Evakim Teknik Müdürü Emre Ercan Sorularımızı Yanıtladı

27 Temmuz 2020

Gerçekleştirdiğimiz söyleşide, Evakim Teknik Müdürü Sayın Emre Ercan sorularımızı yanıtladı. Ercan, Evakim’in Boya ve Kaplama sektörlerine yönelik ürün ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Emre Ercan

Emre Ercan

Okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuzdan ve profesyonel öz geçmişinizden bahsedebilir misiniz?

1976 İstanbul doğumluyum. Endüstriyel tasarımcı ve ekonomistim. 2006 yılına kadar sektöre tedarikçi olarak hizmet veren aile şirketimizde çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra, Bilgi Teknik Makine ’ye İmalat Müdürü olarak katıldım. Profesyonel iş hayatıma müzikle ilgilenmek için verdiğim 2 yıllık ara dışında, 12 yıldır sektörde çeşitli firmalarda görev yaptım. Son 3 yıldır da Evakim A.Ş. ailesinde büyük bir keyifle çalışıyorum.

Evakim’in kuruluş süreci ve günümüze gelene kadar geçirdiği aşamalar hakkında bilgi verir misiniz? Evakim’in günümüzdeki yapısı nedir?

Boyama ve diğer endüstriyel atık su sistemlerindeki organik katı maddelerin öldürülerek sistemden uzaklaştırılması Evakim’in ana faaliyet konularından biridir. Geliştirdiğimiz kimyasal ürünler, katı maddenin kümeleşmesini / topaklaşmasını sağlar. Aynı zamanda organik katı maddeyi deaktif ederek sistemdeki fiziksel hareketini de değiştirir. Evakim ürünleri, katı maddelerin öldürülerek yakalanması ve uzaklaştırılması gereken her sistem için uygundur.

Günümüzde Evakim, otomotiv, beyaz eşya, plastik, metal ve endüstriyel makine imalatı yapan sektörlere muadillerinden son derece farklı otomatik ve yarı otomatik boya tesisi tasarımı, imalatı yapan ve boyahane çözümleri üreten bir mühendislik firmasıdır. Yüksek verimlilikte üretim yapan endüstriyel boyahanelerin tasarım ve imalatından mevcut tesislerin optimizasyonuna kadar tüm ihtiyaçlara ve taleplere yönelik; mekanik ve prosese yardımcı kimyasal sistemler konusundaki tecrübelerini de birleştirerek optimum çözümler sunar.

Yaş boya tesisleri, yüzey ön işlemler (silme, flamaj, CO2 gibi), boya mutfakları, robotlar ve çamur toplama sistemleri ile entegre edilerek, anahtar teslimi olarak tasarlanır, kurulumu gerçekleştirilir ve devreye alınır. Bütün proje yönetimi, bakım ve işletim dokümantasyonu ile birlikte yerinde eğitim ile tamamlanır.

Yüksek kalite zorunluluğu gerektiren sektörlere hizmet vermek, ileri düzeyde mühendislik bilgisi ve tecrübe gerektirir. Evakim, havalandırma ve iklimlendirme teknolojilerini, mükemmel over sprey yönetimi sunan boya kabini tasarımı ile entegre ederek çok düşük fire oranlarıyla imalata imkân tanır. Mühendislik, tasarım ve imalat kalitesiyle minimum bakım ihtiyacı ve maksimum operasyonel işletme imkânı sunar.

Evakim robotik uygulamalar konusunda da uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahiptir. Robotik uygulamalar konusunda deneyimli ekibiyle boya robotlarını kuruduğu boyahanelere entegre etmektedir. 6 eksenli boya robotu kurulumlarını, lineer & kartezyen boya robotlarının tasarımını ve üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir. Robotik uygulamaların yanı sıra ve boyanacak parçaların aparat & jig tasarımını ve üretimini, boya simülasyonlarını, programlama ve devreye alma hizmetlerini deneyimli iş gücüyle yapabilmektedir.

Evakim’in Kaplama ve Yüzey İşlem sektörleri için sunduğu ürün, marka ve hizmetleri hakkında bilgi verir misiniz?

