor ®ALP-SEBUM’u kullanan kadın gönüllülerin %91’i cildinde olumlu değişikliklerin olduğunu, %18’i gözeneklerinin küçüldüğünü gözlemlediğini ifade etmiştir. Yağlı ve karma ciltler için tasarlanan cilt bakım ürünlerinde ve prebiyotik cilt bakım ürünlerinde kullanımı idealdir.

Epibiyom Güzellik® In Vivo Etkisi
ALPAFLOR® ALP®-SEBUM yağlı ciltleri sebumu azaltarak ve Cutibacterium acnes seviyesini indirgeyerek kontrol altına alır. ALPAFLOR® ALP®-SEBUM sadece 1 hafta kullanımdan sonra sebumu %20 oranında, 28 gün kullanım sonrasında sebumu %22 oranında azaltmıştır.

Grafik 8: ALPAFLOR® ALP®-SEBUM’un 7 ve 28 gün kullanım sonrası sebum Seviyesi

 

ALPAFLOR® ALP®-SEBUM kullanımından sadece 1 hafta sonra Cutibacterium acnes’i %11, 28 gün kullanımı sonrasında %7 oranında azaltmıştır.

Grafik 9: ALPAFLOR® ALP®-SEBUM’un 7 ve 28 gün kullanımı sonrasında Cutibacterium Acnes Seviyesi

 

*: DSM ‘ Epibiome Beauty™, The New Level of Skin Well-Being’, 2019 broşüründen Türkçeye uyarlanmıştır.