Exelans Turbo Flex C1

09 Ocak 2018

 

Ayşesin Telatar
Ar- Ge Merkezi Müdürü
Polisan Kansai Boya

 

 

 

Teknoloji devi Japon Boya firması ile ortaklığı bulunan Polisan Kansai Boya, dünyanın lider Kimya firması ve Polisan Kimya’nın
ortağı olan Dow Chemical’ın bilimsel tecrübesinin katkılarıyla mimari kaplama kategorisinde çığır açacak yeni dış cephe boyası
Exelans Turbo Flex C1’i Türk Boya ve inşaat sektörüne sundu. 2014 yılında Arge merkezi ünvanı alan Polisan Kansai Boya
tarafından tasarlanan Exelans Turbo Flex C1, antikarbonizasyon özelliğine sahip yenilikçi bir ürün olarak 2018’de pazarda yerini
alacak.

Exelans Turbo Flex C1, nano silika ile zenginleştirilmiş organik-inorganik hibrid ve %100 saf akrilik bağlayıcılı, sertifikalandırılmış
karbondioksit (CO2) geçirgenliği olmayan antikarbonizasyon özellikli formül ile tasarlandı. Nano-silika ile zenginleştirilmiş, organik-
inorganik hibrid yapılı formülü ile karbondioksit (CO2) geçirgenliği olmayan, antikarbonizasyon özelliğe sahip, bu özelliği ile bina
ömrünü uzatan, %100 saf akrilik esaslı ürünün formülünde kullanılan bağlayıcı Dow Chemical tarafından Polisan Kansai Boya için
özel olarak geliştirildi.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından karbondioksit (CO2) geçirgenliği olmadığı Sınıf C1 ile tescillenmiştir. Karbondioksit (CO2)
geçirgenliğini engelleyen yapısı ile korozyon oluşmasının önüne geçen Exelans Turbo Flex C1 ile yapılar yıpranmıyor, eskimiyor,
yaşlanmıyor, antikarbonizasyon özelliği sayesinde binaların ömrü uzuyor. Esnek yapısı ile köprü, yol, bina vb. her türlü yapıda, yapı
ile birlikte hareket eden Exelans Turbo Flex C1, bu sayede yüzeyde çatlak oluşmasını önlüyor. Çatlak oluşmayan yüzeylerde
karbondioksit  (CO2) geçirgenliği olmuyor ve yapılar ilk günkü gibi korunuyor. Binaların ömrü uzarken depremin yapılar üzerindeki
yıkıcı etkisi minimize oluyor.

Karbonizasyon Nedir?
Karbonizasyon, çevre atmosferden beton içine giren karbon dioksitin (veya SOx, NOx gibi diğer asit gazlarının) beton boşluklarında
bulunan serbest kireç ile reaksiyona girmesi ile oluşan kimyasal reaksiyonlar zincirine denilmektedir.

 

 

Beton ilk döküldüğünde, donatıyı sararak paslanmaya karşı korur. Beton içindeki yüksek alkali ortamı, donatı çeliğine sıkıca yapışır
ve bir film oluşturarak korozyonun önüne geçer. Yüksek alkali özelliği nedeniyle normal beton içinde betonarme demirleri pasif
halde bulunur. Karbonizasyon sonucunda beton pH sı 9’a kadar düşebilir ve bu süreçten sonra betonun pasifleştirme özelliği
kaybolur ve mikro çatlaklar oluşmaya başlar.

Yıllar içerisinde bina ve yapılarda oluşan mikro çatlaklardan CO2 ve diğer asidik gazların donatılara ulaşması kaçınılmazdır.

Donatıya ulaşan özellikle CO2 gazı ortamın pH’ını düşürdükçe betondaki çatlaklar artar ve dış ortamdaki su yol bularak donatının
içindeki demire ulaşır bu durum yapıların korozyona uğramasına sebep olur. Korozyona uğrayarak paslanmaya başlayan
donatıların hacmi 4 – 6 kat artar. Hacim artışı (pas) ile çekme dayanımı düşük ve gevrek bir malzeme olan betonun çatlamasının ve
parça atmasının önemli nedenlerinden biridir ve daha büyük çatlaklara ve yapı ömrünün kısalmasına sebep olurlar.

Korozyon özellikle rutubetin etkili olduğu dış cephelerde, çatı altlarında, bodrum katlarında, köprü, viyadük, baraj gibi su
yapılarında, denize yakın yerlerde, baca ve ekzos gazlarının yoğun olduğu yerlerde, endüstriyel kirlenmenin yaşandığı bölgelerde ve
tuzlu deniz kumunun kullanıldığı yapılarda görülür

Exelans Turbo Flex C1, yapılarda 2 türlü koruma sağlar
1. Esnek yapısı ile binalarla birlikte hareket ederek çatlak oluşmasını önler.
2. Özel formülüyle bariyer oluşturur. Exelans Turbo Flex C1 çatlak oluşumunun önüne geçerek ve uygulandığı yüzeyde bariyer
oluşturarak, CO2 ve diğer asidik gazların donatılara ulaşmasını engeller. Bu durumda korozyonun da önüne geçilmiş olur ve
yapılar ilk günkü gibi korunabilir. Bu sebeple özellikle köprü, yol, metro ve yüksek katlı yapılar gibi korozyona açık alanlarda
kullanım için son derece uygundur.

Exelans Turbo Flex C1 ayrıca yüksek leke tutma direncine sahiptir ve renkleri yıllarca parlak ve canlı kalır, her mevsim
uygulanabilir.

IBOS Enstitüsü ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından yapılan Karbondioksit geçirgenliği testleri ile C1 sınıflandırmasına
hak kazanmıştır.
Kaynak:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:1, 2009 Prof. Dr. Gülgün YILMAZ (Yapılarda
Hasar) Bilecik Üniversitesi