Flaker (Payet Makinesi)

08 Ağustos 2019

 

Sami Ertan
Teknik Müdür
Ertanlar Paslanmaz Kimya Tesisleri Makina San. Tic. Ltd. Şti.

 

 

1. Flaker Nedir? Hangi Amaç ile Kullanılır?
Flaker eritilmiş bir ürünü katı hale çevirmeye yarayan bir makinedir. Dönen tamburun içinden geçen su ile sıvı (eritilmiş ürün) soğuk tambura yapışarak katılaşmaya başlar. Bir tur sonrası, tamamlanmış olan katılaşmış yüzey tamburdan bir kazıyıcı bıçak yardımı ile sıyrılır. Ürünün formu, boyut ve ürünün niteliğine bağlı olduğu gibi bundan başka bir ölçüde işlem koşullarına bağlıdır. Flake yapmanın amacı erimiş haldeki ürünü katılaştırmak ve soğutmaktır. Ve böylece katılaştırılmış ürün ince Flake halini alır. Flaker sayesinde üretilen Flake’lerin yüklenmesi, boşaltılması, emniyeti ve sevkiyatı daha kolay hale gelmektedir.

2. Donanım
2.1. Tambur
Tambur içindeki özel bir donanımla soğuk suyun efektif bir şekilde sirküle olması için ilgili donanımlar eklenerek kaynatılır ve içerisinden şaft mili geçirilir. Tambur ceketlidir. Tambur özellikle maksimum form kararlığı için tasarlanmıştır. Normal bir çalışmada farklı sıcaklık eğiminden dolayı distorsiyon imkansızdır. Tambur tasarımı yekpare Flake için eşit ısı transferi sağlar ve tamamiyle paslanmaz çelikten imal edilmektedir, isteğe bağlı olarak karbon çeliğinden de yapılmaktadır.

2.2. Kazıyıcı Tertibatı
Kazıyıcı tertibatı dayanıklı bir tasarıma sahiptir ve tamburun bütün uzunluğu üzerinde yekpare basınç dağıtımı sağlayarak vibrasyonu da önler. Tambura paralel uzanan kazıyıcı bıçağı, keskin uçlarıyla gövdedeki katılaşan cismi mükemmel bir şekilde sıyırır.

2.3. Besleme Sistemi
Tambur altında bulunan alt hazneye erimiş ürünün dökülmesi standart bir yol olup işlem kontrolü üstten beslemeli sisteme göre daha kolaydır. Ayrıca alt hazneye opsiyonel olarak yerleştirilecek sıvı seviye sensörü ile alt hazneye inecek erimiş ürün miktarı kontrol altına  alınabilmektedir. Alttan beslemeli tip yüksek viskoziteli sıvılar için uygun değildir. Yüksek viskoziteli ürünler için üstten beslemeli tip daha uygundur.

Makineye konulan seviye rulosu ile Flake’in kalınlığı kontrol edilebilmektedir. Flake kalınlığının kontrol edilmesi durumunda sertleşmesi kolaylaşmaktadır. Flake kalınlığı ürünün viskozitesi ile alakalıdır ve viskozitenin değişmesi durumunda flake kalınlığı da değişecektir. Flake’in kalınlığı seviye rulosu sayesinde yekpare olacaktır. Ve böylece farklı viskozitelerde aynı kalınlığı elde etmek mümkün olacaktır.

2.4. Soğutma Sistemi
Tambur ve soğutma sirkülasyon sistemi arasında mekanik salmastra ile kesin sızdırmazlık sağlanmıştır. Yüzeylerde homojen ve efektif soğutma yapılmaktadır. Ürettiğimiz Flakerlar ceket tiplidir. Soğutma suyu ceket içinde dolaşır. Gecikme olmaksızın, ısınan su hemen tamburdan uzaklaşır.
3. Parametreler
Aşağıda yer alan parametrelerin değişmesi durumunda, Flake’te birçok şeyin değişmesi muhtemeldir.
• Tamburun dönüş hızı.
• Soğutma suyu sıcaklığı.
• Seviye rulosu ile tambur arasındaki boşluk.

3.1. Tamburun Dönüş Hızı

Tambur dönüş hızı artırıldığında,
üretilecek olan ürün miktarında
da artış söz konusudur.
Tambur dönüş hızı ile soğutma
zamanı arasında doğru yönlü
bir ilişki vardır. Tambur dönüş
hızı artırıldığında, Flake’in sıcaklığı
da artacaktır.

 

 

 

3.2. Soğutma Suyu Sıcaklığı

Soğutma suyu sıcaklığı düşürüldüğünde,
üretilecek olan ürün miktarında da artış söz konusudur. Ayrıca Flake’nin sıcaklığı da düşük olacaktır. Fakat, yüksek viskoziteli sıvılar, bazı durumlarda çok soğuk tambura yapışmayabilir. Soğutma suyu ılıklaşmaya başladığı anda  tambura yapışması da kolay olacaktır.

 

 

3.3. Seviye Rulosu ile Tambur Arasındaki Boşluk

Seviye rulosu ile tambur arasındaki
boşluk genişletildiğinde,Flake kalınlaşmış olur. Kalın Flake’i kırmak zorlaşacağından ortada az miktarda ince toz oluşacaktır. Seviye rulosu ile tambur arsındaki boşluk daraltıldığında, Flake inceleşir ve sıcaklığı da düşer. Flake’in ince olması durumunda tamburdan bıçak yardımıyla sıyrılması ve ambalajlanması daha kolay olacaktır.

4. Genel Bilgi ve Teknik Spesifikasyonlar
Flaker makinası eritilmiş maddeleri katılaştırarak onları Flake’lere ya da mikrokristallere dönüştürür. Çoğunlukla gıda, kimyasal ve ilaç endüstrisinde kullanılmaktadır.
Öne çıkan özellikler;
• Kompakt yapısı ile az yer kaplar, kolay kullanımı ve düşük çalıştırma maliyeti vardır.
• Sistem verimli ve yekpare bir soğutma oluşturur ve ısınan soğuk su şaft mili ucunda bulunan soğutma sistemine transfer edilir.
• İşlem sırasında buharlaşmadan ötürü yoğunlaşma oluşmamaktadır.
• AISI 304 L SS veya AISI 316 L SS kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş polisajlı tambura sahiptir.
• AISI 304 L SS veya AISI 316 L SS kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş sıcaklık kontrollü alt hazneye sahiptir.
• Soğutma suyu giriş ve çıkışlarında sızdırmazlık mekanik salmastra ile sağlanmaktadır.