Evakim yüksek verimlilikte üretim yapan endüstriyel boyahaneler konusunda ihtiyaçlara ve taleplere yönelik optimum çözümler sunar. Yaş boya tesislerinin tasarım ve imalatından, mevcut tesislerin optimizasyonuna; mekanik ve prosese yardımcı kimyasal sistemler konusundaki tecrübelerini birleştirerek optimum çözümler üretir. Bunları; boya tesislerinin anahtar teslimi tasarımı, imalat uygulaması ve danışmanlık hizmetleri, yaş ve kuru filtreli boya kabini tasarımı ve imalatı, infrared ve konveksiyonel kurutma ve kürleme fırın çözümleri, boya çamuru ayrıştırma sistemlerinin dizaynı, kartezyen & lineer robot tasarımı ve imalatı, 6 eksenli boya robotu (abb, fanuc, vb.) entegrasyonu, boya mutfağı ve boya transfer ekipmanlarının tasarım ve uygulaması, konveyör sistemleri, jig ve aparat tasarımı olarak belirtebiliriz.

Geliştirdiğimiz kimyasal ürünler, katı maddenin kümeleşmesini/topaklaşmasını sağlar, organik katı maddeyi deaktif ederek sistemdeki fiziksel hareketini de değiştirir. Evakim ürünleri, katı maddelerin öldürülerek yakalanması ve uzaklaştırılması gereken her sistem için uygundur.

Boyahane atık su arıtma kimyasallarımızı; EVAC – boya kabinleri için boya öldürücü, EVAFLOC – boya kabinleri için boya yüzdürücü, EVAF – boya kabinleri için köpük kesici, prosese yardımcı kimyasallar, fırın ve flash off kaplama, yapışkan yüzey kaplama, soyulabilir kabin kaplama, alkali tip boya sökücü olarak sıralayabiliriz.

Yurt içi ve yurt dışı satış faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak hangi bölgelere ne tür ürün satışları gerçekleştiriyorsunuz?

Faaliyet konularımızın tamamı ile ilgili, ülkenin her noktasındaki sanayi kuruşlarına servis, hizmet ve ürünlerimizi ulaştırabiliyoruz. Bölge ve ürün dağılımı daha çok bölgelerin sektörel eğilimleri tarafından belirleniyor. Bu nedenle otomotiv ve beyaz eşya boyahaneleri ile ilgili Marmara bölgesinde daha yoğun faaliyet gösteriyoruz. İhracat konusunda araştırmalarımız sürüyor. Uygun şartların oluşması durumunda ihracat faaliyetlerine de başlamayı planlıyoruz.

İnovasyon ve Ar-Ge alanlarında Evakim firması olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında geliştirdiğiniz projeleriniz var mı, varsa nelerdir?

Evakim olarak gerek makine ekipman geliştirme gerek müşteri ile ortak Ar-Ge çalışmaları için robotla donatılmış test boyahanesi olan sayılı firmalardan olduğumuzu düşünüyoruz. Özellikle kimyasal ürünlerimizi, artan teknik beklentilere ve müşteri taleplerine uygun olarak sürekli geliştiriyoruz. Sektörümüzde kullanılan bazı ekipmanı yerlileştirme konusunda 2019 yılından itibaren Ar-Ge faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Evakim’in çevre politikası ve sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında bilgi verir misiniz? İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarınız hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Evakim olarak işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumluluklarımızı eksiksiz olarak yerine getiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda çevreye saygılı, minimum atık üreterek çevreye etki bırakmamaya büyük özen gösteriyoruz. Bu konuda eğitim çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz.

Evakim yatırım planları oluşturulurken hangi kriterlere öncelik veriliyor? Önümüzdeki dönemler için Evakim’in yatırım planları var mı, varsa nelerdir?

Evakim kurulduğu günden beri tüm yatırımını insan ve teknolojiye yapmaktadır. Geçtiğimiz yıl kendi otomasyon ve robotik ekibimizi kurduk. Bu sayede müşterimizin ihtiyaçlarına daha hızlı çözümler sunuyoruz. Üretim süreçlerinde kullandığımız teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Daha güvenli ve verimli, çevreye saygılı ekipman tedarikini, şartlar ne olursa olsun aralıksız sürdürüyoruz.