Evonik Superwetter Ürünleri ile Akış ve Yayılma

18 Eylül 2020

Evonik Operations GmbH’nin birkaç yıldır piyasada olan superwetter grubu aşağıdaki ürünlerden oluşmaktadır: DYNOL™ 604, DYNOL™ 607, DYNOL™ 360, DYNOL™ 800, DYNOL™ 810, DYNOL™ 960 ve DYNOL™ 980. Son iki ürün haricinde portföydeki hiçbir ürün siloksan içermez. DYNOL™ 360, MFFT’yi (minimum film oluşturma sıcaklığı) düşürerek su bazlı sistemlerde kaynaştırmaya (coalescence) katkı sağlayarak fayda sağlar.

Özellikle ıslatılması zor yüzeylerde (plastikler ve kontamine olmuş metaller gibi) ıslatmayı sağlamak için tasarlanmış bu ürünler hem su hem de solvent bazlı kaplama sistemlerinde akış ve yayılmaya destek amaçlı da kullanılabilir. Bu özellik, daha çok otomotiv kaplamalarında özel ilgi uyandırıyor. Otomobil üreticileri, müşterilerinin sürekli değişen taleplerine karşılık verebilmek ve kendi araçlarının görünümünü iyileştirmek için devamlı yeni yollar arıyor. Şekil 1’de gösterildiği gibi, superwetter ürünlerimiz, düşük dinamik yüzey gerilimini (DST) ve düşük yüzey denge gerilimini (EST) bir arada sağlar.

Bu sayede flor bazlı yüzey aktif katkılarına (fluorosurfactants) veya geleneksel siloksan içeren yüzey katkılarına karşı avantaj sağlar. Hem yüzey denge gerilimini hem de dinamik yüzey gerilimini düşürme yeteneği, superwetter ürünlerimizi akış ve yayılma iyileştirmek için de uygun kılan şeydir.

Bu makale, sadece kullanıldıkları otomotiv kaplamalarında değil, aynı zamanda tüm kaplama katmanlarında da superwetters ürünlerimizin performansına ve sahip oldukları etkiye odaklanmaktadır.

Şekil 1. Evonik Superwetter ürünlerinin konumlandırılması

 

Hem dinamik (DST) hem de denge yüzey gerilimini (EST) düşürme becerisinin birleşimi, telgraf (veya gölgeleme) olarak bilinen şeyin, yani kaplama sisteminin üst katmanındaki silme veya kumlama izlerinin görünürlüğünün önlenmesine de yardımcı olur.

Superwetter ürünlerimiz ile, OEM üreticilerinin boyadaki uzun ve kısa dalga (LW ve SW) değerlerini azaltmak yönündeki sürekli artan taleplerini karşılama imkânı sunuyoruz. Şekil 2’de gösterildiği gibi özellikle DYNOL™ 960 ve DYNOL™ 800™, su bazlı baz kat üzerine uygulanan 2K PE şeffaf katta uzun ve kısa dalga değerlerini düşürmede etkilidir. Bu deneyde, baz kat kalınlığı yaklaşık 12 mikron ve şeffaf kat kalınlığı yaklaşık 40 mikrondur. Not edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise ürünlerin etkili bir şekilde şeffaf katmanın kalınlığını azaltılmasına yardımcı olurken hala çok iyi akış ve yayılmayı sağlamalarıdır.

Aynı etki, katkı maddeleri şeffaf kata eklenirken de gözlenir; yüzeyin ıslatılmasını sağlayarak, akışı ve yayılmayı artırır. Formülatörün, alt katman kalınlıklarında bile mükemmel uzun ve kısa dalga değerlerine ulaşabilmesini sağlar. Şekil 3, 35 mikron tabaka kalınlığında 1K akrilik şeffaf katta elde edilen sonuçları göstermektedir. Gösterildiği gibi, DYNOL™ 980 çok etkili bir şekilde akış ve yayılmayı artırır.

Şekil 2. Su bazlı baz katta superwetterın LW ve SW üzerine etkisi (2K PE şeffaf kat)

 

Şekil 3. 1K Akrilik son kat kaplamada ıslatıcıların SW ve LW üzerine etkileri

 

Superwetter kullanımı solvent bazlı kaplamalarda çok ince katman kalınlıklarında bile akış ve yayılmayı geliştirmek için çok etkili bir yoldur. Superwetters ürünler baz veya şeffaf son kata eklenebilir. Her iki durumda da formül geliştiriciler iyileşmeyi gözlemleyecektir.

 

Yazar: Jos Van Oosterwijk

Otomotiv ve Ulaşım Araçları Kaplamaları
Uygulama Teknik Direktörü
Evonik

 

Derleyen: Duygu Özgün
İş Yöneticisi Evonik