FoamOut BG 0225 Ekonomik Ön Emülsiye Mineral Yağlı Köpük Kesici

29 Eylül 2020

Bir köpük kesicinin performansını belirleyen temel faktörler köpük kesicinin ortamda ne kadar iyi yayıldığı, damlacık boyutunun hedef köpüğün boyutuna ne kadar uyumlu olduğu, köpüğe ne kadar iyi penetre olduğu ve kendisini çevreleyen emülgatörlerden ne kadar geç sıyrıldığıdır. Bu faktörler iyi ayarlandığında köpük kesici düşük miktarlarda dahi başarıyla çalışır.

Üretimde çalışmış herkes köpük anlamında sıkıntılı bazı ürünlerin köpük kesicinin miktarının artırılmasıyla çözülmediğini deneyimlemiştir. Bunun sebebi az önce belirttiğim gibi köpük kesicinin miktarından (veya katı yüzdesinden) çok niteliğinin önemli olduğudur. Örnek vermek gerekirse 20 futbol topunu tek çelik iğneyle patlatabileceğiniz halde kürdanla patlatmak isterseniz birçok kürdana ihtiyaç duyarsınız. Ürünümüz BG 0225 de bu mantıkla tasarlanmış, düşük katısına rağmen gösterdiği performans sayesinde ekomik köpük kesici kullanmak isteyenler için güçlü bir alternatif olmuştur.

Bilindiği üzere su bazlı boya üretiminde gerek maliyet avantajları gerekse yüzey kusuru yaratma risklerinin diğer tiplere göre daha az olması sebebiyle çoğunlukla mineral yağlı köpük kesiciler tercih edilir. %100 katılı mineral yağlı ürünler boya kazanındaki su ile buluştuklarında emülsiye olarak iş görürler. Köpük kesi62 Ağustos – Eylül 2020
cinin ne kadar etkin köpük keseceğini belirleyen ana faktörlerden biri de yukarıda belirttiğim gibi emülsiye olmuş köpük kesicinin damlacık boyutudur.

Damlacık boyutu kullanılan mineral yağın doğası, kullanılan emülgatörler, hidrofobik içerik gibi formülde üreticinin kontrol edebileceği faktörlerden etkilendiği kadar boya kazanında tüketicinin tercih ettiği ıslatıcı, bağlayıcı (içeriğindeki emülgatörler sebebiyle), kıvamlaştırıcı, karıştırıcı devri gibi köpük kesici üreticisinin elinde olmayan faktörlerden de etkilenir. Bu durum zaman zaman köpük kesicinin boya kazanına girdiğinde optimum damlacık boyutundan farklı bir dağılım göstererek beklenen performansı verememesine sebep olabilir.

Ekonomik fiyatlara sunduğu performansa ek olarak BG 0225 bu soruna da çözüm getirmektedir. BG 0225 mineral yağlı aktifi köpük kesicinin üretimi sırasında optimum damlacık boyutu dağılımında emülsiye ederek ürettiğimiz bir üründür.

Aktifi halihazırda emülsiye olmuş olduğundan, bir başka deyişle boya kazanına girdiğinde değil daha öncesinde emülsiye olduğundan boya kazanındaki koşullardan ve kimyasallardan minimum etkilenir. Kararlı bir emülsiyon olması sayesinde optimum damlacık boyutunda dağıldığı boya kazanında en etkin haliyle köpük keser. Ön emülsiye köpük kesicilerle ilgili yaygın kanının aksine depolama sırasında kesinlikle faz ayrımı yapmaz.

Resim 1. BG 0225

 

Kullanım Alanları

•Stiren akrilik, stiren bütadien, vinil akrilik, saf akrilik, polivinil asetat, sentetik lateks, su bazlı alkid reçine gibi su bazlı bağlayıcılar,
• Bu bağlayıcıları içeren tüm su bazlı boya ve kaplamalar,
• Macunlar,
•Akrilik ve silikat alçılar,
•  Su bazlı yapıştırıcılar,
• Her türlü emülsiyon

Uygulama ve Kullanım

Açma gibi yüzey kusurlarına neden olmaz. Faz ayrımı yapmadığı için karıştırma gerektirmez. Sadece üretim sırasında değil, boya içindeki etkinliğini uzun süre koruyarak boyanın yüzeye uygulanması sırasında da etkin şekilde köpük giderir.c

hasancan dağlar

 

Hasancan Dağlar

İşletme Müdürü
Kimya Mühendisi
Dağlar Kimya