FoamOut Mineral Yağlı Köpük Kesiciler

08 Temmuz 2019

 

Hasancan Dağlar
Kimya Mühendisi
DYK Üretim Sorumlusu
Dağlar Polimer Boya Kimya

 

 

Bilindiği üzere su bazlı boya ve kaplama üretiminde en çok tercih edilen köpük kesiciler mineral yağlı olanlardır. Silikonlulara kıyasla boyada yüzey kusurlarına sebep olma riskleri çok daha azdır. Boyanın yüzeye tutunmasına etkileri de silikonlulara kıyasla çok düşüktür.

İçeriğinin büyük bir bölümünü mineral yağ oluşturduğu için “mineral yağ bazlı” veya “mineral yağ aktifli” olarak geçen bu ürünlerin performansında belirleyici olan aslında mineral yağın köpük keseceği ortama girdiğinde nasıl davranacağını belirleyen katkılardır. Köpük kesicinin içeriğindeki emülgatör miktarları ve tipleri mineral yağın sulu ortama girdiği anda oluşturacağı emülsiyonun damlacık boyutunu belirleyen asıl faktörlerdendir ki köpük kesicinin temel karakterini bu oluşturur. Diğer hidrofobik katkıların destekleyici etkisi ile köpük kesici nihai performansına ulaşır. Fakat köpük kesicinin ne denli etkin köpük keseceğini yalnız başına köpük kesicinin karakteri belirlemez. Köpük kesicinin kullanılacağı ürünün formülü ve üretim süreci de hayati önem taşımaktadır. Bazı köpük kesiciler yüksek PVC’li boyalarda çok etkin çalışırken bazıları optimum performansını düşük PVC’li boyalarda gösterir. En etkin köpük kesme performansını almak için köpük kesici, kullanılacağı formüle en uygun şekilde seçilmelidir. Fakat piyasa şartları gereği boya üreticilerinin bir kısmı tek bir köpük kesici ürünü bütün formüllerinde değerlendirme eğilimindedir. Bu üreticiler ya bütün formüllerde ortalama çalışan ürünleri tercih etmekte ya da en çok ürettikleri formüle en uyumlu köpük kesiciyi alarak bu ürünü diğer boyalarında da değerlendirmektedir. Biz DYK Kimyevi Ltd. olarak her alışkanlıkta üretecinin talebini karşılamak adına geniş bir portföy hazırladık. Aşağıda üretimini gerçekleştirmiş olduğumuz 15’e yaklaşan mineral yağ bazlı köpük kesiciden en çok tercih edilen dördünün tanıtımını bulabilirsiniz.

1-) MP 7000
%100’lük, mineral yağlı standart ürünümüzdür. Silikon içermez. Depolama sırasında faz yapmaz. Su bazlı bütün bağlayıcılar ile uyumludur. Sadece boyanın üretimi ve dolumu sırasında değil, yüzeye uygulama yapılırken de etkinliğini en üst seviyede devam ettirebilmesi için özel tasarlanmıştır. Yalnız boyalarda değil, silikonlu köpük kesici kullanımının sakıncalı olduğu bütün su bazlı üretimlerde kullanılabilir.

Karakteristik Özellikler
Katı (kütlece,%) :99
Viskozite (25 C0,Krebs) :Max.60
pH :5
Yoğunluk (25 C0,gr/cm3) :0,92

2-) YP 8300
%100’lük, mineral yağlı özel ürünümüzdür. İnatçı köpük oluşumu gerçekleşen sistemler için tasarlanmıştır. Yüksek viskoziteli sistemlerde özellikle tercih edilir. Silikon içermez. Depolama sırasında faz yapmaz. Su bazlı bütün bağlayıcılar ile uyumludur. Sadece boyalarda değil, silikonlu köpük kesici kullanımının sakıncalı olduğu bütün su bazlı üretimlerde kullanılabilir. Düşük viskozitesi sayesinde sisteme kolay difüze olarak hızlı bir etki gösterir.

Karakteristik Özellikler
Katı (kütlece,%) :99
Viskozite (25 C0,Krebs) :Max.55
pH :5
Yoğunluk (25 C0,gr/cm3) :0,93

 

3-) BG 0087
%45’lik mineral yağlı ürünümüzdür. Su ihtiva ettiği için emülsiyon formdadır. Emülsiyon köpük kesiciler hakkındaki yaygın kanının aksine depolama sırasında kesinlikle faz yapmaz. Geniş bir PVC aralığında etkilidir. Sadece boyalarda değil, silikonlu köpük kesici kullanımının sakıncalı olduğu bütün su bazlı üretimlerde kullanılabilir.

Karakteristik Özellikler
Katı (kütlece,%) :45
Viskozite (25 C0,Krebs) :60
pH :6
Yoğunluk (25 C0,gr/cm3) :0,97

4-) BG 0225
%26’lık mineral yağlı ürünümüzdür. Maliyet avantajı sağlar. Su ihtiva ettiği için emülsiyon formdadır. Emülsiyon köpük kesiciler hakkındaki yaygın kanının aksine depolama sırasında kesinlikle faz yapmaz. Geniş bir PVC aralığında etkilidir. Sadece boyalarda değil, silikonlu köpük kesici kullanımının sakıncalı olduğu bütün su bazlı üretimlerde kullanılabilir.

Karakteristik Özellikler
Katı (kütlece,%) :26
Viskozite (25 C0,Krebs) :Max.70
pH :6
Yoğunluk (25 C0,gr/cm3) :1,02